Fråga oss här!
Vi erbjuder

Bo Seving 2013-12-03

Jag har respekt för att det kan kännas obekvämt att förhandla om sin egen lön när man inte är van vid det. Både Saco-rådet och Naturvetarna kommer att stötta medlemmarna i den processen. Det nya avtalet för doktorander på KI är en anpassning till de avtal som gäller för andra grupper på KI och utanför akademin. Vi menar att även doktorander vinner på individuell lönesättning. För att bli attraktiv som arbetsgivare och locka de bästa måste lönerna vara konkurrenskraftiga. Ingen vinner på att forskarutbildningen är ett låglöneyrke.

Däremot är det viktigt att det finns tydliga lönekriterier. Doktoranderna måste veta vad som krävs för att kunna höja sin lön. I det ligger att lönesättande chef, som regel handledaren, har god kännedom om doktorandernas prestationer. Lönekriterierna behöver inte handla om antal publiceringar eller att studieplanen följs till punkt och pricka. Det ligger i forskningens natur att den inte leder till snabba resultat, och ibland inte till något resultat alls. Trots det kan doktoranden ha gjort en lysande insats. Det är den insatsen som ska värderas lönemässigt.

Bo Seving, förhandlingschef på Naturvetarna