Fråga oss här!
Vi erbjuder

Det behövs fler kemister

Naturvetarna varnar för att det blir brist på kemister om fem år. Det går stick i stäv med de prognoser som SCB och Arbetsförmedlingen gör.

Publicerad: Uppdaterad:

– Vi menar att det är balans på arbetsmarknaden nu, men att vi går mot ett underskott när allt färre utbildar sig till kemist, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Han förklarar att många av dem som blev uppsagda när Astra Zenecas forskning i Lund och Södertälje lades ner har fått nytt jobb eller startat eget.

– Det visar att kompetensen behövs, bland annat i spåren på regeringens satsning på forskning. Men också inom ramen för Reach, som utgör lagstiftningen för kemikalier inom EU. Vi ska inte heller glömma den kemiindustri vi har i Sverige. Den behöver kompetens för att utvecklas.

Så det är ingen önskedröm att det skulle behövas fler kemister?

– Nej, andra prognosmakare drar för höga växlar på nedläggningen av Astra Zenecas forskning. Vår prognos stärks av en rapport som visar att 40 procent av de tillfrågade arbetsgivarna efterfrågade kemikompetens så sent som förra året.

Brist på datavetare och djursjukskötare

I de prognoser som Naturvetarna har lämnat till Saco inför släppet av "Framtidsutsikter" lyfter man flera andra bristyrken. Datavetare, biomedicinsk analytiker, cytodiagnostiker, matematiker och djursjukskötare tillhör den gruppen.

För geovetare, agronom och fysiker är läget balanserat både i dag och om fem år. Detsamma gäller trädgårdsingenjör, hortonom och landskapsingenjör, i alla fall om man ska lita på Naturvetarnas prognoser.

Trender på arbetsmarknaden

Hur säkra är de?

– Vi grundar våra prognoser på trender vi ser på arbetsmarknaden i dag och vad man kan göra med naturvetenskaplig kompetens. Vi tar också hänsyn till hur många som utbildar sig och går i pension inom varje yrke. Statistik från a-kassan är ännu en pusselbit, liksom vilka bedömningar andra prognosmakare gör.

Kristofer Jervinge lutar sig också mot det faktum att Naturvetarna har lyckats pricka rätt i många av sina tidigare prognoser, de som gjordes för fem år sedan.

– Visst kan det bli fel. 2008 sa vi att det skulle bli brist på jägmästare fem år senare. I dag är det balans. För datavetare sa vi tvärtom att det skulle bli balans, men det blev brist.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kristofer Jervinge 2013-09-20

Hej Jakob! Vi uttalar oss inte specifikt om geologer/hydrologer m fl. Däremot skriver vi att prospekteringsgeologer och GIS-ingenjörer är efterfrågade. Vi för ett allmänt resonemang om att arbetsmarknaden för geovetare har förbättrats de senare åren och att mycket tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta. Det beror dels på att klimat- och miljöproblem är i fokus och dels på en ökad efterfrågan på mineral, metaller samt andra naturtillgångar. Faktorer som spelar in är till exempel att berg- och markvärme blivit konkurrenskraftiga alternativ i och med klimatomställning och ökade energipriser. Kompetens när det gäller att bedöma risken för skred, översvämningar och spridningen av föroreningar har också blivit mer central när klimatet förändras. Med vänlig hälsning, Kristofer Jervinge, utredare arbetsmarknadsfrågor Naturvetarna

Jakob Papirov 2013-09-20

Tack för en intressant läsning! Jag undrar dock hur pass hög upplösning rapporten har? Jag menar, när ni skriver "geovetare", betyder det alla som har en grundtitel som geovetare eller har ni också kollat specifikt på geologer/hydrologer/hydeogeologer/m fl? Tacksam för svar.

Olle 2013-09-19

Kemiska ämnen får allt större betydelse.i samhället och regleringar, som t ex REACH, ställer allt större krav på kemisk kompetens inom många olika yrkesgrupper. Det innebär att utildning i kemi kommer att vara fortsatt efterfrågad, även om yrket Kemist inte kommer att efterfrågas lika mycket. Det gäller kanske att se över hur univeristetsutbildningen i kemi ser ut. Kan de kemiska institutionerna vid våra universitet förändra utbildningen så att den passar samhällets och arbetsmarknadens behov?
Kommentera