Fråga oss här!
Vi erbjuder

Livsmedelsagronomen 2013-06-27

Dagens livsmedelsproduktion har stora brister, både EKO och GMO. Ska man då blicka bakåt eller framåt i tiden för att nå bästa lösningen? Självklart finns det plats för båda men jag är övertygad om att det är en kombination som kommer bli kärnan i lösningen, genomtänkta passliga GM-grödor som passar in i välmående jordbrukssystem.