Fråga oss här!
Vi erbjuder

Alla vinner med en mentor

Personlig utveckling är något allt fler efterfrågar i arbetslivet. Mentorskapsgurun Charlotta Wikström delade med sig av sina erfarenheter på Leadership Friday den 26 april.

Publicerad: Uppdaterad:

När Charlotta Wikström fick rollen som mentor första gången saknade hon redskap för hur mentorskapet skulle gå till och kände sig otillräcklig. Därför skrev hon ihop ett material. Det blev så populärt att det resulterade i en bok – Vinnande mentorskap. Den är nu inne på sjätte upplagan och finns även på engelska.

– Det är bara sunt förnuft förpackat i en begriplig form, sa Charlotta Wikström som sitter på mångårig erfarenhet av såväl ledning som organisationsutveckling.

Ökat intresse

Intresset för mentorskap ökar i samhället. Det är ett sätt för arbetsgivare att locka och behålla anställda eftersom de värdesätter personlig utveckling högt. Ökad konkurrens och flexibilitet i arbetslivet leder också till ett större behov av reflektion. Kunskapsekonomin ställer nya krav på vårt sätt att vara och ledarrollen har blivit tuffare.

– Det är ganska svårt att rekrytera chefer idag. Ofta är chefen inte heller den som kan mest, det är medarbetarna som sitter på kunskap. Chefen ska "managa" kunskapen.

Pedagogiken i ett mentorskapsprogram skiljer ut sig genom att vara skräddarsydd för adapten, dialogfokuserad och praktisk. Det som diskuteras under mentorssamtalen kan praktiseras i vardagen för att sedan tas upp till samtal igen. Programmet bör pågå under en längre tid vilket ger perspektiv. Dessutom är det fantastiskt roligt att vara mentor, påpekade Charlotta Wikström.

– Jag får en kick av att se andra utvecklas. Jag älskar att gå till mötena.

En god lyssnare

Skillnaden mellan en coach och en mentor är att den förstnämnda är expert på att få andra att prestera. Fokus ligger på resultat och coach har blivit en profession. En mentor är mer lyssnande, arbetar gratis och delar med sig av sin livserfarenhet menade Charlotte Wikström som själv delade med sig av sitt favoritcitat: Dialogue is the art of thinking together.

Som mentor är det viktigt att vara mentalt närvarande under mötena med sin adept. Man bör vara en god lyssnare, vilja inspirera, utmana och dela med sig av erfarenheter. Dessutom ska man ha förståelse för adeptens villkor, ett brett nätverk och gott omdöme.

En mentor måste också vara beredd på svåra situationer. Det är inte ovanligt att adepten efter en tid kommer fram till att han eller hon vill byta jobb. Även det omvända inträffar ibland – att adepten inser att verkligheten inte är svartvit och finner sig bättre till rätta på sin arbetsplats. Det viktiga för mentorn att minnas är att lojaliteten alltid ligger hos adepten.

Tydliga gränser

Hur ofta händer det att mentor och adept blir ett par, undrade en person ur publiken vilket orsakade stor munterhet. Visst finns risken att man matchar "för" bra ihop.

Charlotta Wikström hade inget bra svar men kunde däremot kommentera det faktum att mentorer riskerar bli samtalsterapeuter åt sina adepter. Det gäller att ha en tydlig gräns och kunna uppmana personen att söka annan hjälp när det behövs.

Tydliga gemensamma syften och mål med mentorsträffarna är en framgångsfaktor, liksom att bestämma ett upplägg med teman inför träffarna.

– Mentorskap kombinerar affärsskap med personlig utveckling, sa Charlotta Wikström avslutningsvis. För såväl mentor som adept.

 

Maja Ullberg, ordförande i Nutritionistföreningen och till vardags teamleader på Gymgrossistens Regelavdelning

Vad lockade dig hit?

– Jag kom hit eftersom nutritionistföreningen funderar på att starta ett mentorskapsprogram. Jag vill veta mer om grunderna i ett mentorskapsprogram och vad som krävs.

Vad tar du med dig härifrån?

– Charlotte Wikström konkretiserade framgångsfaktorer på ett bra sätt, vad man behöver tänka på när man rekryterar både mentorer och adepter. Svårast tror jag det blir att rekrytera mentorer. De ska ha tid och många kanske är osäkra på om de har något att dela med sig av. Vi måste uppmuntra dem.

 

Per Eriksson, affärsansvarig på Sveaskog

Vad lockade dig hit?

– Det är intressant att lyssna på hur man kan utvecklas, både som person och i jobbet.

Vad tar du med dig härifrån?

– Jag fick förståelse för vad själva mentorskapet går ut på. Framför allt det hon sa om att jobba tillsammans, att man som mentor jobbar genom andra personer. Jag går själv ett mentorsprogram och nu har jag fått en bättre förståelse för skillnaden mellan mentor och coach.

 Text: Emmeli Nilsson

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies