Fråga oss här!
Vi erbjuder
Jordskalvet som seismologerna inte kunde förutse fick husen att rasa och 300 personer dog i L'Aquila 2009.

Geologer fälldes för dråp

En italiensk domstol dömde i oktober några av Italiens främsta seismologer till sex års fängelse för dråp. De dömdes för att ha underskattat risken för att ett större skalv skulle inträffa. Därmed ansågs de ha bidragit till onödiga dödsfall vid skalvet i L'Aquila 2009.
Publicerad: Uppdaterad:

Fyra geologer och ytterligare tre personer fälldes den 22 oktober för dråp i en italiensk domstol. De sju experterna var medlemmar i ett nationellt organ för att utvärdera och förebygga stora risker och domstolen ansåg att de misslyckats med att kommunicera risk på ett korrekt sätt, samt att de därmed bidragit till att över 300 personer dog i jordbävningen i L'Aquila 2009. Nyheten spred sig som en löpeld i sociala medier och chockade vetenskapssamhället.
Bland de som dömdes till sex års fängelse för dråp finns Italiens mest kända och internationellt erkända seismologer. En av dem, Enzo Boschi som tidigare var chef för Italiens nationella institut för geofysik och vulkanologi, sa efter domen att han fortfarande inte förstår vad det är han dömts för. 

Ödesdigert möte

Sex dagar innan jordbävningen med magnitud 6,3 inträffade träffades de sju experterna i L'Aquila för att bedöma sannolikheten för att de mindre skalv som inträffat där under kort tid förebådade ett större skalv. De bedömde att risken var minimal, vilket de också kommunicerade till allmänheten. Vetenskapligt var deras bedömning korrekt utifrån de fakta som fanns att tillgå, men med facit i hand kan vi konstatera att det som verkade osannolikt trots allt inträffade.
Åklagaren hävdar emellertid inte att de döms för en felaktig prognos, utan för att de underskattat risken av ett stort skalv skulle följa på de små skalv som inträffade under perioden. Som en direkt följd av experternas inkompletta, oprecisa och motsägelsefulla uttalanden när det gäller risken för en större jordbävning stannade invånarna i L'Aquila inne i sina hem när jordbävningen inträffade. Detta bidrog enligt åklagaren till att antalet dödsfall ökade.

Förakt för rättssystemet

Domen försvaras av International Seismic Safety Organization i Italien. I ett skriftligt uttalande hävdar organisationen att media, forskare och organisationer missförstått vad åtalet och domen handlar om, samt visar mycket lite respekt för det italienska rättssystemet. Det experterna dömts för är att de stött en teori om att risken för skalv var liten, trots att vissa av dem publicerat vetenskapliga artiklar som tyder på motsatsen. De anses också ha agerat osjälvständigt gentemot Italiens beredskapsmyndighet och mot bättre vetande gett stöd åt den officiella uppfattningen att risken var liten.

Avskräckande dom

Enligt Mark Zoback, professor I geofysik vid Stanford University och medlem i den amerikanska vetenskapsorganisationen AAAS, leder de flesta svärmar av skalv liknande de som observerade i L'Aquila inte till något större skalv.  Han är också utomordentligt bekymrad over att domen öppnar för att det framöver kommer att bli möjligt att ställa forskare till svars för sina prognoser och hur de kommuniceras. Han menar också att det är utomordentligt svårt att kommunicera händelser som är osannolika, men som kan få stora konsekvenser om de skulle inträffa till allmänheten.
Innan rättegången skrev AAAS förbundsdirektör Alan I Leshner i ett brev till den italienska presidenten att ”Det är orättvist att åtala forskare för att de inte agerat på information, som det vetenskapliga samhället skulle ha betraktat som alltför ofullständig för att kunna användas som underlag för att utfärda en varning. Samt att åtalet kan avskräcka forskare från att medverka i frågor som är av stor betydelse för allmänheten.

Marita Teräs

utredare