Fråga oss här!
Vi erbjuder

Simon koordinerar Vätterns branter

Ett nytt biosfärområde har sett dagens ljus, det femte i Sverige. Branternas skönhet och mångfald vid östra Vättern ska inte bara bevaras. Lika viktigt är att utveckla området med ett uthålligt näringsliv. Tanken är också att det ska bli en guldgruva för forskare.
Publicerad: Uppdaterad:

Kanske du har åkt den slingrande motorvägen utmed Vättern och njutit av utsikten över Visingsö. Att hålla blicken på vägen brukar vara en utmaning när sjön på ett ögonblick skiftar färg och form.
Nu har både ön, delar av Vättern och branterna som störtar ner mot sjön blivit ett biosfärområde. Invigningen ägde rum under festliga former i september.
– Det är större än så.  Området är en mil brett inåt land och består av gamla kulturmarker, som det småskaliga jordbruket har danat, liksom skyddad skog i flera  naturreservat. Även tätorterna Gränna och Huskvarna ligger inom biosfärområdet.

Svårslagen naturromantik

Koordinatorn Simon Jonegård visar med stolthet upp äppelodlingar, stengärdsgårdar, porlande bäckar och uråldriga ekar som har gett området dess karaktär. Att vandra i den mäktiga ekskogen på Visingsö minner om skeppsbyggen under svensk stormaktstid.
Här finns en naturromantik som är svårslagen och landskapet byter snabbt skepnad under vår promenad.
På bara några kilometer passerar vi fyra odlingszoner. Närmast Vättern är det möjligt att odla persikor tack vare att sjön fungerar som ett stort värmemagasin.  Knotiga äppelträd, som kättrar på branterna, med gamla sorter har man fortsatt odla vid sidan av den moderna odlingstekniken.

Men vad innebär biosfärområde?

– Vi ingår i Unescos nätverk och är modellområde för hållbar utveckling. Det bygger på lokal medverkan, där initiativen ska komma underifrån. Det handlar lika mycket om att utveckla som att bevara. Ännu en beståndsdel är att stödja med forskning och utbildning.
Syr ihop intressen
Simon Jonegårds roll är att sy ihop olika intressen och stämma av mot Unesco, så att de går i takt.
– Utmaningen är att hitta lösningar som både miljörörelsen och näringslivet kan ställa sig bakom. Både LRF och Södra är med på tåget, liksom WWF och Naturskyddsföreningen lokalt. Där finns även länsstyrelsen, skogsstyrelsen och Jönköpings kommun.
Det innebär att rödlistade arter och unika naturmiljöer lever sida vid sida med skogsbruk och jordbruk, liksom småskalig livsmedelsproduktion. Vägen dit har inte varit helt spikrak, även om det nu finns en gemensam vision där alla vill åt samma håll.
– Det hela började med en konflikt för 20 år sedan. Man ska inte vara rädd för konflikter, som ger bränsle för att komma framåt. Nu har vi ett fungerande forum för att hitta en balans mellan bevarande och brukande.
En het fråga just nu är byggande av nya vindkraftverk och hur EU-stödet inom landsbygdsprogrammet ska vara utformat.
– Den varierande topografin gör det svårt att rationalisera jordbruket, som bär spår från tidigare epoker med små åkerlappar och betande kor. Det fanns en tradition av hamling som gav foder till djuren. De träden har restaurerats och hamlas på gammalt sätt.

Inga ekologiska krav

Är det ekologiskt jordbruk som gäller?
– Nej några sådana krav finns inte. Vi använder oss av mjuka styrmedel utan restriktioner. Jag ser möjligheter för utveckling av nya näringsgrenar som turism och forskning.

Hur kommer forskningen in i bilden?

– Det här är ett välinventerat område, bland annat med många nyckelbiotoper . Redan nu har Stockholms universitet och Resilience center med Johan Rockström i spetsen förlagt forskning hit. Det finns bra testområden med en fungerande infrastruktur för forskning. Vi är något av en brygga mellan forskning och praktik.
Än så länge är inte begreppet biosfärområde så känt. Sedan tidigare finns det fyra sådana i Sverige. Kristianstad vattenrike är ett av dem, som tidigare betraktades som vattensjukt. På så sätt kunde en nackdel förvandlas till en rikedom.
– Jag hoppas att biosfärområden ska slå igenom på bred front även här hemma. Det är stort i Tyskland. Det här är ett sätt att sätta fokus på naturresurserna och visa att olika intressen kan jämkas ihop.

 

Simon Jonegård

Aktuell: Koordinator för det nya biosfärområdet Östra Vätterbranterna.
Arbetsgivare: Jönköpings kommun, halvtid koordinator och halvtid landsbygdsutvecklare.
Utbildning: Landskapsvetare, examen från Kristianstad år 2004.
Familj: Gift.
Ditt bästa Vätterntips: När isen ligger är skridskoåkning på Vättern en upplevelse i världsklass
Gör en ledig dag: Slår med lien eller klättrar på klippor.
Läser just nu: Harry Martinssons diktsamling Tuvor. Fakta biosfärområde:
Ledorden är bevara, utveckla och stödja (forskning och utbildning).
Visionen är att ”samhället ska säkerställa basen för mänsklig välfärd genom bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster.”

5 biosfärområden i Sverige:

Kristianstads vattenrike
Vänerskärgården med Kinnekulle
Älvlandskapet i nedre Dalälven
Blekinge Arkipelag
Östra Vätterbranterna      

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar