Fråga oss här!
Vi erbjuder

DUELLEN: Går GMO och ekologisk mat att förena?

GMO hör inte hemma i ett uthålligt lantbruk, menar Maria Dirke, verksamhetsledare på Ekologiska lantbrukarna. Före detta SLU-professorn Torbjörn Fagerström har en helt annan syn på saken och anser att GMO borde vara en del av lösningen för det ekologiska lantbruket.

Publicerad: Uppdaterad:

Ja

Torbjörn Fagerström, fd professor vid SLU

 

1. Är GMO lösningen för det ekologiska lantbruket?

Utmaningen är att utveckla ett framtida jordbruk som är mera resursbesparande och mindre miljöpåverkande än dagens, vid bibehållen produktivitet. Då krävs bland annat att bästa möjliga teknik används. Det ekologiska lantbrukets huvudproblem är att man definierar bort miljövänlig teknik, till exempel GMO. I det perspektivet är GMO en del av lösningen för ett framtida ekologiskt lantbruk.

 

2. Vilka är miljöfördelarna med GMO?

All växtförädling kan i princip drivas med målet att utveckla mera miljövänliga/resursbesparande grödor. Bioteknik är ofta den snabbaste vägen att nå detta mål, ibland den enda vägen. Några aktuella exempel på GM-grödor med klara miljöfördelar är grödor som är resistenta mot sjukdomar eller skadegörare, eller grödor som är bättre på att hushålla med kväve eller vatten.

 

3. Finns det risker?

Nej, trots mycket omfattande riskforskning finns det inga dokumenterade exempel på att tekniken i sig innebär några risker. Om man däremot odlar grödor som är resistenta mot ett visst ogräsmedel, och om man sedan sprutar med detta ogräsmedel år ut och år in så selekterar man fram resistenta ogräs. Detta sker oberoende av vilken teknik som har använts för att få fram resistensen hos grödorna.

 

4. Varför är forskningen inriktad på herbicidresistenta grödor?

Det är inte sant. I forskningsportföljerna hos de stora förädlarna ligger en mångfald projekt som handlar om alltifrån näringsberikning, över resistens- och resurshushållande egenskaper, till att få fram vegetabiliska oljor som kan ersätta fossil olja. Däremot är det sant att den fältmässiga odlingen idag domineras av två grupper av GM-grödor, nämligen herbicid- respektive insektsresistenta. Rätt använda leder dessa till mindre kemikalieanvändning, inte mera.

 

5. Bör Sverige satsa på forskning som utvecklar nya grödor som klarar sig utan kemikalier?

På ett teoretiskt plan är det självklara svaret ja. Men i praktiken finns det inte nu någon marknad för GM-grödor, ens om de är klockrent miljövänliga. BASF avslutade till exempel sin förädling av bladmögelresistent potatis för den europeiska marknaden på grund av motståndet mot GM-grödor.

 

Nej

Maria Dirke, verksamhetsledare på Ekologiska lantbrukarna

 

1. Är GMO lösningen för det ekologiska lantbruket?

Hur menar du? Lösning på vadå?

 

2. Vilka är miljöfördelarna med GMO?

Teoretiska miljöfördelar presenteras ibland. I praktiken har vi inte sett några konkreta miljöfördelar.

 

3. Finns det några risker?

Den affärsmodell som vi ser idag med GMO-sorter i ensidiga odlingar med en eller ett fåtal grödor gynnar sjukdomar och skadegörare. GMO-grödan fungerar tills skadegöraren utvecklat resistens. Gener sprider sig och bonden blir skyldig till patentintrång och kriminaliseras. Patenterade sorter kan inte lantbrukare ta eget utsäde av. GMO handlar till stora delar om makt, där företag äger sorter som är beroende av kemisk bekämpning. Efterfrågan på GMO-sorter är mycket liten.

