Fråga oss här!
Vi erbjuder

Cytodiagnostiker 2012-04-25

"DR" fått detta med HPV lite om bakfoten.Att hysa övertro till test är farligt.Det finns HSIL lesioner som är HPV negativa,ca 10 % av cervixcancer har dessutom okänd etiologi.Att detektera proteinprodukterna,hur säkert är det? Man famlar i blindo där som kliniker,inbillar jag mej,inget konkret att ta på,vad göra ?Vaccinet innerhåller bara 2 högrisktyper(HR),de vanligaste i västvärlden.Tyvärr finns det många fler HR typer globalt sett.Och-vi reser mkt, nya människor flyttar till vårt land från andra delar av världen osv.Men däremot så syns alla typer av cellförändringar i mikroskopet.OBS-vi cytodiagnostiker är duktiga på övrig cytologi också,inte bara cervixcytologi.Sedan vill jag klargöra att screening är en metod för att plocka ut avvikelser i en population,det används felaktigt till att beskriva våra arbetsuppgifter vilka innebär att igenkänna celler i mikroskop,dvs diagnostik.