Fråga oss här!
Vi erbjuder

Forskare och vd leder ung akademi

Den egna akademiska karriären började efter en avstickare till industrin. Sju år senare är Helene Andersson Svahn både forskningsledare för avdelningen för nanobioteknologi vid KTH och vd för företaget Picovitro. Som ordförande för Sveriges unga akademi är ett av hennes mål att förbättra unga forskares villkor.
Publicerad: Uppdaterad:

När Helene Andersson Svahn disputerade 2001 ville hon gå ut i industrin och testa någonting nytt. Som sälj- och marknadschef för det då ganska lilla företaget Silex Microsystems fick hon tillfälle att göra allt från att hälsa nya kunder välkomna till att skicka paket med produkter.
När hon ville driva egna projekt sökte hon sig tillbaka till akademin.
– Kombinationen av akademi och industri blev extremt nyttigt för mig. Jag önskar att fler hade möjligheten att prova detta, men vill man göra en akademisk karriär är en avstickare till industrin inte att rekommendera, säger hon och refererar till tidsramarna som gäller för att söka forskartjänster efter disputationen.

Egen forskningsgrupp

2005 startade Helene Andersson Svahn sin egen forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Hennes lön finansierades av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse genom KVAs akademiforskartjänster men pengar till doktorander och material till experiment rådde det brist på. Hon påpekar att detta är ett ganska vanligt scenario som försvårar uppbyggnaden av en fungerande forskargrupp.
– Det tar ett tag innan man hinner få andra forskningsanslag och verkligen kan sätta igång med det man vill göra.
Själv sökte hon sig till en miljö där hon fick stöd och hade turen att få ekonomisk hjälp av en professor som såg hennes talang och drivkraft. En sådan insats kan vara avgörande för karriären samtidigt som den kan sätta den unga forskaren i en beroendeställning.
– Så var det inte i mitt fall, men det finns en risk att professorn som hjälper till även försöker kontrollera vad man jobbar med.

Satsa på talangerna

Just stöd för unga forskare är en av hjärtefrågorna av Sveriges unga akademi där Helene Andersson Svahn har varit ordförande under det första året.
– Vi efterlyser fler satsningar som till exempel Wallenberg Academy Fellows där man under stor konkurrens ger större anslag till ett fåtal personer som kan bygga upp en långsiktig verksamhet, säger Helene.
Ledamöterna i den unga akademin har alla tagit sig igenom en osäker akademisk karriärväg och vill nu bana väg för dem som följer efter. Akademin, som nu fyller ett år, har fått gott gehör och har bland annat dialog med Jan Björklund och forskningsberedningen. Nyligen lämnade ledamöterna ett förslag för den kommande forskningspropositionen där individuellt ekonomiskt stöd, mobilitet och tydliga karriärvägar står i centrum.
– Det är bra att vi får chansen att ge vår syn på unga forskares situation och kan ge en bild av var problemen ligger, säger Helene. Bra miljö och personal
Helenes verksamhet kommer att flytta till SciLifeLab vid Karolinska Institutet i Solna i början på nästa år.
– Det är en utvecklande miljö och jag välkomnar såklart satsningen på SciLife labbet. En nationell resurs kan även vara en möjlighet för unga forskare om strukturen stämmer, påpekar Helene Andersson Svahn och tar åter igen upp vikten av ett tydligt karriärsystem.
– Vi behöver ett system där vi både kan rekrytera internationella topptalanger och attrahera unga forskare att stanna kvar inom akademin. Som systemet är uppbyggt nu skräms nog ganska många bort och det är synd.
Dessutom är det viktigt att omge sig med kompetenta människor, någonting som Helene vet av egen erfarenhet. Hon rekryterar internationellt samtidigt som hon har ögonen öppna för talanger i hennes närhet. Liksom professorn som stöttade henne försöker hon ge unga talangfulla forskare en bra start på forskarkarriären.
– Speciellt nu när jag har många andra uppdrag och små barn är bra personal A och O för en fungerande forskningsverksamhet, svarar hon på frågan hur hon hinner med alla åtaganden.

Banbrytande forskning

För Helene Andersson Svahn funkade det att satsa på det hon brinner för.
– Det är min ledstjärna. Gör jag det jag brinner för blir det bra forskning och bra publikationer, säger hon.
Men för att fler talanger ska kunna utvecklas och rekryteras behövs en kraftsamling anser hon.
– Sverige behöver en rejäl satsning för att ge unga forskare en chans att bygga upp en oberoende forskningsverksamhet i kombination med ett tydligt karriärsystem. Det är då vi får fram banbrytande forskning och kan attrahera talanger, summerar hon.

Text: Natalie von der Lehr

Foto: Anna Ledin Wirén 

 

Helene Andersson Svahn

Jobb: Professor och chef för avdelningen nanobioteknik på KTH, leder forskning kring mikrofluidik för biologiska applikationer. Föreståndare för KTH Center för Biosustainability. Vd för cellanalysföretaget Picovitro.
Utmärkelser: Blev 2003 utnämnd till en av världens hundra mest lovande unga forskare av det amerikanska universitetet MIT. Valdes 2011 till ordförande för Sveriges Unga Akademi.
Familj: Man och två barn, 2 och 4 år.

 

Sveriges unga akademi

• Grundades i maj 2011 och består av 22 ledamöter från olika discipliner. Som ung menas att forskaren disputerat för högst 10 år sedan.
• Ett forum för tvärvetenskaplig dialog och interaktion för morgondagens framstående forskningsledare.
• En forskningspolitisk plattform för unga forskare. Vill se i forskningspropositionen 2012:
• Fortsatt investering i forskning med tyngdpunkt på talangfulla individer
• Tydliga karriärvägar
• Stimulera mobilitet
• Läs mer://www.kva.se/sv/Om-akademien/Sveriges-unga-akademi/  

Kommentarer

Kommentera