Fråga oss här!
Vi erbjuder

Alla naturvetare borde läsa datavetenskap

Precis som statistik borde datavetenskap vara en viktig pusselbit på alla naturvetenskapliga utbildningar. Det hävdar Microsofts svenska teknikchef, Daniel Akenine, i en intervju om it-branschens behov av kompetens framöver.

Daniel Akenine, Microsofts svenska teknikchef, pekar ut tre viktiga trender som kommer att leda till ett kompetensskifte inom it-branschen framöver. För det första pågår en övergång till molntjänster. Istället för kompetens kring serveradministration och it-drift behövs en bredare kompetens på företagens it-avdelningar.

Kompetens om integration, identitet, säkerhet och juridik kommer att efterfrågas framöver. Framtidens it-avdelningar förväntas exempelvis kunna svara på hur personuppgiftslagen (PUL) kan upprätthållas när företagets data ligger på en server i ett annat land.

Jobb och fritid flyter ihop

En annan tydlig trend är att vi använder samma prylar på jobbet som privat. Daniel Akenine pratar om att it håller på att konsumentifieras. Appar, sociala medier, läsplattor och smartphones är helt enkelt här för att stanna och för it-avdelningarna är det en utmaning att hantera denna mångfald. Idag handlar det mer om att gilla läget och tydliggöra medarbetarnas ansvar än att sätta upp strikta regler.

Slutligen konstaterar han att säkerhetsaspekterna kommer att bli allt viktigare framöver i takt med att allt fler prylar blir uppkopplade. Men detta hänger också ihop med molnet och konsumentifieringen av it.

Däremot är Daniel Akenine inte särkilt orolig för effekterna av globaliseringen och outsorcing till länder som Indien.

- Tiden för stora it-projekt är över. Att outsourca är inte alls lika lönsamt för mindre projekt. Overheadkostnaden blir helt enkelt för stor. Idag är det också viktigt att förstå affären, samt att finnas på plats och vara tillgänglig för större effektivitet.

Hänger inte med

Tidigare har det funnits en tradition att arbeta sig uppåt inom it, så fungerar det inte längre. Nu krävs en gedigen och bred utbildning. Han är emellertid kritisk till universitetens omvärldsbevakning och förmåga att hänga med i utvecklingen.
- Dialogen mellan de som anställer och utbildarna kunde vara bättre. Utbildningarna förändras sent, menar Daniel Akenine.

Det finns till exempel inga bra grundutbildningar för it-arkitekter. Det är viktigt att förstå de villkor som gäller för de flesta it-företag. De flesta är förhållandevis små med små marginaler. Kravet på att leverera finns där ständigt.

En del i verktygslådan

Enligt Daniel Akinene är det idag svårt att rekrytera för it-företagen, men det beror just på att alltför få företag har möjlighet att lägga ner resurser på att utbilda nya medarbetade. De förväntas leverera från dag ett och då är enda sättet att rekrytera medarbetare från konkurrenterna, vilket höjer lönerna i branschen men inte gör det lättare för nyexaminerade att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett tips har Daniel Akine emellertid till de som saknar erfarenhet.

- För att vara attraktiv inom it-branschen idag krävs både bredd och spets. De flesta företag är konsultföretag och de säljer spetskompetens. Att skaffa spets inom något hett område, såsom exempelvis cloud computing är ett bra sätt att blir attraktiv.

Sedan avslutar han med att konstatera att it idag blivit en del av allas vår vardag och en tänkvärd slutsats.

- Computer science borde vara en viktig pusselbit på alla naturvetenskapliga utbildningar. Precis som statistik är det en del i verktygslådan för att bli bättre naturvetare.

Senast uppdaterad: