Fråga oss här!
Vi erbjuder

Årets Geolog efterfrågad expert

Michael Stephens har utsetts till Årets Geolog år 2013. Priset på 25 000 kronor får han för sin insats och förmåga att omsätta sin breda kunskap inom det geologiska ämnesområdet, såväl direkt i samhällets tjänst som inom den akademiska världen. Det är Geosektionen inom Naturvetarna som delar ut priset för sjuttonde gången.

Publicerad: Uppdaterad:

Michael doktorerade om strukturgeologi i den svensk-norska fjällkedjan 1973 och arbetade därefter som forskningsassistent i Melbourne, Australien ett par år innan han 1976 anställdes vid Sveriges geologiska undersökning (SGU).  Som statsgeolog på SGU var hans huvudsakliga arbetsområden i fjällen innan han på 90-talet deltog i stora projekt inom urberget. På 2000-talet dominerade projektarbeten åt Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) och han var geologisk expert gentemot SKB. Sedan några år tillbaka är han också professor vid Luleå Tekniska universitet.

Förutom att han haft nyckelroller i Nordkalott- och Mittnorden-projekten, i Bergslagsprojektet och i Fennoskandiska Sköldprojektet, tillsammans med norska, finska och ryska geologer, har Michael haft egna FoU-projekt och han är en efterfrågad expert, inte minst inom strukturgeologi där han är en av Sveriges främsta. Michael är en lysande pedagog och föredragshållare och har deltagit i mer än 50 stora konferenser och internationella möten, nästan alltid med egna föredrag som drar fulla hus.

Michaels ledstjärna är att de geologiska kunskaperna skall komma till nytta i samhället. Ett exempel på det är då Michael och ett par kolleger hjälpte Skifferbolaget AB i Offerdal att lokalisera dittills okända tillgångar av brytbar skiffer och därmed rädda jobben för många människor. Ett annat exempel är Michaels djupa engagemang, att för SKB detaljbeskriva och modellera geologin i samband med platsundersökningarna i Östhammars och Oskarshamns kommuner, inför besluten om var slutförvaret av utbränt kärnbränsle ska placeras.

Priset delas ut vid en ceremoni på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Uppsala den 7 november. Då föreläser Michael Stephens och flera andra forskare på temat ”Base knowledge in geology and its use: some case studies”.

Läs mer om Geosektionen.