Fråga oss här!
Vi erbjuder
Miljöteknikerna Sofia Malmberg och Maria Lorichs rycker ut efter en anmälan.

De spårar miljöbovar

Miljöbrott prioriteras inte lika högt på alla polismyndigheter i landet. I Västmanlands län har man ett team med naturvetare och poliser som är specialiserade på bland annat brott mot miljöbalken och djurskyddslagen. Häng med Maria Lorichs och Sofia Malmberg under en dag.
Publicerad: Uppdaterad:

En överlastad lastbil blir stoppad på en väg i Västmanlands län. När trafikpolisen synar lasten visar det sig att den innehåller farligt avfall.

En av polisens miljötekniker blir kallad till platsen för att säkra bevis. Maria Lorichs konstaterar att lastutrymmet är fullt med kretskort och uttjänta bilbatterier. Hon har en magisterexamen i miljö- och hälsoskydd och vet vad hon ska leta efter.

– Det är viktigt att säkra bevis genom provtagning och dokumentation för att kunna styrka eventuellt brott. Förundersökningen leds alltid av en specialiserad åklagare.

Max två års fängelse
Lastbilen beslagtas och chauffören blir anhållen och häktad. Föraren erkänner brott, vilket gör att åtal inte behöver väckas. Den miljöfarliga lasten hade olovligen körts över gränsen från Norge och skulle till ett annat land. För det krävs ett tillstånd, vilket alltså inte fanns. Straffet för brottet är böter eller fängelse i upp till två år.

Även om fler brott mot miljöbalken polisanmäls och hanteras mer effektivt saknas de rätta kunskaperna hos vissa polismyndigheter. Den bilden bekräftas av både polis och åklagare.
– Det är problem ibland att få ut teknisk kunnig polispersonal till brottsplatserna, säger Mats Palm, chefsåklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott, till TT.

Fördel naturvetare
Risken att åka fast för brott mot miljöbalken i Västmanland och sju län till i Sverige borde vara större än i de tretton län som inte har naturvetare anställda.

– Här fungerar det bra, säger Maria Lorichs och hennes kollega Sofia Malmberg. Brottsområdet är prioriterat och vi jobbar i ett team med två naturvetare och två poliser.

De ser klara fördelar med att vara naturvetare för det här jobbet.  Grundutbildningen gav kompetens om juridik, miljörätt och förstås naturvetenskap.  Utredningsmetodik har de gått kurser i genom jobbet.

– Det gäller att komma ut snabbt och säkra bevis, säger kollegan Sofia Malmberg, som är geovetare från början. Särskilt om utsläppet sker i åar och vattendrag där kemikalier snabbt rinner bort och späds ut.

Hitta källan
För att säkra bevis måste man ha rätt utrustning. När kolväten och andra petroleumprodukter ska spåras i vatten har de hjälp av en teflonduk. För utsläpp i marken används annan utrustning. Proverna skickas till Statens kriminaltekniska laboratorium för analys och utlåtande av sakkunnig.

– Utmaningen är att hitta källan till utsläppet. Det är avgörande i utredningsarbetet att kunna jämföra utsläppet med dess ursprung.

Känslan av att befinna sig i en tv-deckare är påtaglig. Inget lämnas åt slumpen och man vänder på varje sten i jakt på bevis. Man håller förhör med de misstänkta och låter sakkunniga göra utlåtande. De är experter i allt från avlopp och förbränningsteknik till övergödning och bekämpningsmedel.

– Omväxlingen i jobbet är bäst. Ena dagen är vi ute på brottsplatsen och nästa dag sammanställer vi fakta eller håller förhör, säger Sofia Malmberg.

När åker ni ut?
– Ofta får vi tips från kommunernas miljö- och hälsoskyddsinspektörer, som fått kännedom om misstänkt brott mot miljöbalken. Innan vi vidtar åtgärd måste vi få klartecken från miljöåklagare på riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott, som fattar beslut om att inleda en förundersökning, säger Maria Lorichs.
Hon intygar att det brukat gå snabbt att få besked, vilket gör att de inte förlorar tid.

Kunskapsutbyte
Även länsstyrelsen och andra myndigheter som Kemikalieinspektionen anmäler, liksom privatpersoner.

– Vi jobbar nära tillsynsmyndigheterna och är varandras bollplank. Deras roll är att göra inspektioner, medan vi blir inkopplade vid misstanke om brott.

Det är inte bara brott som ryms inom miljöbalkens område som de jobbar med. På deras bord ligger också arbetsmiljöbrott, djurplågeri, grova jaktbrott och brott mot annan speciallagstiftning.

– Vi åker ut efter en anmälan vid till exempel misstanke om brott mot djurskyddslagen. Vi säkrar bevis genom fotografering och filmning och håller förhör med vittnen och andra inblandade.

Maria Lorichs förklarar att de i den typen av ärenden jobbar nära veterinärer och djurskyddsinspektörer.

Palle Liljebäck

chefredaktör