Fråga oss här!
Vi erbjuder
Mats Leifland är vd för Medicon Village. Foto: Jenny Leyman

Från nedläggning till nytändning i Lund

När Astra Zeneca bestämde sig för att lägga ned sin anläggning med 900 anställda i Lund såg många det som en dödsdom för life science i Skåne. Men knappt två år senare har byggnaderna börjat fyllas av forskning och företagande på nytt. Den 10 januari fick Medicon Village nycklarna.
Publicerad:

Det råder ett stillsamt lugn i den stora matsalen på Scheelevägen 2 i Lund. Vid ett par av borden har lunchgäster slagit sig ner med sina brickor för att äta fläskkotlett med potatismos eller dagens soppa. Det är högt i tak, men bortsett från skrapet av en och annan stol mot stengolvet och ett par lågmälda samtal,
är det tyst.

– Det var rätt tyst här i maj och juni också, när jag jobbade min sista månad, berättar kemisten Johan Evenäs, som var en av de nära 900 anställda på Astra Zeneca i Lund. Jag tror att det är få som har varit med om en så lång nedläggningstid som vi har. I tretton och en halv månad jobbade jag på som vanligt. Det var nog bara de sista en och en halv månaderna som hjärtat inte var med.

En bit längre in på området, i det som var Astra Zenecas biologiska laboratorieenhet, är det slutstädat. Ingen kommer in utan blå skoskydd och så när som på en och annan apparat som dröjer sig kvar på en labbänk är lokalerna på andra våningen tömda på alla lösa föremål. Bara materialförrådet skvallrar om den forskning kring luftvägarnas biologi och sjukdomar som pågått här. I plastbackar på hyllorna trängs magnetomrörare som har blandat lösningar, vortexar som skakat om innehållet i provrör och centrifuger som har samlat ihop celler på rörens bottnar. Det grå eftermiddagsljuset filtreras genom prydliga rader av glasflaskor.

– Folk har lagt sin kärlek i att detta ska kunna användas igen, säger Ursula Hultkvist-Bengtsson, tidigare platschef på Astra Zeneca och nu vice vd på Medicon Village med ansvar för konceptutveckling och marknadsföring.

Kommer tillbaka

När nedläggningsbeskedet kom den 2 mars 2010 hade Johan Evenäs arbetat på Scheelevägen i tio år. I vår kommer han att flytta tillbaka hit igen, då som vd för det nystartade företaget Red Glead Discovery, som kommer att få plats i Lund Life Science Incubator i Medicon Village. Tillsammans med sex tidigare kollegor ska han sälja labb- och utvecklingstjänster till andra life science-företag.

Och kanske har den nya life science-byn bidragit till att så många har orkat arbeta så länge trots att nedläggningen var ett faktum.

Medicon Villages vd Mats Leifland fick nycklarna till anläggningen av Ursula Hultkvist-Bengtsson, som då var platschef på Astra Zeneca, den 10 januari. När han går igenom modellen av sin forskningsby, byggnad för byggnad – laboratorier, kontor, renrum för pilotproduktion av läkemedel, konferensdel med matsal och Astra Zenecas gamla gymnastiksal – påminner han om ett barn som just fått en modelljärnväg i julklapp. Och visst har han, som kommer från byggbranschen och Peab, vars grundare Mats Paulsson donerat 100 miljoner kronor till Medicon Village, fått nycklarna till en helt ny värld.

– Som Lundabo har jag alltid följt den här forskningsvärlden på avstånd. Det har varit en positiv upplevelse att få sätta sig in i den, och stora projekt är jag van vid från byggbranschen.

ESS flyttar in

Det är de södra delarna av anläggningen som är äldst. De började byggas 1960, åt Astras dotterbolag Draco. Här ska nu en avgörande byggsten i regionens framtid husera. ESS:s huvudkontor med drygt nittio medarbetare flyttar in i februari. Neutronkällan ESS, European Spallation Source, beräknas stå klar 2019. Liksom synkrotronljusacceleratorn Max IV, som ska vara färdig redan 2015, kommer den att vara en världsledande anläggning för forskning kring bland annat proteiner, och finnas inom några kilometers radie från Medicon Village.

– Jag tror att människor ser potentialen i den här regionen nu, säger Mats Leifland.
Annat var det den 2 mars 2010 när de dystra rubrikerna om Astra Zenecas nedläggning i Lund kablades ut över världen. Beskedet var en chock för många av de anställda, även om rykten om att anläggningen i Lund skulle läggas ned hade gått i över ett decennium, sedan Astra gick ihop med Zeneca.

Naturvetarnas ombudsman Ramón Sánchez-Lövy fick beskedet om nedläggningen när han landade på Arlanda efter en semesterresa och slog på mobiltelefonen. Fastän klockan närmade sig midnatt, bläddrade han fram numret till ordföranden i den lokala Sacoföreningen på Astra Zeneca i Mölndal, som han hade lagt in i mobilen under avtalsrörelsen. Och trots den sena timmen ringde hon tillbaka direkt och redogjorde för en del detaljer kring nedläggningsbeslutet.

– Vi har aldrig haft en nedläggning där så här många medlemmar har drabbats samtidigt förut, berättar Ramón Sánchez-Lövy.

Telefonsamtalet skulle bli upptakten till ett intensivt engagemang i akademikerna på Astra Zeneca i Lund. Under resten av våren och hösten fanns personal från Naturvetarna på plats utanför matsalen på Astra Zeneca i Lund så gott som varje vecka för att svara på frågor. Ovissheten var stor.

– Många var lamslagna fortfarande långt efter beskedet, berättar Ramón Sánchez-Lövy. Sedan började insikten komma att det här var ett tåg som inte gick att stoppa. Då kom frågorna. Vad ska jag göra nu? Ska jag byta bransch? Omskola mig?
Under den här tiden hade Naturvetarna täta samtal med Allan Larsson. Under hösten inledde han på uppdrag av innovations- och forskningsrådet i Skåne, FIRS, förhandlingar med Astra Zeneca om att få ta över anläggningen. Naturvetarna deltog bland annat i en arbetsgrupp kring hur man bäst skulle hålla kvar och ta till vara de Astra Zeneca-anställdas kunskap och erfarenhet i Skåne och Sverige.

Naturvetarnas karriärteam var inkopplade för att supporta med bland annat drop-in cv-coaching. Karriärrådgivare Christel Lindgrens grundtips till dem som träffade henne var att inventera sina kompetenser.

– Många ville veta vilka kurser de skulle läsa för att vidareutbilda sig inom till exempel projektledarskap. Ofta hade de redan dessa kompetenser och hade utvecklat dem inom ramen för sitt arbete. Det handlar om att identifiera styrkor och talanger som bidragit till utvecklingen hittills, både ur ett verksamhetsperspektiv och på det personliga planet och hur de kan användas framöver av potentiella arbetsgivare.

En spark i baken

En grupp av anställda som till stor del upplevde nedläggningen som en spark i baken var de omkring åttio personer som sällade sig till ett nätverk för företagare på Astra Zeneca, som idag går under namnet Supernova. Red Glead Discovery är ett av dem.

– Om inte Astra Zeneca hade lagt ned så hade det nog inte blivit av att jag hade startat eget, säger Johan Evenäs. Nu fanns det tillgång till kompetens, eftersom så många av mina kollegor blev av med sina arbeten samtidigt, och avgångsvederlagen har blivit en grundplåt för oss.

Martina Kvist Reimer, idag vice vd för Red Glead Discovery, var som medlem i styrelsen för Akademikerföreningen på Astra Zeneca med och stöttade dem som förhandlade om avgångsvillkoren med företagsledningen. Hon är mycket nöjd med resultatet, och tar sig själv som exempel.

– Eftersom jag tillhör dem som har arbetat på Astra Zeneca i 8-10 år fick jag fem månaders uppsägningstid, och den är arbetsbefriad, vilket är en bra sak. Det gav mig rätt till 8,75 månadsekvivalenter i lön, och det är också bra att jag kan slå ut och periodisera det över nio månader, så att jag inte fick allt på en gång när uppsägningstiden började den 1 juli.

Martina Kvist-Reimer har också byggt vidare på sina erfarenheter som förtroendevald och vidareutbildat sig inom arbetsrätt. I det nya företaget är hon personalansvarig. Hon skaffar sig också kunskaper inom försäljning.

Från luftvägar till cancer

Ända sedan Draco-tiden är det luftvägarnas sjukdomar som man har forskat kring på anläggningen i Lund. När Red Glead nu ska sälja sina tjänster är det istället cancer som står i centrum. Lunds universitet lägger delar av sin cancerforskning i Medicon Village och Region Skåne, sitt Cancercentrum Syd. Det väntas locka företag med fokus på denna sjukdomsgrupp vars mekanismer gäckat generationer av forskare.

– Här har vi en del kunskap att inhämta, säger Martina Kvist-Reimer. Men jag har jobbat med cancer tidigare.

Att vara sin egen är också nytt, efter en lång tid under storföretagets trygga vingar.

– Det är lite pirrigare, men det är skönt att när man tar ett beslut, så kan man agera snabbt, säger Johan Evenäs. På Astra Zeneca drev vi väldigt mycket i projektform, så på det sättet är det väldigt likt att arbeta i ett eget företag. Att göra substanser och testa dem har vi fått väldigt bra träning i och vi har också kunskaper inom projektledning och patenträtt.

Red Glead har bara funnits i tre månader, men har redan ett uppdrag klart, två offerter ute och för diskussioner kring ytterligare ett tiotal projekt. Planer finns också på att utveckla egna projekt. Att få flytta in i en miljö som är stödjande och kreativ och där det mesta inom preklinisk forskning finns inom räckhåll betyder mycket.

– Det är kritiskt att vi får kunder tidigt, säger Johan Evenäs. En stor del av vår försäljning kommer att ske genom kontakter, och med tiden blir det kontaktnät som vi har idag mindre spänstigt.

Det lilla i det stora

Life science-byn ska ge det lilla bolaget det stora bolagets fördelar. Lund Life Science Incubator, som nu flyttar in i Medicon Village, har 18 bolag idag, men räknar med att växa till 40 inom tre år. Utöver det förhandlar Medicon Village idag med ytterligare 12-13 bolag som är intresserade av att flytta in i ett senare skede.

Astra Zenecas gamla huvudkontor ska bli en knutpunkt för aktörer inom juridik,immaterialrätt och affärsutveckling som säljer sina tjänster till life sciene-företag. Här ska också rymmas ett ”Life Science Foresight Institute”, en kristallkula som genom omvärldsbevakning ska hjälpa forskare och företagare i Medicon Village och hela Skandinavien att fatta rätt beslut.

– Det har stor betydelse att man satsar rätt inom life science, där produkter tar mycket tid och pengar att utveckla, säger Kerstin Jakobsson.
Hon är vice vd med ansvar för affärsutveckling och har tidigare har varit vd respektive försäljningschef på medicinteknikbolagen Spetracure och Hemocue.

I varje byggnad i forskningsbyn skapas gemensamhetsutrymmen.

– Vi kan inte få de här byggnaderna att leva upp själva, det måste våra medlemmar göra, säger Mats Leifland. Vill man flytta in här så innebär det ett åtagande att gå på föredrag, hålla föredrag och dra hit konferenser. Allt bygger på det personliga mötet, vad som händer när en biolog träffar en ekonom och de lägger ihop sina idéer och ser vad de kan göra tillsammans.

Några som kommer att anordna aktiviteter på Medicon Village är nätverket Supernova, som bildades av Astra Zeneca-anställda som var intresserade av att starta företag. De planerar soppluncher med föredrag en gång i månaden.

En av de saker som fick Astra Zeneca att sälja anläggningen till stiftelsen som upprättat Medicon Village tror Mats Leifland var att vinsten ska gå tillbaka till forskning och innovation. Kerstin Jakobsson berättar att liknande processer där företag har blivit forskningsparker nyligen har skett i Storbritannien och Frankrike.

– Men Medicon Village är unikt i att vi har både forskning, innovation och företagande – industri, akademi och samhällsfunktioner under ett tak, framhäver hon.
Den stora utmaningen blir att få alla att gå tillräckligt mycket i takt med varandra för att helheten ska fungera.

Ledningsgruppen vill skynda långsamt när de bygger upp Medicon Village.

– Det är viktigt att hitta den rätta mixen med sjukvård, akademi, små företag och mogna, etablerade företag.  Vi vill inte fylla lokalerna med bara start up-företag eller universitetsforskning, säger Kerstin Jakobsson.

Just nu verkar det inte vara lätt att få alla att dra åt samma håll i universitetsstaden. Är det en Lunda-anda som håller på att växa fram?

– Det fanns en Draco-anda, som försvann när Astra slogs samman med Zeneca, men som har kommit tillbaka under nedläggningsskedet, berättar Ursula Hultkvist-Bengtsson. Man är rädd om varandra och värderar varandras kompetens. Jag önskar att den andan kan hitta en väg ner i Medicon Village, men också att den får följa med upp till Mölndal.

Inget är heligt

Fusionen mellan Astra och Zeneca var bara en av många inom läkemedelsindustrin på 1990-talet. Men 2012 är branschen sedan länge inne i en annan trend.

– Man drar ner, effektiviserar och lägger ut kärnområden på kontraktslabb,. Inget är heligt längre, säger Ursula Hultkvist-Bengtsson.

Och den utvecklingen kan företagen i Medicon Village dra nytta av, när de säljer sina tjänster och sin erfarenhet.

– Omkring trettio långtradare med arkivmaterial och trettio med labbutrustning gick till Mölndal, berättar Ursula Hultkvist-Bengtsson. Men minst lika mycket utrustning finns kvar i Lund. Det rör sig om ungefär tusen system för biokemiska analyser, proteinrening, och cellodling.

Johan Evenäs kan bli den som packar upp forskningsbyns NMR-spektrometrar, instrument som han själv packade ner, innan han lämnade företaget i somras.

– Det känns väldigt bra att allt kommer till användning igen så snabbt, säger han.

 

Från nedläggning till nystart

• 2 mars 2010: Personalen får beskedet: Astra Zeneca ska lägga ned anläggningarna i Lund och i brittiska Charnwood.

• 12 mars 2010: Allan Larsson, ordförande i Lunds universitets styrelse och före detta finansminister får i uppdrag av bland andra Lunds universitet och Region Skåne att förhandla med regeringen och Astra Zeneca om åtgärder för att hantera effekterna av nedläggningen.

• 21 september 2010: Innovations- och forskningsrådet FIRS, som bildats av Lunds universitet, Region Skåne och Malmö och Lunds kommuner börjar förhandla med Astra Zeneca om att få ta över anläggningen.

• Hösten 2010: Företagsnätverket på Astra Zeneca grundas. Nätverket lever kvar efter nedläggningen under namnet Supernova.

• Årsskiftet 2010 /2011: Anställda börjar flytta till Mölndal.

• 14 januari 2011: Astra Zeneca skriver avtal om att sälja anläggningen i Lund för 450 miljoner kronor till en stiftelse grundad av Mats Paulsson, som själv donerar hundra miljoner kronor.

• Juni 2011: Den stora vågen av anställda lämnar Astra Zeneca i Lund.

• 10 januari 2012: Astra Zeneca lämnar över nycklarna till anläggningen till Medicon Village.

 

Vart tog de vägen?

Omkring 900 personer arbetade på Astra Zenecas forskningsanläggning i Lund, det som idag är Medicon Village. Vad gör de idag?

»  Flyttat med till Mölndal: cirka 200
»  Nytt jobb utanför Astra Zeneca: cirka 300
»  Jobbar i Danmark: cirka 20 av de 300 som har fått nya jobb
»  Startat företag: cirka 60-70
»  Studerar: cirka 60-70
»  Avtals- eller ålderspension: cirka 100
»  Kvar på Astra Zeneca i Lund i december 2011: cirka 70
» Utan sysselsättning: cirka 100 
 Källa: Astra Zeneca

 

30 000kvadratmeter labb

Sammanlagt utgör den uthyrningsbara ytan i life science-byn Medicon Village omkring 80 000 kvadratmeter, av vilka omkring 30 000 är laboratorier. I slutet av 2012 ska verksamheter omfattande cirka 500 arbetsplatser vara inflyttade. När Astra Zeneca ägde anläggningen arbetade omkring 900 personer här.

 

Verksamheter som flyttar in i Medicon Village under våren 2012:

»  ESS:s huvudkontor, cirka 90 anställda
»  Cancerforskningscentrum, Lunds universitet, ca 200   forskare
»  Cancercentrum Syd, Region Skåne
»  Regionalt biobankscentrum Södra   sjukvårdsregionen, Region Skåne
»  Primärvården Skåne, Region Skåne
»  Life Science Foresight Institute
»  Lund Life Science Incubator, idag 18 företag
»  Bactiguard, strategi- och marknadskontor

 

Hanna Meerveld

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Kommentera