Fråga oss här!
Vi erbjuder

Uppmuntra de äldre att stanna kvar

För att folk ska vilja jobba längre än 65-årsdagen måste det vara kul och det ska löna sig. – Vi kan inte räkna med att man stannar kvar av pliktkänsla för att klara framtidens välfärd, säger Saco:s samhällspolitiska chef Gunnar Wetterberg.
Publicerad:

Många har sett 65-årsdagen som målsnöret i arbetslivet. Men nu får man tänka om, i alla fall om vi ska klara finansieringen av framtidens välfärd.
Fredrik Reinfeldt ställde saken på sin spets när han påstod att vi ska jobba till fyllda 75 år. Många reagerade negativt och menade att arbetslivet inte är anpassat för det.
Saco:s samhällspolitiska chef Gunnar Wetterberg har varit inne på det spåret länge. I botten ligger att vi blir allt äldre med högre krav på sjukvård och omsorg. Kostnader som samhället inte klarar med dagens pensionsålder
– Vi kan inte få folk att jobba längre av pliktkänsla. De ska vara kul att jobba längre och det ska löna sig, säger Gunnar Wetterberg.

Mindre lönehöjning

Så är det inte alltid. Han hänvisar till en studie som Saco gjorde för några år sedan. Den visar att de över 50 år får mindre lönehöjningar än de yngre.
– Det är viktigt att uppmuntra dem som jobbar längre, både lönemässigt och att de har intressanta arbetsuppgifter.
Men Gunnar Wetterberg går inte lika långt som statsministern.
– Fysiologiskt klarar vi att jobba till 70-årsdagen. Lika viktigt som att skapa förutsättningar för att arbeta till 75 år, så ska man underlätta för dem som av olika skäl vill gå tidigare. En flexibel pensionsålder är att föredra.

Bättre för hälsan

Han hänvisar till studier som visar att hälsan blir bättre för dem som jobbar längre än de som går tidigt i pension. Det gäller också de som byter jobb eller karriär, som Gunnar Wetterberg menar är bästa botemedlet mot utbrändhet.
Pensionsåldern är nu på väg uppåt efter en tid av en nedåtgående trend. Enligt Pensionsmyndigheten är den genomsnittliga pensionsåldern för akademiker 63,5 år och för forskarutbildade 65 år.
– Glädjande också att uppsagda äldre har lättare att komma tillbaka till arbetslivet, säger Gunnar Wetterberg och hänvisar till en undersökning som Trygghetsrådet, TRR, har gjort. Så visst har det skett en attitydförändring i synen på äldre arbetskraft.
För att få perspektiv kan man påminna sig om att medellivslängden i Sverige var runt 65 år när folkpensionen infördes.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar