Fråga oss här!
Vi erbjuder
thomas Persson intygar att naturvetarna klarar en granskning.

Med uppdrag att larma

Lite i det fördolda är Thomas Persson en av tre revisorer på Naturvetarna. Uppdraget är att granska förbundet och slå larm när saker inte står rätt till eller när en skandal är under uppsegling.
Publicerad: Uppdaterad:

Förekommer skandaler?
– Nej, vi har lyckligtvis varit förskonade. Men det händer att förtroendevalda i ideella organisationer använder medlemmarnas pengar för egna syften. Det kan ställa till med stor skada och sänker förtroendet, vilket kan ta lång tid att bygga upp igen.

Vad granskar ni mer?
– Att budgeten hålls och att räkenskaperna är i ordning. Lika lite som det ska vara minus bör det inte vara plus. Kom ihåg att medlemsavgifterna ska användas för medlemmarna. Vi kollar också att styrelsen håller vad den lovar utifrån de beslut som kongressen fattar om verksamheten

Så styrelsen kan få bakläxa?
– Ofta finns det förklaringar till att saker inte har genomförts, som att frågan inte längre är aktuell eller att en tjänst inte efterfrågas av medlemmarna.

Klarar Naturvetarna en granskning?
– Ja absolut. Det är ett välskött förbund, som har fungerande rutiner och ekonomisk styrning. Roligt också att de två fusionerna med Skogsakademikerna och Agrifack gick så bra. Jag är övertygad om att det har gynnat medlemmarna. Systemet med individuella löner ställer nya krav, som förbundet klarar utmärkt. Vi har en bra tidning som har medlemmen i fokus.

Kan vi bli bättre?
– Det kan man alltid. Kvar att göra är att bli en tydlig röst för naturvetare i samhället. Jag vet att det är svårt, men en dag släpper det.

Tjusningen med uppdraget?
– Det är ett privilegium och förtroende att granska förbundet. Det är lika spännande varje gång när styrelsehandlingarna dimper ner i brevlådan. Jag följer vad som händer med stort intresse.

Vad jobbar du med till vardags?
– Efter examen i början av 90-talet har administrativt arbete gått som en röd träd genom min karriär. Nu är jag administrativ chef för länsstyrelsen på Gotland efter rätt många år på SLU. Det innebär att jag är lönesättande chef. Att Naturvetarna var här och utbildade både chefer och anställda i lönesättning var uppskattat.