Fråga oss här!
Vi erbjuder

Personalen i chock efter nedläggning

All forskning på Astra Zeneca i Södertälje kommer att läggas ner. Över 1000 anställda berörs. – Nu gäller det att skapa så goda villkor som möjligt för personalen. Naturvetarna kommer att få en viktig roll att hjälpa medlemmarna att komma vidare, säger Ivar de la Cruz, ordförande i Akademikerföreningen.
Publicerad: Uppdaterad:

Nedläggningen av forskningen i Södertälje var oväntad för personalen.
– Jag trodde inte att det här skulle hända. Informationen gick ut till de anställda i dag, säger Ivar de la Cruz, ordförande i Akademikerföreningen på Astra Zeneca i Södertälje.
Han förklarar att nästa steg är att ta hand om de anställda och de förtroendevalda.
– Senast sista juni ska personalen få besked om framtiden. En del kommer att sägas upp innan dess och andra senare.
Ramón Sánchez-Lövy, förhandlingschef på Naturvetarna, menar att nedläggningen är en förlust för den neurovetenskapliga forskningen och för Sverige.
– Själva beslutet kan vi inte påverka. Nu gäller det att hjälpa medlemmarna att få bra villkor och komma vidare.

Bra samarbete

Ivar de la Cruz är förhoppningsfull när det gäller att hitta lösningar för personalen. Flertalet är forskare, men även stödfunktioner som personal och administration påverkas. Naturvetarna har närmare 500 medlemmar på Astra Zeneca i Södertälje.
– Vi har ett bra samarbete med företaget och det finns trygghetslösningar som vi har använt tidigare. Målet är att företaget har en generös attityd även den här gången.
Det handlar om arbetsbefriad uppsägningstid, avgångsvederlag och möjligheter till utbildning. Trygghetsrådet kommer också att kopplas in.
– Jag hoppas att vi kan arrangera arbetsmarknadsdagar på samma sätt som man gjorde i Lund. Det ger möjligheter för personalen att komma vidare. Där har Naturvetarna en viktig roll.

Spetskompetens

Han hoppas att några kan få jobb på centret för translationell forskning, som man planerar att starta i slutet av året i samarbete med Karolinska institutet.  Målet med centret är att utveckla biomarkörer för klinisk användning inom Astra Zenecas tidiga forskning och utveckling.
Det centret kommer att ha kopplingar till den virtuella forskningsgrupp som byggs upp inom neurovetenskap. Gruppen kommer att ha sin bas i Boston och Cambridge dit all neurovetenskaplig forskning förläggs.
– Vi har spetskompetens här i Södertälje, så jag är övertygad om att den kommer att efterfrågas, bland annat i Mölndal och på andra sajter i världen inom företaget, säger Ivar de la Cruz.

Även Mölndal berörs

Totalt drabbas mellan 1100 och 1200 personer, varav merparten i Södertälje. Men även Mölndal drar ner med 100-200 tjänster.
– Det är en anpassning av kostymen och vår forskningsportfölj där vi gör en generell minskning, säger Anders Ekblom, vd för Astra Zeneca i Sverige och utvecklingschef på företaget. 
Han menar att en liten del kan komma till Mölndal och alla är välkomna att söka tjänsterna.
– Vi har många duktiga forskare inom ett svårt område. Men kom ihåg att Södertälje inte har kommit med något nytt läkemedel inom neurovetenskap på femton år. Och det skulle ta fem år till och investeringar på 600 miljoner dollar att utveckla ett nytt läkemedel här.
Han ser nedläggningen som en trend i läkemedelsbranschen.
– Det är trist, men nödvändigt. Vi är tvungna att göra något för att kunna utveckla nya mediciner. Då är allianser och samarbeten med universitet och små bioteknikbolag rätt väg att gå.
Redan i dag har Astra Zeneca allianser med 200 partners, där Karolinska Institutet är en.

Nya etableringar

Vad som händer i Södertälje efter Astra Zeneca kan ingen riktigt svara på. Men det finns förhoppningar om att ny forskning och nya företag kan etableras på motsvarande sätt som i Uppsala efter Pharmacia och i Lund efter Astra Zenecas nedläggning av forskningen där.
– Vi måste vara realister. Jag tror att klimatet är tuffare här, men vi ska inleda diskussioner med både kommunen och staten för att skapa bra förutsättningar för nya etableringar här.
Södertälje kommer dock fortsätta vara en central del av Astra Zeneca. Här finns den största tillverkningsenheten och det nordiska marknadsbolagets huvudkontor.
Mölndal lovar man ska fortsätta vara ett viktigt forskningscentrum inom koncernen.
 

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Kommentarer

Mikael Larson 2012-02-09

Visst kan det komma ut mycket nytt och gott. Men med tanke på den bristfälliga nationella forskningspolitiken och den samlade oförmågan och oviljan att finansiera initiativ i tidigt skede kommer det tillsammans med eliminerandet av muskler bli en tung period framöver. Vi kanske ska instifta ett jobbskatteavdrag som politiker/regeringen kan åtnjuta OM de tar tag i jobbskapande åtgärder som bygger framtiden och inte bara syftar till att få in människor en masse i vilka simpla jobb som helst , för statistikens skull.

Bo 2012-02-09

Så här reagerar man in västsverige: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Om-Vastra-Gotalandsregionen/Nyheter/Aktuella-nyheter/En-stor-forlust-for-Sverige/ Det är extremt viktigt att det nu tas en nationell strategi kring LIfe Science som underlättar långsiktig utveckling och inte gör detta till en regional forskningsfråga Mvh Bo
Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies