Fråga oss här!
Vi erbjuder
Det är inte guldet i sig som Rex kan lukta sig till, utan de metaller som guld är associerat till.

Med sinne för guld

Hunden kan förändra jakten på värdefulla mineraler. Prospekteringen går snabbare och blir effektivare, bland annat för att hunden kan känna lukter minst 10 meter under marken. – Schäfern Rex har hittat koppar, zink, och nu senast guld. Men nu är siktet inställt på diamanter. Vi har fått förfrågningar från hela världen med vår unika metod, säger Peter Bergman på företaget Oredog.
Publicerad: Uppdaterad:

För Rex är det en lek att springa runt i terrängen och söka efter metaller. När han har fått vittring och zoomat in den rätta lukten stannar han tvärt, skäller och börjar gräva.
Geologen Peter Bergman, som också är Rex husse, belönar schäfern med godis eller en boll som triggar igång leklusten. Med spaden gräver han en grop och gör en angivelse på gps:en.
– Här kan det finnas en fyndighet djupare ner i marken. Till skillnad från människan kan hunden söka efter metaller på stora djup, okänt hur djupt än. Vi geologer kan bara   observera det vi ser på ytan.

Dyrt att borra

Han packar ner några stenar i ryggsäcken för att analysera dem på labb. Om halterna är tillräckligt höga kan det vara tecken på att det finns en malmkropp på platsen. För att få svar kan det bli aktuellt att borra, vilket man gör först när chansen är tillräckligt stor att hitta brytvärda metaller, eftersom borrning är en dyr affär.
Det här låter nästan som hokus pokus, men Peter Bergman övertygar mig om att metoden är vetenskaplig och bygger på forskning.  Rex är värd sin vikt i guld. Han redan nu hittat både järn, koppar och zink i Bergslagen. Halterna för koppar ligger på imponerande tre till sju procent och är brytvärd. I Storuman har hunden nosat rätt på guld.
Men det är inte guldet i sig som Rex kan lukta sig fram till, utan det är metaller som guld är associerat med. Guld förekommer ofta tillsammans med kisel och arsenik, som har en svag doft av vitlök.
– Jag får de mest lustiga frågorna från folk. Till exempel var det en kvinna som undrade om vi kunde hjälpa att hitta hennes borttappade vigselring i guld. Det sa vi förstås nej till på en gång.

Klarar miljarddelar

Men hur kan hundar spåra på djupet?
– Mer än halva hundens hjärna analyserar lukter. Luktsinnet är extremt väl utvecklat och hittills finns det ingen analysutrustning som kan matcha hunden. Vårt laserinstrument som vi håller på att utveckla nu kan mäta av miljondelar (ppm), medan hunden klarar att analysera miljarddelar (ppb).
Peter Bergman förklarar att det sker rörelser i berget och i moräner. Vatten och gaser rör sig i sprickbildningar där mikroorganismer sätter fart på systemet.
– Vad man letar efter skiljer sig åt i olika delar av världen. I Sverige förekommer koppar i förening med sulfid, medan den i Afrika har oxiderat till kopparoxid.
Nu siktar husse och Rex ännu högre och ger sig ut på diamantjakt.
– Vi har startat ett forskningsprojekt för att kunna spåra diamanter. Principen är densamma, det är inte diamanterna i sig som avger lukter, utan det är andra mineraler som diamanten är associerad med, bland annat kimberlit.

Global efterfrågan

Företaget Oredog har fått förfrågningar från både diamantlandet Botswana och Kanada. Målet är att bli världsomspännande med uppdrag över hela jordklotet.
Malmhundar kan komma att förändra sättet att jobba med prospektering. Den stora skillnaden är att hundar är så mycket mer effektivare än människan. På betydligt kortare tid kan hunden hitta nya fyndigheter.
– Tillspetsat kan en hund göra hundra geologers jobb på samma tid, men det är lite som att jämföra äpplen och päron. Människan kan bara se på ytan och avläsa 3 procent, medan hunden tar resterande 97 procent under jord.
Men det är långtifrån alla fyndigheter som leder till en gruvbrytning. Träffsäkerheten ligger på runt två procent, eller en av femtio.
– Det är mycket som ska klaffa för att det ska löna sig att öppna en gruva. Om det är en liten fyndighet måste halterna vara högre än om malmkroppen är stor. Ta till exempel Sveriges största gruva, där kopparhalten uppgår till 0,2 procent som mest. Guldhalten är bara 0,3 miljondels gram, men gruvan producerar ändå två ton guld per år, tack vare att gruvproduktionen är så stor.

Yrkeshögskola startar

Andra saker som påverkar är kostnaden för att öppna gruvan och priserna på världsmarknaden. Stigande malmpriser på senare år har gjort att många internationella gruvbolag prospekterar i Sverige och nedlagda gruvor har öppnat.
För att få fart på sitt företag behövs det fler som utbildar sig inom området. Om allt går enligt planerna kommer Oredog AB och Rinman Education starta en yrkeshögskola i drillning och prospektering i Hällefors nästa höst.
– Det är svårt att rekrytera både hundar och personal. Att träna upp en hund tar normalt ett år, vilket leder till certifiering med förmåga att söka på minst tio meters djup. Det är förknippat med höga kostnader och uthållighet, samtidigt som intäkterna är osäkra. Kom ihåg att det kostar många miljarder att öppna en gruva.

Klirr i kassan

Men när det händer så blir det klirr i kassan. Pengarna kommer in när inmutade områden kan säljas till gruvbolag eller andra intressenter.
– Då kan det handla om miljarder kronor, säger han nöjd över att ha skapat ett nytt yrke som hamnar på lönenivåer motsvarande de i finanskvarteren på Wall street.
Han menar att malmhundar är det största som har hänt inom malmprospektering.
– Nu handlar det om att få in mer pengar. Nästa år räknar vi med en kassa på mellan 20 och 30 miljoner kronor.  Flera investerare och fondbolag är intresserade av att vara med och utveckla den här metoden.
Verksamheten bygger på ny forskning och innovationer där geologi, teknik, IT och kunskap om hundar förenas.

Så lär sig hunden

Det tar ungefär ett år att träna upp en hund att leta efter malm. För varje malmtyp krävs specialträning. Det börjar på labb där det finns en träningsplattform där hunden får nosa in sig på aktuell mineral.  Hunden tränas i att undvika andra mineraler som magnetit när han skall leta efter exempelvis kopparmalm. Även lukter från älg, råddjur och annat vilt kan också utgöra störningslukter som hunden inte skall reagera på. I nästa steg sker träningen utomhus i terrängen, där till exempel kopparmalmen placeras ut. När hunden hittar rätt belönas den med godis, boll eller annat att leka med.
Nu är det skarpt läge där hunden söker snett mot vindriktningen och zoomar in lukten av koppar, som en missil.

Överlägset luktsinne

Luktsinnet är det viktigaste sinnet för hunden och så oerhört mycket bättre än vårt eget. Hundens nos har 220 miljoner luktsinneceller medan vi människor har cirka 5 miljoner. Det finns idag ingen teknisk utrustning som är lika känslig och effektiv som hundens nos. Därför utbildas hundar till att hitta dofter som annars är svåra att upptäcka, till exempel malm, narkotika, bomber, minor, mögel i hus, röta i telefonstolpar och lungcancer.

Palle Liljebäck

chefredaktör