Fråga oss här!
Vi erbjuder

”Jag vill synliggöra värdet av medlemskapet”

PROFIL I NATURVETARNAS STYRELSE Nyttan av att vara med i Naturvetarna har blivit ännu tydligare för Mats Linde efter nedläggningen av Astra Zeneca i Lund och Södertälje. Medlemmarna får stöd och hjälp att komma vidare.
Publicerad:
Varför sitter du i styrelsen?

– För att få inflytande, en grupp individer har mer att säga till om tillsammans än på egen hand. Arbetsgivare behöver en part att förhandla med. Så både anställda och arbetsgivare vinner på att många är med.

Hur få fler att inse det?

– Jag vill synliggöra värdet av medlemskap i Naturvetarna. Förbundet gör skillnad för medlemmarna, vilket har blivit tydligt vid drastiska förändringar på arbetsmarknaden som nedläggningen av Astra Zenecas forskning i Lund och Södertälje. De får stöd och hjälp att komma vidare.

Vad engagerar dig?

– Utbildning kopplat till arbetsliv har alltid varit en viktig fråga för mig och något som vi har diskuterat mycket på SLU. Här finns en tradition av arbetslivsanknytning. Jag ser ingen motsättning mellan goda ämneskunskaper och god förberedelse sig för arbetslivet.

Menar du att en utbildning ska leda till ett specifikt yrke?

– Nej, utbildningen ska leda till en bred arbetsmarknad. Likaväl som man behöver goda kunskaper i naturvetenskap behövs kunskap om det sammanhang där naturvetenskapen används samt verktyg och självförtroende för att använda den.

Någon annan hjärtefråga?

– Jag vill lyfta frågan om att naturvetenskap inte är det detsamma som teknik och matematik. Matematik är viktigt, men avancerad matematik är inte avgörande i jobbet för alla naturvetare. Det är ett problem i samhället att bildningsnivån i naturvetenskapliga ämnen är låg. Genom att inte alltid koppla ihop naturvetsnakp med matematik skulle man öpnna för fler att bli naturvetare

Vad gör du på jobbet?

– Jag lämnade forskningen och undervisningen i markvetenskap förra sommaren. Nu har jag en roll som administratör på det nya centret för mark, vatten och miljö på SLU i Uppsala. Jag ska se till att allt fungerar för de runt 350 forskarna och lärarna som jobbar här.

Vad fascinerar i marken?

– Där möts luft, vatten, organismer och mineraler. Marken rymmer alltså mycket naturvetenskap och är en förutsättning för produktion av mat, bioenergi, fiber och annat. Marken har också en avgörande roll i de stora miljöfrågorna som klimatförändringar, kolinbiningen, ekologiska effekter av olika miljögifter och tillgången på rent vatten.

 

Mats Linde

Aktuell: Ledamot i Naturvetarnas styrelse.
Utbildning: Disputerad agronom i markvetenskap.
Jobbar: Administratör på det nya centret för mark, vatten och miljö på SLU Ultuna.
Kopplar av med: Friluftsliv, böcker och orientering.
Bästa karriärtips: Att hitta sin egen väg.
 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera