Fråga oss här!
Vi erbjuder
Anna-Karin Wyndhamn, till vänster, hör till Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Anna Peixoto hör till Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, båda Göteborgs universitet.

Kvinnliga forskare missgynnas i karriären

Förhållandena vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet beskrivs som djupt ojämställda av grupper av anställda. Andra, manliga seniora forskare, förklarar bland annat situationen med att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män.
Publicerad: Uppdaterad:

Av doktoranderna är lika många kvinnor som män, men ju högre upp man kommer i forskarhierarkin, desto färre kvinnor finns det. Så ser det ut vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Därför fick forskarna Anna Peixoto och Anna-Karin Wyndhamn i uppdrag att kartlägga förhållandena när det gäller jämställdhet vid fakulteten.

Forskaridealen klingar illa

De gjorde en intervjuundersökning som visade att den idealiske forskaren anses ha egenskaper som tävlingsinriktning, förmåga att fokusera på en enda sak och vilja att offra allt annat för forskningen.
Förutom att de idealen hindrar både kvinnor och män att förena forskaryrket med familjeliv, beskriver flera av de manliga forskarna med stort inflytande dessa egenskaper som typiskt manliga, i en biologisk mening.
En manlig professor säger till exempel:
”Flickor tappar så mycket fart i tonåren. Runt tretton händer det något som gör att de inte längre kan fokusera på den slags abstrakt tänkande och analys som är grunden för det som vi ägnar oss åt. Det är hormonerna som ställer till det. Det går över huvud taget inte att prata med flickor under den här tiden. Runt arton års ålder börjar de komma tillbaka, men då har de ju tappat så mycket att de aldrig riktigt kommer ikapp killarna.”

Minskad mångfald

– Det är anmärkningsvärt att han uttrycker en sådan uppfattning. Han har en hög position och på den positionen påverkar han doktorander och juniora forskare, säger Anna-Karin Wyndhamn.
Uttalandet av professorn strider mot forskning på området och mot betygsstatistiken från högstadiet och gymnasiet där flickor är överlägsna pojkar, även i naturvetenskapliga programmet.
Den snäva forskarrollen på fakulteten tenderar att stänga ute kvinnor och unga män som vill leva jämställt. Enligt Anna-Karin Wyndhamn och Anna Peixoto förlorar universitetet på detta.
– De stöter bort människor som har potential att nå banbrytande resultat. I stället för mångfald får man bara mer av samma, säger Anna Peixoto.
Vad kan man då göra för att förändra? Inte mycket om man är verksam vid fakulteten, enligt en del intervjusvar. Unga kvinnor som velat ta upp problemen har fått rådet att inte göra detta om de tänker sig att vara kvar. Kritik mot interna förhållanden kan leda till att karriären tar ett abrupt slut.
– Det tyder på att det kan finnas en tystnadskultur, säger Anna-Karin Wyndhamn.

Snedvridningen i siffror

Vid naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet finns sex institutioner som samlar forskning och utbildning inom biologi, geovetenskaper, fysik, kemi, kulturvård, matematik och miljövetenskap. Så här såg det ut 2011:

  • Fakulteten hade cirka 6700 studenter och runt 800 anställda.
  • Av 101 professorer var 19 procent kvinnor.
  • Av 68 universitetslektorer var 28 procent kvinnor.
  • Av 38 forskarassistenter och biträdande lektorer var 34 procent kvinnor.
  • Av 182 stycken övrig undervisande och forskande personal var 38 procent kvinnor.
  • Av fakultetens 207 doktorander var 50 procent kvinnor.

Text: Agneta Olofsson

 

Citat är taget ifrån undersökningen där respondenterna varit anonyma.

Kommentarer

Therese Rodin 2013-01-08

Jag håller helt med Malin Larsson! Den här mannen har visat att han inte bör sitta på en statlig anställning och leda forskning. Han beter sig helt osakligt och oseriöst. Staten! Sparka honom!!!

Hanna 2013-01-07

Vart tar de kvinnor vägen som inte fortsätter(/får jobb?) inom akademin då? Finns ju även en privat sektor som kan va väl så attraktiv???

Malin Larsson 2012-12-21

Uttalandet från professorn är anmärkningsvärt, både för att det är otroligt dumt och för att det är helt felaktigt och ovetenskapligt. En professor som uttalar sig på det viset hör inte hemma inom naturvetenskaplig forskning överhuvudtaget, eftersom han visar att han inte kan fokusera på abstrakt tänkande utan låter sig domineras av fördomar och - vem vet? - kanske även av sina hormoner. ;-)
Kommentera