Vi erbjuder

Chefsfrågan: Hur får jag gruppen att fungera?

Känner att stämningen i min arbetsgrupp inte är på topp. Det förekommer snack bakom ryggen om varandra i stället för att medarbetarna pratar med varandra. Gruppen presterar fortfarande bra, men risken är att vi inte kommer att leverera om det fortsätter på det här viset. Vad ska jag göra?
Publicerad: Uppdaterad:

Det låter som om du skulle behöva arbeta med din arbetsgrupp för att få dina medarbetare att fungera bättre tillsammans.  Det finns olika metoder för det. En bygger på att identifiera problemen och försöka hitta lösningar. Det andra sättet, som jag rekommenderar, är att utgå från idealläget och fråga vad du vill uppnå med gruppen och hur den ska fungera. Därefter formulerar du en vision för gruppens arbete.

Det som förmodligen skulle passa din grupp är handledning under en längre tid, för att ni tillsammans skall utveckla samarbetsformer och arbetssätt.

Förankra dina tankar i din egen ledning och i gruppen. För att nå resultat, bör du helst få med dig alla i arbetsgruppen. Handledning är inte och skall inte vara samma sak som ledarskapsutveckling. Enstaka medarbetare skall inte vara i fokus eller känna sig utpekade, vilket är viktigt att tala om.

Tänk på att kolla referenser och kompetens innan du knyter upp en konsult.  Välj ledarskaps/organisationskonsult som du känner förtroende för. Gör ett kontrakt utifrån en tydlig kravspecifikation. Bestämd tid för regelbunden uppföljning.  Du kan göra uppföljningen både tillsammans med konsulten och för dig själv. Och när du utvärderar, tänk på att förändring tar tid. Det är ingen kvick fix. Enstaka kickoffer löser inte problemen.

Några som ofta är duktiga på detta är företagshälsovården. Du kan också få tips genom Naturvetarna chef.

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies