Fråga oss här!
Vi erbjuder
För matematikerna Magnus Marin och Petter Lidberg är steget inte långt från matematiska modeller och algoritmer till filmens värld.

Matematik tar filmen till en ny dimension

Harry Potter skulle inte kunna flyga mellan fiktion och verklighet utan matematik. I filmens värld gifter matematik och design ihop sig med lyckat resultat. Film, webb och reklam är en växande arbetsmarknad för matematiker och IT-folk.

Tekniken har funnits i några år och filmerna drar allt större publik till biosalongerna. Datorgenererad och verklig film flyter ihop och skapar något helt nytt med drakar och demoner ihop med riktiga människor.

Vem har inte fascinerats av Harry Potters flygturer mellan verklighet och fiktion? Filmerna Avatar och Ratatouille har också kittlat våra sinnen.

För matematikerna Magnus Marin och Petter Lidberg var Ratatouille entrébiljetten till en ny värld. Sedan matematiken bakom filmen presenterades av Pixar år 2007 håller de koll på utvecklingen.

Repor i lacken

Det är matematik som ligger bakom visualiseringar i tre dimensioner.
– Med hjälp av matematiska modeller och algoritmer skapar man allt från färger och detaljer, som repor i lacken och skiftningar i trädens bladverk, till att beskriva rörelser, säger Petter Lidberg.

Han driver själv ett företag i den branschen, men med inriktning mot webb och reklam. Med uppdrag för de stora reklambyråerna i världen har han gjort interaktiva produktioner för bland annat Sony Ericsson, H&M och Ernst&Young.
När jag träffar honom och matematikkollegan Magnus Marin på ett café i Stockholm är han jet laggad efter kundmöten utomlands. Han förklarar hur tekniken är uppbyggd.

– I den datorgenererade 3D-världen är alla objekt uppbyggda av miljontals trianglar. En av de stora utmaningarna är att styra dem på ett fungerande sätt. Eftersom det är praktiskt omöjligt att kontrollera trianglarna var och en för sig bygger man upp matematiska modeller och algoritmer.

Som marionettdockor

Utan att fastna i fikonspråk förklarar han att det i filmvärlden kallas för ”rigging”, som kan liknas vid en marionettdocka där man drar i snören för att ge dem liv. Program räknar ut färgen på varje bildpunkt och varje triangels position och rotation.

– Det är matematiker och programmerare som gör jobbet, vilket gör dem efterfrågade på arbetsmarknaden. Trenden nu är att film, webb och dataspel flyter ihop. Sverige håller sig framme på de områdena och står sig väl i konkurrensen.
Petter Lidberg förklarar att många matematiker och programmerare jobbar utomlands. I Sverige har vi framför allt större bolag inom spelutveckling, vars teknik och estetik rör sig allt närmare film. Våra reklam- och webbyråer håller dessutom absolut världsklass.

Samtidigt som de vill tona ner bilden av matematiker som snillen krävs en matematisk mognad och förmåga att koppla ihop den med design.

– Man behöver inte vara mästare på att lösa matteproblem, utan i näringslivet är det tillämpad matematik som gäller. På utbildningen blev man inte uppmuntrad att välja den karriären. I stället var det forskning som var huvudfåran, vilket gjorde att många hoppade av studierna.

Rötter i Grekland

Visualisering av modeller faller huvudsakligen tillbaka på den klassiska matematiken från 1800-talet med rötter i antikens Grekland. Den kunskapen har Petter Lidberg kryddat med studier i idéhistoria, som har gett honom en humanistisk grund att stå på.

Både han och Magnus Marin är nöjda med sin utbildning från Uppsala universitet.

– Tyvärr har matematik fått en olycklig intelligensstämpel, som avskräcker många. Jag vill avdramatisera svårigheterna. Jag menar att man kommer långt med flit, även om det kanske inte räcker hela vägen fram, säger Magnus Marin.
Petter Lidberg fyller i:

– Matematik är grunden för problemlösning och den har hjälpt mig att höja abstraktionsnivån.

Rasar på listan

Att svenska elever i matematik rasar i internationella undersökningar ger anledning till viss oro.

– Jag är mer oroad över att skolan är stökig och blir allt mer segregerad. Det är viktigare med trygghet och bra studiemiljö än att eleverna drillas i matematik. Jag tror att det ena ger det andra, säger Magnus Marin som själv har barn.
Utan att jobba med filmanimering följer han utvecklingen noga och vill visa på de jobbmöjligheter som finns i branschen. Även han har sökt sig utanför akademin och jobbar i dag inom Försvarsmakten.

Men han kan inte avslöja så mycket. Han har i alla fall nytta av sin kompetens när han använder metoder som optimerar användningen av försvarssystem.
Innan de rusar iväg till nästa möte hinner vi prata algoritmer, som används i många olika sammanhang när komplicerade beräkningar ska göras. Några exempel är robothandel, väderprognoser och bioinformatik.

Algoritmerna med matematiken bakom utgör alltmer kärnan i den digitala tekniken, vilket gör dem värdefulla för företagen.

 

Fakta: Algoritmer beskriver lösningar

Algoritmer används vid problemlösning, oftast vid beräkningar med datorn som hjälp. Inom matematiken och datavetenskapen är en algoritm ett antal instruktioner för att lösa en uppgift, som till exempel att en lampa är trasig till att den fungerar.
I den datorgenererade filmens värld handlar det om att skapa algoritmer med instruktioner för färg, struktur, djup, rörelser och annat som ger filmen liv.

 
Senast uppdaterad: