Fråga oss här!
Vi erbjuder
Josephine Garpsäter ser dietisten som självklar i äldreomsorgen.

”Varje kommun borde ha en dietist”

Dietister kan med små medel höja livskvaliteten och minska det mänskliga lidande för många äldre. Josephine Garpsäter, nutritionsansvarig dietist inom äldreomsorgen i Sundbybergs stad, förklarar varför varje kommun borde ha minst en dietist.
Publicerad: Uppdaterad:

– Tyvärr har inte alla kommuner sett nyttan med att bevara kommundietisterna efter att de riktade stimulansmedlen har tagit slut. Det går ett tag att klara sig utan dietist, någon kommer att minnas vilka råd dietisten har gett men med dietisten försvinner också kunskapen, säger Josephine Garpsäter.

Höjd livskvalitet

Högre livskvalitet och en minskning av det mänskliga lidande det främsta målet för dietisterna. Men i det långa loppet betyder en bra kost även en minskning av andra kostnader, som till exempel vård efter en fallolycka.
Josephine Garpsäter har själv upplevt hur en liten insats kan göra en stor skillnad.
– Jag blev inkallad i ett fall där en äldre dam hade trycksår som inte ville läka. Vi bestämde att berika maten med protein och energi, efter några veckor hade såret läkt, berättar hon.
Hon betonar att sjuksköterskan hade gjort alla insatser som kunde göras, det som saknades var byggstenarna protein och energi, för att kunna reparera den skadade vävnaden. Det var så enkelt som att blanda ner skummjölkspulver i maten för att täcka behovet.

Dietisten reser varningsflagg

Det största problemet är att många äldre har svårt att få i sig tillräckligt mycket med mat samtidigt som många sjukdomar kan ha som följd att energiförbrukningen ökar.
– Många blir ofta mätta fortare och äter mindre portioner. Det kan också vara fysiskt krävande att föra maten till munnen, tugga och svälja, säger Josephine Garpsäter.
Följden blir viktnedgång, förlust av muskelmassa och en ökad risk för sjukdomar och fallolyckor.
– En dietist kan redan i ett tidigt skede se varningsflaggorna, ju tidigare man kan sätta in resurser desto enklare är det. Det kan till exempel räcka med att ordinera näringsdryck eller sällskap vid maten för att få personen att bli lugn och klara av att sitta ner en hel måltid.

Starka tillsammans

Josephine Garpsäter vill se minst en dietist i varje kommun. Enligt henne är det lägsta kravet för att kunna säkerställa en näringsriktig mat och ett gott och patientsäkert nutritionsomhändertagande. Dessutom betonar hon att det finns andra grupper som skolbarn och handikappomsorgen som har behov av en dietist.
– Precis som det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inom varje kommun bör det också finnas en dietist som ansvarar för nutritionen, maten och måltiderna. Vi behöver alla professioner, om en faller bort saknar vi en viktig kugge i hjulet som ska få vården att löpa så smidigt, kostnadseffektivt och patientsäkert som möjligt. Tillsammans får vi mest ut av våra resurser.

Text: Natalie von der Lehr