Fråga oss här!
Vi erbjuder

Skräm inte bort framtidens naturvetare!

Svenskt Näringsliv påstår i en rapport att naturvetare har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden på kort sikt. Det stämmer för några få grupper av naturvetare. Men långt ifrån för alla. För bland andra matematiker, datavetare och kemister spås en lysande framtid.
Publicerad: Uppdaterad:

Svenskt näringsliv lyfter däremot fram en viktig fråga i sin rapport ”Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?” Naturvetarna är inne på samma spår och driver frågan om att förbättra arbetslivsanknytningen under utbildningen.
– Möjligheten att snabbt få ett jobb efter högskoleutbildningen varierar mycket mellan olika naturvetare. Ju mer arbetslivsanknytning i utbildningen, desto bättre möjligheter på arbetsmarknaden, säger Naturvetarnas förbundsordförande Madelen Nilsson.

Flera bristyrken

Naturvetarnas prognoser visar att det kommer att råda brist på bland annat nyexaminerade matematiker, kemister och datavetare till år 2016. För agronomer, jägmästare, geologer och biomedicinska analytiker är läget också gynnsamt med balans på arbetsmarknaden.
Ett sådant framtidsperspektiv saknas helt i Svenskt Näringslivs rapport. De naturvetare som har lite svårare precis efter examen har också i regel kvalificerade arbeten och en väldigt låg arbetslöshet när de väl fått in en fot.
– Det är beklagligt att Svenskt Näringsliv i sin rapport klumpar ihop alla naturvetare trots att arbetsmarknaden ser väldigt olika ut beroende på utbildning, säger Madelen Nilsson.

Utmaning att locka unga

Utmaningen för Sverige är att locka ungdomar att läsa teknik och naturvetenskap för att kunna konkurrera globalt, vilket Naturvetarnas prognoser understryker. Med sin förenklade bild av verkligheten skrämmer Svenskt Näringsliv bort ungdomar från att studera naturvetenskap.
– På goda grunder jobbar vi för att fler naturvetare ska utbildas i Sverige samtidigt som vi vill förbättra arbetslivsanknytningen, säger Madelen Nilsson.

Vill ha dialog

Nu behövs en konstruktiv dialog mellan arbetsgivare, universitet och högskolor kring naturvetenskapliga utbildningar. I en sådan dialog kan det framtida kompetensbehovet fångas upp. Detta kommer att främja etableringen på arbetsmarknaden för naturvetare direkt efter examen.
Naturvetarna deltar med glädje i en sådan dialog tillsammans med andra arbetsmarknadsparter, likt till exempel Svenskt Näringsliv.  

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan
08-466 24 25

Kommentarer

ASP 2017-12-29

Jag kan bara hålla med de andra ovan. Jag har magisterexamen i molekylärbiologi och sen doktorsexamen i molekylärgenetik. Jag gjorde en postdoc. efteråt och fick stipendier istället för lön. Jag var tvungen att ta den tjänsten för att det inte fanns andra möjligheter. Jag funderar nu på att utbilda mig till någonting annat där det är bättre arbetsmarknad. Jag ångrar mig så mycket att jag studerade naturvetenskap. Vill man ha ett jobb efter studier ska man absolut inte studera naturvetenskap.

Analytisk kemist 2014-10-28

Jag är en analytisk kemist med mer än tio års erfarenhet inom kemibranschen. Efter en omorganisering blev jag av med jobbet. Trots ett drygt års jobbsökande fick jag inte något kemijobb på grund av att det är för stor konkurrens på arbetsmarknaden inom kemibranschen.Jag omskolade mig till systemutvecklare på KYH och fick jobb efter utbildningen. Idag jobbar jag som utvecklare och trivs jättebra.

Ian 2013-11-04

Jag kan bara hålla med de tidigare kommentarerna. Av arbetsförmedlingens 19 jobb för kemister var 11 antingen doktorand- eller postdoc-tjänster.Ett klent utbud för mig med en doktorsexamen i organisk kemi följt av 10 års arbetslivserfarenhet inom organisk/läkemedelskemi. Vad Kristofer Jervinge än påstår ska man INTE studera kemi, eller naturvetenskap om man vill ha ett jobb efter sina studier. Mvh Ian

kemist 2012-05-01

Det är verkligen inte "rätt" att läsa naturvetenskap. Visst är gruppen bred och mångfacetterad, men jag har aldrig hört att det skulle finnas ett stort sug efter just naturvetare. Är kemist, har jobbat i 10 år, men har nu fått problem. Kanske övergående, men det är ytterst få tjänster att söka. Det finns inte så många arbetsplatser helt enkelt.

Kemisten 2012-04-15

Förmodligen har svenskt näringsliv rätt, det är ju dom som anställer naturvetare och det där med att kemist mfl skulle vara ett bristyrke lurade de i en redan då jag läste för 20 år sedan. Det är en ganska dålig arbetsmarknad och har varit så länge. Lura inte ungdomarna! Naturvetenskap får man läsa för att man är intresserad av att forska. Är det en bra arbetsmarknad man är ute efter så får man läsa annat.

anonym 2012-04-12

Jag måste tyvärr supplementera framställningen ovan. Min erfarenhet är att kemister inte har en god arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens platsbank talar sitt tydliga språk. Över hela landet hittar man vanligen runt 20 kemist tjänster. Merparten av dessa tjänster inom offentlig sektor är öronmärkta för "rätt" personer, dvs lyses ut mest för syns skull. Jag har en forskarutbildning inom biokemi och har varit på 5 intervjuer under 10 år! Vid Lunds Universitet på kemicentrum frodades nepotismen bland statstjänstemännen (dvs professorerna). Jag kan inte rekommendera någon att läsa naturvetenskap. Teknik eller medicin är kanske lite mer arbetssamt att läsa men mycket mer gångbart. Naturvetarna har på grund av bristande kompetens hos deras fuskande lärare blivit ett b-lag. Ett pikant faktum jag tycker mig ha märkt är att barnen till dessa statstjänstemän inte läser naturvetenskap. Naturvetarförbundet bör inte agera nyttiga idioter åt ett segment priviligierade statstjänstemän vilka för att motivera sina tjänster årligen kräver färska studentkullar.

MOB 2012-04-12

Jag tog fil. mag./MSc i fysik 2006 med högsta betyg på exjobbet och jag har varit ganska mycket arbetslös sedan dess. Jag har mest jobbat som programutvecklare eller obehörig lärare. Det verkar vara omöjligt att få jobb som fysiker. Jag har sökt många doktorandtjänster sedan examen men ej blivit kallad till intervju, och jag tror det beror på diskriminering och nepotism inom universitetsvärlden, ty jag är oftast en bättre problemlösare än de doktorer och doktorander jag träffat. Jag håller på att lära mig apputveckling för Android på egen hand (ty i år finns det inga lämpliga sommarkurser i detta ämne). Dessutom lär jag mig sådana system som står i platsannonser t.ex. GNU R, VBA & C#. Jag kan redan en hel del system sedan tidigare t.ex. Matlab & CERN ROOT. Jag lär mig även CAD (Creo Parametric, f.d. Pro/ENGINEER). Jag känner även en kemist & datavetare och en matematiker & snart fysiker (samt behörig lärare) som är arbetslösa. Min strategi är att röra mig mer mot ingenjörshållet och även lära mig styr- och reglerteknik och mer om hållfasthetslära och elektronik.

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies