Fråga oss här!
Vi erbjuder
Aja baja, Ove! Chefskapet innebär en maktförskjutning. Det går inte att vara ”en i gänget”. Foto: TV4

Chefens sju dödssynder

Världens sämsta chef (?) Ove Sundberg har kämpat hårt under våren i den svenska versionen av ”The Office”. Han vill väl, men ändå blir det så fel. Att vara en bra ledare är svårt. Att peka ut vad som kännetecknar dåliga ledare är lättare! Här är beteendena som får chefsexperterna att se rött.
Publicerad:

1) Att undvika makt

”När man tar på sig ett chefsansvar så abdikerar man samtidigt medarbetarrollen. Man behöver vilja ha makt och ta makt som chef, och är man obekväm med sin egen makt och att utöva den så ska man nog tänka sig för en och två gånger innan man ”blir” chef.
Man kan inte vara ”lite” chef! Antingen så är man det eller så är man det inte. Man kan inte vara som vanligt med de gamla arbetskamraterna om man är rekryterad ur de egna leden. Chefer som faller in i att försöka fatta beslut i konsensus med gruppen för att man vill att alla ska vara med på noterna eller för att man vill kunna luta sig mot andra när det blåser snålt, får problem.
Man ÄR ensam som chef. Samtidigt är ett chefskap ett fantastiskt tillfälle att pröva sina ledarskapsförmågor på, att utveckla sin makt och utöva den mot att åstadkomma goda och fantastiska resultat!”

Åsa Lundquist Coey, Centre for
Outstanding Leadership

2) Att vara osynlig

”Det finns omfattande stöd för att ett så kallat laissez faire (låt gå)-ledarskap har negativa konsekvenser på såväl produktivitet och kvalitet, som medarbetarnas hälsa.
I praktiken kan det innebära att chefen gör sig osynlig genom att sitta på sitt rum och ”administrera” hela dagarna, eller använder den övervägande delen av tiden till att gå på möten som sker utanför den egna enheten.
Det kan också handla om att inte ta ansvar för möten med den egna personalen, och till exempel släppa på tidsramarna och ge signaler om att det är okej att komma och gå lite som man vill, eller låta medarbetarna svara i telefon eller arbeta med sin pc under mötestid med mera, med mera.”

Christer Sandahl, professor vid Karolinska institutet, gästprofessor och ledare för projektet ”Framtidens forskningsledare” vid Lunds universitet

3) Att bryta löften

”Om man är en chef som har mycket på gång, är det lätt att lova saker som man sedan inte lyckas hålla. Medarbetarna börjar undra och gissa varför du inte kommer till avtalade möten. Kanske var det inte så viktigt?
Att inte stå för sitt ord bryter effektivt ned förtroende. Jag har jobbat med över
tusen chefer, och sett att har man väl tappat medarbetarnas förtroende, så är det svårt att få det tillbaka. Förtroende och respekt är kopplat till allt som har med motivation och prestation att göra. Har man inte det, så går inte motorn igång. Tänk dig en elit­idrottare som tappar förtroendet för sin tränare – då går det inte att satsa på me­dalj.”

Patrik Sandberg, vd, företagscoach, Sandberg AB  

4) Att tappa visionen

”En vision ska svara på frågan ”varför” – varför gör vi detta, driver detta företag, jobbar som vi gör? En vision handlar om det man vill uppnå i framtiden, det långsiktiga målet. Och en ledares främsta uppgift är att ha koll på visionen – att veta vart man ska och varför. Gör man inte det, går det åt skogen ganska snabbt.
Man brukar tänka att en vanlig medarbetare (om det finns) har en planeringshorisont om cirka 0-3 månader. Första linjens chef ska tänka åtminstone ett år framåt och ju högre chef du är, desto längre fram ska du tänka. En vd ska tänka tio framåt. Har man som chef för kort planeringshorisont, brister framförhållning, strategi med mera. Då har dina medarbetare rent krasst uttryckt inte så stor nytta av dig som chef.”

Sara Henrysson Eidvall, arbetslivspsykolog och författare, Sandahl Partners

5) Att inte följa upp

”Det man sätter ljus på växer. Uppmaningar om att göra ett bra jobb har inte alls samma effekt som att ge beröm för bra utfört arbete när jobbet är gjort!
Att inte följa upp gemensamma mål eller medarbetares mål betyder att man inte vet om man är på rätt väg. Man visar ointresse för medarbetarens arbete och kan till och med få medarbetare att sluta jobba mot målen, eftersom det inte uppmärksammas. De gör annat som lönar sig bättre, eftersom de flesta medarbetare VILL ha uppföljning och feedback.
Bra ledare formulerar utmanande och specifika mål enligt akronymen SMART – specificerade, mätbara, accepterade/nåbara, realistiska/relevanta och tidsatta mål. De följer sedan upp och uppmuntrar varje nytt nått delmål. Bra ledare ger mycket positiv feedback och är sparsamma med negativ feedback.”

Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs kommun, författare, Årets chef 2009

6) Att vara svag i kris

”Det värsta man kan göra som chef är att inte leda i kritiska situationer. I varje chefskap kommer man till avgörande ögonblick. I nöden prövas vännen och så även chefen. Det svåraste med
att vara chef och ledare är att veta vad man skall göra när man inte vet vad man skall göra…
Ett klassiskt exempel är Göran Perssons brist på agerande vid Tsunamikatastrofen. Om det händer något allvarligt med en anställd, är chefens stöd eller uteblivna stöd helt avgörande, och samma sak gäller om något händer med organisationen.
Ledarskap kan i kritiska situationer ha livsavgörande betydelse. Ett exempel på det är Luis Urzua, förmannen för de 33 gruvarbetare som satt inspärrade i San José-gruvan i Chile hösten 2010. Han skapade mod och hopp, organiserade och fördelade den begränsade matransonen, ordnade fysisk aktivitet, rum för vila och toalett, vilket gjorde att de faktiskt överlevde sjuttio dagar i en gruva.

Elisabet Engdahl Linder, ombudsman
för chefer, Naturvetarna

7) Att inte hälsa

”Skälet till varför det är så allvarligt att inte hälsa är att det mest grundläggande som finns för oss människor är att känna oss sedda. Testa med att sluta hälsa på dina anställda överhuvudtaget, så dröjer det inte många dagar innan konflikter är ett faktum.
En framgångsrik ledare gör det jag kallar för ”ronden”. Det vill säga, går runt och hälsar systematiskt på sina medarbetare varje arbetsdag. Tar sig lite tid med var och en, så att alla känner sig sedda och behövda. Då kan alla prestera optimalt resten av dagen!”

Thomas Lundqvist, författare, föreläsare och rådgivare

Hanna Meerveld

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Kommentera