 

4. Varför är forskningen inriktad på herbicidresistenta grödor när man vill bort från kemikalierna?

Vet inte. Ett faktum är att företagen som äger växtförädling äger även herbicidtillverkningen, kan det vara del av förklaringen?

 

5. Bör Sverige satsa på forskning som utvecklar nya grödor som klarar sig utan kemikalier?

Ja, Sverige har sedan länge haft som en viktig framgångsfaktor för växtförädling att satsa på sunda robusta sorter. Vi behöver mer forskning där lantbrukarna deltar och där resultaten inte ägs av någon liten elit. Forskning som integrerar samhälle och lantbrukare där genetiken är en självklar kunskap som delas av så många människor som möjligt.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Björn Hammarskjöld 2014-03-07

1. Är GMO lösningen för det ekologiska lantbruket? Svar: Nej. 2. Vilka är miljöfördelarna med GMO? Svar: GMO saknar helt miljöfördelar eftersom GMO-gröda måste hållas under armarna med hjälp av resistensfaktorer. Utan resistens tar vildtypen över, visat i många försök. 3. Finns det några risker? Svar: GMO sprider sina gener inklusive resistensfaktorer horisonellt till andra, friska grödor inklusive ogräs. GMO sprider sina gener inklusive resistensfaktorer horisonellt till andra arter som bakterier som sprider vidare till djuren som kan sprida vidare till människa. Horisontella spridningsförsök gjorde jag på kursen i Mikrobiologi 1968 och det gick utmärkt. Monsanto har redan själva visat på horisontell spridning eftersom Monsanto anklagar grannar till GMO-åkrar för att ha odlat GMO utan att ha köpt utsäde då man finner att 10 % av grannåkern har GMO-gröda. Det beror på att Monsanto saknar pli på sina pollenkorn, de kan driva långa sträckor med vinden om man inte innesluter GMO-åkrarna i ett undertryckshus med slussar, sträng hygien med dusch av all personal och allt som transporteras ut från undertryckshuset måste rökbehandlas för att inga pollenkorn ska slippa ut. Insektsresistenta grödor som kräver pollinering dödar sina pollinerare. Så då finns det snart inga pollinerare kvar så GMO-grödan ger inom några år inga skördar alls. 4. Varför är forskningen inriktad på herbicidresistenta grödor när man vill bort från kemikalierna? Samma logik (kortsiktig ekonomisk vinning) som att ta fram insektsresistenta GMO. 5. Sverige satsa på forskning som utvecklar nya grödor som klarar sig utan kemikalier? Detta synes vara den enda framkomliga vägen! Glöm inte att naturen har utvecklat arterna under årmiljoner och skoningslöst selekterat fram arter som passar just där grödan växer. Nu kommer människan med sin hybris och tror att hon kan göra jobbet bättre än naturens tålmodiga arbete. Björn Hammarskjöld F.d. överläkare i pediatrik Filosofie licentiat i Biokemi Molekylärbiolog som har arbetat med GMO inom HIV-forskningen

Fred 2013-06-27

Man bör nog inte ta fram GMO som idag begränsas biologiskt eftersom parasiten eller sjukdomen man tar fram skydd mot antagligen i framtiden kommer utveckla resistens (antibiotaresistens). Dock skulle jag tro att GMO som begränsas fysikaliskt (abiotiskt) skulle kunna ha en framtid, tex de som klarar torka bättre. Men då måste man oxå kunna förhindra att de stora bolagen styr och att bönderna hålls skyldiga om de får in patenterade gener i sina åkrar.

Livsmedelsagronomen 2013-06-27

Dagens livsmedelsproduktion har stora brister, både EKO och GMO. Ska man då blicka bakåt eller framåt i tiden för att nå bästa lösningen? Självklart finns det plats för båda men jag är övertygad om att det är en kombination som kommer bli kärnan i lösningen, genomtänkta passliga GM-grödor som passar in i välmående jordbrukssystem.
Kommentera