Fråga oss här!
Vi erbjuder

10 snabba inför lönesamtalet

Hota inte med att byta jobb när du har lönesamtal. Visa i stället hur verksamheten har förbättrats tack vare dina insatser. Lägg fokus på dina prestationer.

Publicerad: Uppdaterad:
1. Förbered dig

Fundera på vilket sätt din kompetens har kommit till nytta för arbetsgivaren? Lika viktigt är att titta på hur dina resultat har varit i förhållande till verksamhetens mål. Kom ihåg att arbetsgivaren och du ska vara överens om vad som krävs för att höja din lön.

2. Inventera din kompetens

Skriva ner dina kunskaper och färdigheter, liksom dina erfarenheter och dina resultat. Formulera dina drivkrafter och vad som motiverar dig.

3. Använd lönestatistiken rätt

Lönestatistiken fungerar som ett riktvärde. Fundera på vad du kan göra för att komma upp på en högre lönenivå, i klass med de bästa i din befattning.

4. Argumentera rätt

Tänk på att du talar med den enda som är lika intresserad av ditt arbete som du. Argumentera i linje med verksamhetens behov. Lyssna på chefens synpunkter och signaler. Var inte rädd för att vara subjektiv när du beskriver kvaliteten på ditt arbete.

5. Kom inte med tomma hot

Hota inte med att byta jobb. Det ger ett oseriöst intryck och risken finns att arbetsgivaren tar dig på allvar.

6. Se igenom ihåliga argument

Acceptera inte argumentet: "I år satsar vi på de yngre" eller "vi måste hålla budget". Det är dina prestationer som ska bedömas.

7. Var konkret

Visa hur verksamheten har förbättrats tack vare dina insatser. Blicka också framåt och ge din syn på hur ni kan bli ännu bättre och effektivare.

8. Blanda inte in din privatekonomi

Chefen bryr sig inte om vilka räkningar du har att betala. Fokusera i stället på dina prestationer.

9. Skriv ett protokoll

När lönesamtalet är avslutat och ni är överens om lön och vilka åtgärder som krävs för att klara målen skriver ni ett protokoll som undertecknas av båda parter. Det kan gälla allt från kompetensutveckling till möjlighet att jobba hemma ibland. Glöm inte att skriva vilka lönemål som gäller för framtiden.

10. Ta hjälp av Naturvetarna

Tveka inte att kontakta Naturvetarnas eller Sacos kontaktperson på arbetsplatsen. Du kan också ringa Naturvetarnas jour och få personlig rådgivning kring din lön.

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar