Fråga oss här!
Vi erbjuder

Pontus 2013-11-11

Att börja arbeta för internationell miljö- och fairtradecertifiering av gruvor som vi importerar metaller och mineraler från, vore ett sätt att minska problemen för miljö och människors hälsa vid gruvdrift i andra länder (precis som certifiering av många andra varor). Vid gruvor i Sverige, och även utomlands, borde mer av intäkterna gå tillbaka till landet eller lokalsamhället – varför ska det mesta av vinsterna skänkas bort till utländska storföretag? Och det är väl klart att man för alla gruvor överallt bör arbeta för en bättre miljöhänsyn – vem vill ha giftiga ämnen i vatten och fisk, övergödning, försurning, dålig lukt, radioaktiv strålning m m som gruvor ofta ger upphov till? För att gruvdriften ska bli miljömässigt hållbar behöver förstås också energin som används vara hållbar, d v s användningen av fossila bränslen måste minska radikalt.