Fråga oss här!
Vi erbjuder
Kalle Krall om den offentliga upphandlingsprocessens fallgropar och möjligheter. Foto: Johanna Rösth

Våga fråga!

Det där med offentliga upphandlingar kan vara en utmaning för företagare. Det rådde det inget tvivel om då publikfrågorna duggade tätt om den offentliga upphandlingsprocessen på Sacos Inspirationsdag om företagande i Stockholm. Kalle Krall redde ut vanliga misstag och ingöt hopp till företagarna.

Publicerad: Uppdaterad:

Som företagare kan det innebära stora möjligheter att göra affärer med myndigheter. Men trots det anser många att upphandlingsprocessen är bortkastad tid och pengar.

– 63 procent av små företag på en till fyra personer avstår från att lämna anbud på upphandlingar. Det är alarmerande siffror. Offentlig upphandling mår bra av många anbud, säger Kalle Krall.

Orimliga krav?

En vanlig uppfattning är att myndigheter redan bestämt sig för vilken leverantör man vill ha, upphandlingsprocessen genomförs bara för att man måste. Detta kan bero på att uppställda krav ibland uppfattas som orimliga eller rent av diskriminerande. Det kan vara att man ska ha tillräckliga resurser, utbildad personal, kvalitetsrutiner eller ett specifikt faktureringssystem.

Enligt Kalle Krall anser endast 6 procent av de företag som lämnat anbud att de tilldelas rättvist.

– Att ställa krav på årsomsättning är inte orimligt om det är ett resurskrävande uppdrag. Men ibland väljer upphandlare bort ett nystartat företag som inte har en stor årsomsättning, även om personalen i företaget har många års erfarenhet och kunskap.

Om du tycker att det värderats fel, kan du alltid poängtera det till upphandlaren, menar Kalle Krall.

Vägledande principer

Krav ska alltid ställas i proportion till den efterfrågade varan eller tjänsten. Det är en grundläggande princip inom offentlig upphandling. Även likabehandling, ickediskriminering, transparens och ömsesidigt erkännande är principer som ska beaktas när en vara eller tjänst upphandlas.

– Man har rätt att få veta varför man fått eller inte fått en upphandling. Använder upphandlaren ”utomordentlig kunskap” som motivering till varför man valt ett företag har de också beslutsbördan att visa hur den ser ut.

Vikten av kommunikation

Ett annat vanligt misstag i upphandlingsprocessen är att köparen ställer felaktiga krav och prissättning på grund av bristfällig kunskap om marknaden. Det sker också många missförstånd om vilka krav säljaren förväntas uppfylla.

– Slutsatsen är dålig kommunikation, säger Kalle Krall. Det finns en väldig kommunikationsbrist mellan köpare och säljare inom offentlig upphandling. Jag hoppas att vikten av dialog ska skrivas om.

Så vad kan du som företagare göra?

Den stora utmaningen för egenföretagare är att skriva anbud som matchar upphandlarens krav. Är du frågande till vad de egentligen efterfrågar – fråga!

– Besök kunden mellan upphandlingar och påpeka vad som kan göras bättre i nästa upphandling för att ni ska kunna ge så bra anbud som möjligt. Ställ även frågor tidigt i processen för att ha tid att utforma ett bra anbud. Och fråga alltid om något är oklart!

På gång inom offentlig upphandling

Just nu diskuteras förslag om en höjd direktupphandlingsgräns till 600000 kronor. Idag är gränsen 284000 innan en upphandling måste göras.

– Förslaget verkar hyffsat förankrat. Anledningen till att man vill höja gränsen är att de administrativa kostnaderna är så höga att det inte motiverat den besparing man gör genom konkurrensutsättning.

 

Frågor till medlemmar:

  1. Vad tyckte du om föreläsningen?
  2. Vad har du för erfarenhet av upphandling?
  3. Vad tar du med dig från dagens föreläsning?

Markus Möller, avdelningschef på Calluna AB

1. Jättebra och intressant. Han summerade ämnet smart och hann skanna av mycket information på kort tid. Det var många bra frågor från deltagarna.

2. Jag jobbar dagligen med LOU-upphandlingar och skriver anbud kring miljöövervakningstjänster, samt natur- och miljökonsulttjänster. Jag tycker att det finns många brister i förfrågningsunderlagen och utvärderingskriterierna från myndigheters sida och det är skönt att höra att det finns fler som delar samma uppfattning. Det är bra att han poängterade vikten av bra dialog och att vi kan hjälpa de som skriver upphandlingsunderlagen så att de blir bättre.

3. Vad som är på gång i framtiden inom offentlig upphandling.

Cecilia Ewe, kundtjänst orderhantering, merförsäljning, Th. Geyer

1. Det var jätteintressant och spännande att ta del av en stor kunskapsbank. Det var också kul att träffa andra som jobbat mycket med offentliga upphandlingar.

2. Ingen alls, jag är här därför att vårt företag är ny på den svenska marknaden och det finns mycket pengar att tjäna på offentliga upphandlingar. Det är viktigt för oss att få mer kunskap och vara med och anbuda där våra konkurrenter är.

3. Att man ska fokusera på de ställda kraven och att ställa frågor om något är otydligt. För vårt företag som inte har någon ekonomisk bakgrund i Sverige kan krav på kreditupplysning ställa till problem, men nu förstår jag att det finns en bra anledning till att myndigheter gör det.

Johanna Rösth

kommunikatör

Kommentarer

Johanna Rösth, kommunikatör Naturvetarna 2012-12-07

Hej My! Tyvärr kan jag eller Naturvetarnas företagarrådgivare Urban Åhgren inte ge ett bra svar på din fråga, det här är en fråga för någon som jobbar specifikt med offentlig upphandling. Jag skulle tipsa dig att ringa upp Konkurrensverket; http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____158.aspx. Även Kommerskollegium kanske kan hjälpa dig med din fråga.

My Laurell 2012-12-06

Här en fråga om direktupphandlingsgränsen: En av mina uppdragsgivare hävdar att uppdrag till ett specifikt företag inte får överskrida direktupphandlingsgränsen under en treårsperiod. Jag hittar ingen täckning för detta påstående i info från Konkurrensverket. Det jag hittar är att den upphandlande myndigheten inte får dela upp uppdrag inom samma område för hamna under direktupphandlingsgränsen. Vad gäller - finns det gränser som kopplar till volym köpt av enskilda företag? MVH My
Kommentera
Tack för din kommentar