Fråga oss här!
Vi erbjuder

Svårt att sätta dit miljöbovarna

Miljöbrotten blir allt mer raffinerade när gifter och svarta pengar tvättas rena. I igenfyllda grustäkter, bullervallar och liknande kan man hitta miljögifter som arsenik och PCB. – Det här är komplicerade miljöbrott som sällan leder till åtal och fällande dom, säger Högni Hansson, miljöchef i Landskrona kommun
Publicerad: Uppdaterad:

Äntligen bygger de bullervallen som skydd mot trafiken. Men glädjen varar inte så länge. Kemikalier börjar läcka från vallen som innehåller sulfater och salter av olika slag. Grannarna klagar och slår larm till kommunen.
Det här hände i skånska Åstorp för några år sedan.
– Det visade sig att entreprenören som handlar med industriavfall hade blandat ut avfallet med jordmassor och annat material som utgörs av bullervallen, berättar Högni Hansson, miljöchef i Landskrona kommun.

Lukrativ bransch

Utredningen går vidare med flera åklagare inblandade. Men fallet har ännu inte avgjorts i domstol. Spåret gick till kemiföretaget Perstorp som hade betalat en avgift till entreprenören som skulle ta hand om avfallet.
– Den här typen av miljöbrott blir allt vanligare och är komplicerade. Det är en lukrativ bransch där entreprenören får betalt för att ta emot avfall som blandas ut med jord och annat material. De används för att fylla upp våtmarker, gruvtäkter och liknande. Det är inte ovanligt att hitta gifter som arsenik, PCB och andra kemikalier där.
Högni Hansson håller med om att det är en tickande miljöbomb när gifterna når grundvattnet och sprider sig i miljön.
– Med den här metoden tvättar de oseriösa företagen både gifter och svarta pengar. Och då räcker inte egenkontrollen eftersom intygen med analysresultat kan vara förfalskade.

Hur löser man problemet?

– Vi måste själva ta prover och analysera, liksom följa transporterna och spåra källan när vi inte kan lita på egenkontrollerna. Vi ser till att få tillgång till rivningslov för att få koll på aktuellt byggavfall som ska hanteras. Fler miljöbrott upptäcks
Andra miljöbrott som ökar är smuggling av skyddade djur över gränserna, liksom olaglig export av vitvaror och elektronik till främst Afrika.
– Men sammantaget ökar inte miljöbrotten. Däremot upptäcks och anmäls fler miljöbrott nu än tidigare. Utsläpp av kemikalier och överträdelser av miljötillstånd var vanligare på 90-talet.
Trots fler anmälningar är det få miljöbrott som leder till åtal och fällande dom.  En kartläggning som tidningen Svenska Dagbladet har gjort finns det 74 miljöutredare på landets 21 polismyndigheter. Endast 29 jobbar uteslutande med miljöbrott.
– Bristande resurser och att andra brott ofta går före är de främsta skälen till att många anmälningar om miljöbrott inte utreds, säger Jonas Engzell, ordförande för Miljö- och hälsoskyddsföreningen, Naturvetarna.
Han menar att den korta preskriptionstiden på fem år för miljöbrott också spelar in.
– Upptäckten görs inte alltid när brottet just har begåtts. Om till exempel en brygga har uppförts i strid mot strandskyddet kan det vara svårt att fastställa när den byggdes.

Bättre återkoppling

Han tycker att polis och åklagare gör ett bra jobb, men efterlyser bättre återkoppling.
– Visst är det frustrerande när ärenden läggs ner utan motivering. Men när jag ringer och frågar får jag ofta nöjaktiga förklaringar, som till exempel brist på bevis eller att det var en olyckshändelse och inte ett miljöbrott, säger Jonas Engzell.
Högni Hansson är inne på samma spår, men framhåller att det ändå har blivit bättre.
– Statusen för miljöbrott har höjts med en egen miljöåklagarkammare. Men ännu kvarstår problemet med utredarna som har två chefer, en inom polismyndigheten och en inom åklagarmyndigheten.
Han vill se en renodling där utredaren knyts till en myndighet med åklagaren som chef. Han vill också få in naturvetenskaplig kompetens bland utredarna.
– Miljöbrott har nära koppling till biologi, kemi och geologi. Därför är det bra att ha de kunskaperna när miljöbrott ska utredas. Vad till exempel ett lågt pH-värde innebär sitter i ryggmärgen hos naturvetare.

Naturvetare bör utreda

Högni Hansson menar att det är lättare att lära en naturvetare hur utredningar går till än att få en utredare att förstå naturvetenskapen.
– Inspektörerna behöver utbildas i bevissäkring. När polisen är på plats kan det vara försent.  Av brist på bevis ger utredarna ofta upp misstänka miljöbrott. Man skulle vinna mycket på att göra en grundlig dokumentation direkt på plats, som att ta prover och fotografera.

Är det möjligt med dagens lagstiftning?

– Ja, det är möjligt redan i dag, men en särskild skrivning om det behövs för att skydda den enskilda inspektören, som blir mindre utsatt med en tydlig lagstiftning i ryggen.

Hur ofta förekommer jäv?

– Det finns exempel på kommunpolitiker som har blivit dömda för att de inte har anmält miljöbrott till åklagare. Anledningen är ofta att de vill skydda företag som är viktiga för kommunen.

Kommentarer

Bertil 2012-09-09

Detta borde vara en lag för stugägare! Det finns flera personer som faktiskt vill att länsstyrelsen ska få större befogenheter att ta bort stängsel ända ned till vattnet för de som har stugor vid vattnet. Använd stängslet ca 5 meter runt stugan istället så att folk kan få gå längs med stranden. Eller åtminstone skyldighet att få sätta upp en grind så att man kan passera obehindrat längs stränderna. Det borde verkligen bildas en lag som säger att allmänheten ska få gå längst stranden och det ska finnas ett förbud att få sätta upp privat skyltar på bryggor eller vid strandkanten och liknande, det ser så illa ut med en massa förbud. Framför ett öppnare Sverige med mer kompromisser för oss människor som vill gå och vara längst stränderna. Stugägarna får ju inte mindre mark för det. De äger ju sjötomterna lika mycket för det, fast de har endast staket längs sina stugor, det räcker.
Kommentera