Fråga oss här!
Vi erbjuder

Hur ser ni på framtiden?

Vi ställer två frågor om framtiden för life science efter Astra Zeneca i Södertälje.
Publicerad:

Björn Nilsson, vd Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA

1. Hur kommer de små bioteknikbolagen att påverkas?
– En positiv påverkan kan vara möjligheter till rekrytering, en negativ att investerare kan minska sitt intresse för branschen. Min gissning är att småbolag inte påverkas alls på kort och medellång sikt av nedläggningen i Södertälje.

2. Ditt recept för att stimulera svensk läkemedelsforskning?
– Vi måste fortsätta att satsa på vår akademiska forskning vid våra universitet, samt att möjliggöra för småbolag att kunna komma igång, den största utmaningen är ofta tidig finansiering.


Charlotte Brogren, generaldirektör på Vinnova

1. Vad behöver göras för att utveckla life science i Sverige?
–  Dra bättre nytta av våra fördelar som biobanker och kvalitetsregister, samt stärka samarbetet mellan de olika aktörerna som stat, landsting, akademi och näringsliv.

2. Er roll in den utvecklingen, särskilt forskningen i de små bioteknikbolagen?
– Vi stödjer behovsmotiverad forskning, och har speciellt fokus på SMF då vi behöver fler växande företag i Sverige.


Björn Odlander, delägare Healthcap

1. Påverkar nedläggningen er strategi för investeringar? Kan bolagen räkna med mer pengar?
– HealthCap kommer att fortsätta investera i Life Science och ser goda möjligheter till avkastning i denna sektor. Det är tydligt att de små utvecklingsbolagen får en allt mer betydelsefull roll i att förse storbolagen, samhället och patienterna med nya innovativa medicinska produkter.
2. Ditt råd till politikerna för att behålla och utveckla en livskraftig life science-bransch i Sverige.
– IVA har nyligen presenterat ett genomarbetat förslag för att stimulera innovationsklimatet kallad Innovationsplan Sverige. Här finns många goda förslag som skulle bidra till en livskraftig Life Science industri, bland annat genom att öka tillgången på venture kapital.


Frida Lawenius, samhällspolitisk chef på Naturvetarna

Hur kan kompetensen som försvinner från Södertälje tas till vara?
– Det behövs en kraftsamling från stat, region, landsting, akademi och privata finansiärer för att nya aktörer ska kunna fånga upp den kompetens som finns på Astra Zeneca i Södertälje och axla dess roll i värdekedjan. Behovet av att utveckla nya läkemedel mot neurologiska sjukdomar är lika stort nu som tidigare.

Behövs det en ny forskningsmiljö i gränslandet mellan akademi, näringsliv och landsting? 
– Jag tror att ett stiftelsefinansierat forskningsinstitut är en framkomlig väg för att överbrygga gapet, och skapa en forskningsmiljö mellan universitetens, landstingens och företagens forskningsuppdrag.


Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco

1. Hur ta till vara den unika kompetensen?
– Kloka företagare borde ta chansen att rekrytera den mest kvalificerade grupp forskare och ingenjörer som varit tillgänglig på länge.
2. Hur ska Sverige befästa och utveckla sin position som ett innovativt kunskapsland?
– Vi behöver vässa den statliga forskningspolitiken. Sverige bör ta chansen att rekrytera framstående internationella forskare, att göra det lättare för yngre forskare att etablera sina egna projekt och att koncentrera forskningen till spännande miljöer som kan dra till sig internationella företagsetableringar.

Kommentarer

Kommentera