Fråga oss här!
Vi erbjuder

A.G 2013-09-19

1. Ingen global temperaturökning på 16 år trots massiva CO2-utsläpp 2. Ingen "missing heat" i oceanerna trots idogt letande. (Jo, varmare har de blivit men inte i den omfattning som kan förklara var de förlorade värmen är) 3. Klimatsensitiviteten nedskriven med i genomsnitt 30% i de flesta relevanta artiklar sedan 2007 4. Skräckscenarior över 2K ökning nedskrivna till obefintliga sannolikheter (glöm 4, 6 och 10 grader) 5. Ingen förändring i a)antalet orkaner b)styrkan i orkaner c) havnsivåökningstakten sedan 1859 d)översvämningar e)torka 6. Antarktis isutbredning "all-time high" 7. Arktis kan förklaras med varma havströmmar och vindar. Snabb återväxt av isen nu. Naturlig cykel? 8. Tundran stabilare än tidigare trott - ingen tipping point osv osv osv Ökad solinstrålning till jordytan pga av minskad molnbildning kan ensamt förklara tempökningen i modern tid (fram till för 16 år sedan vill säga). CO2 behövs ej som förklaring. Det finns viktigare saker att fokusera på även om man kan hålla ett öga på det s.k "klimathotet" som egentligen ingen har sett hittills. (utom i Playstation-modeller)