Fråga oss här!
Vi erbjuder
Man räknar med att massvaccinationen räddade sex liv. Det ska ställas mot att cirka 200 barn och ungdomar drabbades av narkolepsi, sannolikt med livslångt handikapp.

DUELLEN: Var det rätt att massvaccinera mot svininfluensan?

I spåren på narkolepsifallen har frågan väckts om det var rätt att massvaccinera mot svininfluensan. Anders Tegnell vid Smittskyddsinstitutet ångrar inte beslutet, medan Göran Stiernstedt på Sveriges kommuner och landsting, tvivlar.
Publicerad: Uppdaterad:

JA

Anders Tegnell, avdelningschef på Smittskyddsinstitutet

(När beslutet fattades om massvaccineringen jobbade Anders Tegnell på Socialstyrelsen)

 
1. Var beslutet förhastat?

Nej beslutet var så väl förberett i den planering som var gjord som det kunde bli och när utbrottet kom var man tvungen att ta ett beslut baserad på den kunskap som fanns då. Att vänta var inget alternativ för då hade vi inte haft någon tillgång till vaccin alls

2. Vad hade hänt utan massvaccination?

Antalet intensivvårdade fall på sjukhus blev 1607 i hela landet. Utan vaccination hade närmare 350 personer till drabbats, enligt de simuleringar som har gjorts. Sex liv kunde räddas tack vare vaccinationen. Om den hade tidigarelagts skulle ytterligare sju ha klarat sig.

 

3. Kände man till risken för narkolepsi när vaccineringen drog i gång?

Nej, femtio års erfarenhet av influensavaccin talade för ett mycket säkert vaccin och under mer än hundra år med olika vacciner har något liknande aldrig inträffat.

 
4. Vad har vi lärt oss till nästa gång en pandemi bryter ut?

Det har blivit ännu tydligare att alla pandemier beter sig på väldigt olika sätt och kräver olika insatser. Samsynen och ansvaret hos olika myndigheter kan förbättras.

 
5. Har tilltron till experter och forskare skadats av massvaccineringen?

Vet ej, men hoppas inte det för vaccin är den i särklass viktigaste insatsen man kan göra i kampen mot infektionssjukdomar.

 

NJA

Göran Stiernstedt, direktör på avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting

 

1. Var beslutet förhastat?

Sett i efterhand så anser jag att mycket talar för att det var förhastat. Alltid känsligt med epidemiologiska och hälsoekonomiska bedömningar, men jag anser att cirka 200 unga personer med svårt troligen livslångt handikapp har svårt väga upp något färre dödsfall som blev resultatet av massvaccinationen.

 
2. Vad hade hänt utan massvaccination?

Alternativet hade varit selektiv vaccination av vissa grupper vilket sannolikt resulterat i fler insjuknade och något fler dödsfall, samt avsevärt färre vaccinationsbiverkningar.

 

3. Kände man till risken för narkolepsi när vaccineringen drog i gång?

Nej. Man kände till sedvanliga förhållandevis lindriga biverkningar som förekommer vid all influensavaccination, till exempel feber, smärta på vaccinationsstället med mer. Finns i samband med influensavaccination enstaka rapporter om neurologiska biverkningar med osäkert orsakssammanhang, dock av en annan typ än narkolepsi.

 
4. Vad har vi lärt oss till nästa gång en pandemi bryter ut?

A. Svårt få fram vaccin i tid. B. Våga lita på rapporter från södra halvklotet som ligger cirka ett halvår före. C. Var försiktig med nya oprövade vacciner. D. Många krafter verkar synergistiskt för att överdriva risker. E. Man undervärderar konsekvent risken för biverkningar i medicinska sammanhang. F. Massvaccination är ett högriskprojekt. G. Våga vara kritisk och ta svåra beslut.

 
5. Har tilltron till experter och forskare skadats av massvaccineringen?

Högst marginellt. Jag är mest orolig att tilltron till vaccinationer, ett av våra viktigaste och historiskt mest framgångsrika vapen för en bättre folkhälsa, skadas.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Albert 2013-01-15

Har de verkligen klar lagt att det är vaccinet som orsakat narkolepsin? Det har väl också lagts fram teorin att det var svininfluensan i sig som orsakade narkolepsin. Hur som helst är det illa, mest för att antroposof falangen fått vatten på sin kvarn och kommer ställa till problem nästa gång det är befogat med en massvaccinering.

Lars Kamél 2013-01-12

Det är inte bara med facit i hand vi kan dra slutsatsen att massvaccineringen var fel. Redan från början stod det klart att svininfluensan inte var farligare än en vanlig säsongsinfluensa. Några få kritiska röster fanns det från början mot hysterin och beslutet om massvaccineringen, till exempel Svenska Dagbladets Inger Atterstam. Tyvärr var de alltför få.

Josefine 2013-01-11

Jag tycker att massvacineringen visade sig vara fel, med facit i hand. Sex räddade liv, människor i riskzonen får man förmoda, dvs gamla och sjuka, ska ställas mot långt fler drabbade unga som har fått livslånga handikapp. Den räkningen går inte ihop etiskt och samhällsekonomiskt. Som Stiernstedt skriver "Många krafter verkar synergistiskt för att överdriva risker". Samma med fågelinfluensan, den visade sig också kosta mer i felriktade förebyggande åtgärder än de problem den hade kunnat medföra, i alla fall lokalt. Jag har själv drabbats av konstiga muskel- och trötthetssymptom sedan ett par år tillbaka. Jag har även en bekant som har ungefär samma symptom. Läkarna hittar inget. Vi har båda vaccinerat oss mot den vanliga influensan ett par gånger för ett par år sedan. Vi funderar över om det kan finnas någon koppling till det?! Jag kommer i alla fall inte att vaccinera mig mot fler influensor. Jag stryker hellre med i en sådan än att jag drabbas av så krassa biverkningar som narkolepsi eller hjärtmuskelskador (?) Över huvudtaget har jag börjat lyssna lite på vaccinationsskeptiker. Det verkar finnas en del människor som lyfter varningens finger mot vaccinationer generellt!?

Anders 2013-01-10

Det är en så klart en stor tragedi att så många har drabbats av narkolepsi och fått ett livslångt handikapp. Men om man ska förstå hela den hälsomässiga konsekvensen av massvaccineringen, bör man även titta på om andra sjukdomsbilder som kan misstänkas vara biverkningar av vaccineringen har ökat. Det har diskuterats en del om bl a muskel- och ledsjukdommar i detta sammanhang? Men jag har inte sett att någon offentlig aktör gått ut med information om detta och huruvida detta skulle vara relaterat till innervering, muskelvävnad mm. (kanske dåligt bevakat av mig?)Framförallt är det intressant om det kan misstäknas någon påverkan t ex på hjärtmuskelatur. Tack för intressanta dueller.
Kommentera