Vi erbjuder

Chefsfrågan: Hur får jag feedback som chef?

Jag har en känsla av att mina medarbetare uppskattar mig som chef, men jag är inte säker. Hur ska jag göra för att veta det? Våra samtal är inriktade på att ge feedback till medarbetarna, men jag får aldrig feedback, inte ens av min egen chef.

Publicerad: Uppdaterad:

Fundera på hur du vill bli uppskattad som chef av dina medarbetare. Som chef driver du verksamheten genom dina medarbetare. Deras arbetsinsatser är ditt resultat. Din uppgift är att skapa förutsättningar för att de skall kunna utföra sitt arbete så bra som möjligt.

Om du vill utvärdera ditt arbete i förhållande till dina medarbetare kan man dela upp dina uppgifter som chef så här:

  1. Hur är du som chef när du leder och fördelar arbete?
  2. Hur är du som ledare? Kan du ge visioner, inspirera och få igång dina medarbetare så att de tycker om att arbeta hos dig?
  3. Hur är du som coach? Hur upplever varje medarbetare ditt stöd, din feedback och utvecklingssamtalen?
  4. Hur är du som medmänniska? Det är i nöden som chefen prövas.

Om du vill få feedback från dina medarbetare är de fyra punktera bra att utgå från. De ger dig bra input i ditt fortsatta arbete som chef. Men det finns en risk med att vara chef och ha ett stort behov av bekräftelse från medarbetarna. Det kan styra dig på ett mindre bra sätt, särskilt när du som chef måste fatta långsiktiga beslut, som alla inte gillar. Återkopplingen på ditt arbete skall du få från din chef i ditt lön- och utvecklingssamtal.

Det finns olika metoder för att få medarbetarnas synpunkter. Ett sätt är att göra en vanlig arbetsmiljöundersökning. Den ger ofta många svar om ditt ledarskap och vad medarbetarna tycker. Du kan också göra en ledarskapsprofil, enligt 360-gradersmodellen. Den innebär att ett antal medarbetare, kollegor och chefer får ge sin syn på ditt ledarskap.

Kontakta gärna Naturvetarna chef. Vi kan ge råd kring detta.

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies