Fråga oss här!
Vi erbjuder

Hans Rosling skakar om vår världsbild

Antalet födda barn på jorden har slutat öka sedan 1990, men världens befolkning fortsätter att växa i sextio år till. – Det är trendbrott som de flesta är okunniga om, säger Hans Rosling, professor i folkhälsovetenskap, som har gjort succé i hela världen med sina animerade bilder på statistiska förändringar.
Publicerad:

Hans Rosling har ett tydligt buskap till alla naturvetare.
– Sätt er in i och försök förstå mekanismerna bakom befolkningstillväxten. Ett grundfel är uppdelningen mellan vi och de. Utvecklingsländer är ett förlegat begrepp som inte har någon definition.
Från ett hotellrum i Paris, i väntan på att flyget ska ta honom till en annan konferens i Lissabon, ställer han en motfråga.
– I vilket av länderna USA och Bangladesh föds det flest döttrar per kvinna?
 Bangladesh svarar jag spontant och blir slagen på fingrarna av Hans Roslings ordsvada. Sanningen är att kvinnorna i USA i genomsnitt föder en dotter, medan kvinnorna i Bangladesh föder 0,99. Så fortsätter Hans Rosling att skaka om hela min världsbild.
– Många lever kvar i gamla föreställningar från Tintins värld, säger han målande. Mödrarna i Brasilien föder i genomsnitt färre barn än svenska mammor. Det gäller även Iran och Thailand.

Vacciner och antibiotika

Flertalet länder är på väg mot att föda två barn per generation.
– Vi klarar att nå balans även om vi hamnar på födelsetal runt 2,1 - 2,2, vilket sker när länder reser sig ur fattigdom. I Afghanistan och Kongo föder fortfarande varje kvinna sex barn.
Smittkoppsvaccinet står lite som symbolen för ett trendbrott i befolkningskurvan.
– Under lång tid födde världens mödrar sex barn och fyra dog, så är det än i dag bland naturfolken i regnskogarna. 
Men med vacciner, antibiotika och sjukvård överlever betydligt fler.  Räknat på hela världen har vi gått från födelsetal på 6 till 2,4. Och snart är vi nere på 2. Men det dröjer ungefär till år 2060 då befolkningskurvan planar ut.
– Många lever i föreställningen att befolkningen ökar för att fattiga barn räddas till livet. Det är en absurd tanke. Det finns ett tydligt samband mellan minskad barnadödlighet och färre födda barn, säger han och hänvisar till webben där det åskådliggörs på ett pedagogiskt sätt.

Ingen pyramid längre

Grunden är att fattiga länder får tillgång till utbildning och hälsa på ett sätt som har skett i bland annat Bangladesh. Med siffror visar han utvecklingen under de senaste 40 åren.
– Då födde varje kvinna sju barn och 25 procent dog. I dag föder de två barn och sex procent dör. Det är antal barn i hela världen som styr befolkningstillväxten. Sedan 2005 har antalet barn slutat öka. Den klassiska befolkningspyramiden är ingen pyramid längre.  Det slutade den vara för 20 år sedan och är på väg mot en cylinder.
– Tyvärr råder en kompakt okunnighet om detta, vilket inte heller dagens lärare känner till. Det innebär att myten om pyramiden sprids vidare. Ingen har tagit till sig att större delen av världens befolkning lever i länder där det i genomsnitt föds 2 barn per kvinna

Kina och Indien på språng

Men innan man når balans så ökar befolkningen till mellan nio och tio miljarder människor. Det kommer att ske om runt 60 år och därefter kan den minska i långsam takt.
Hans Rosling sprutar ur sig siffror över världens utveckling utan att göra det abstrakt. Han levererar sanningar grundade på fakta för att kunna förändra.
– Den utveckling som har skett i länder som Kina och Indien är enorm. De länderna är på väg att komma ifatt och mycket talar för att den anglosaxiska världsdominansen är förbi.
Stora delar av världens befolkning är på väg mot ett ekonomiskt lyft, vilket han illustrerar med en tvättmaskin och plastlådor från Ikea som var och en symboliserar en miljard människor.

Gapet minskar

Gå ut på www.gapminder.org och titta på filmerna. Inför en hänförd publik visar han på det enorma gap som fanns mellan fattiga och rika när han själv växte upp på 60-talet. Då fanns det tre miljarder människor på jorden, varav en tredjedel levde i industriländerna.
– I dag är läget annorlunda med två miljarder fattiga och tre miljarder som har rest sig ur fattigdom och håller på att utbilda sig. Två miljarder kör bil, varav hälften också flyger.

Hur kommer det att se ut år 2050?

– Med utbildning och hälsa till alla så höjer de fattiga sin levnadsstandard. Barnadödligheten minskar, liksom befolkningstillväxten. Ännu fler kör bil och flyger, vilket förutsätter ett tekniksprång när det gäller miljöteknik.

Så du är optimistisk inför framtiden?

– Optimism har sin grund i känslor. Jag utgår från statistik som beskriver det verkliga läget och underbyggda antaganden om framtiden.  

 

Populär världskändis

Hans Rosling är en världens mest efterfrågade talare och finns med på listan över världens hundra främsta tänkare. Han har varit distriktsläkare i Mocambique och skrivit böcker om global hälsa. Mest känd är han för sitt innovativa sätt att beskriva statistik från bland annat FN. Med animerad teknik har han gjort succé på internet och sålt datorprogram till Google.        

 

Läs om 7 utmaningar för naturvetare  

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Johanna Rösth 2012-10-22

Tack för att du är uppmärksam Rickard! Då är länken korrigerad. Mvh Johanna Rösth, kommunikatör

Rickard 2012-10-22

Länken ovan är felskriven och går därför inte att följa - www.gapminder.org ska det vara.
Kommentera