Fråga oss här!
Vi erbjuder

När småsaker urartar i trakasserier

Arbetsgivaren har ansvar för att alla mår bra på jobbet och att ingen blir utsatt för kränkningar. Men det händer att chefen blundar för problemet och inte gör något åt det. – Då kontaktar man skyddsombudet i första hand eller Naturvetarnas jour om arbetsplatsen saknar skyddsombud, säger Elba Rubilar-Ebreu, ombudsman på Naturvetarna.
Publicerad: Uppdaterad:

De flesta har varit med om konflikter på jobbet. När de inte hanteras rätt från början och blir lösta uppstår det problem som kan yttra sig i form av trakasserier och mobbning. Kränkande särbehandling som det kallas enligt arbetsmiljölagen.

Kränkningarna kan ta sig olika uttryck. Ofta sker det på ett subtilt sätt som utfrysning, att man inte blir ombedd att följa med på fika eller lunch, att samtal tystnar när man kommer nära eller att den drabbade inte får ta del av information.

– Det kan både vara kollegor och chefer som agerar på det sättet, säger Anette Andsten, ombudsman på Naturvetarna.

Hon förklarar att det ofta kan starta med småsaker som eskalerar och tillåts växa och bli stora problem. Kränkningarna blir grövre och skitsnacket bakom ryggen tar fart. Sedan är drevet igång.

Ibland förekommer det med chefens vetskap men som väljer att inte agera.
Hon påminner om att det är arbetsgivarens ansvar att förebygga mobbning och lösa problemen när de uppstår.

– Chefen bör prata med båda parter, först var och en för sig och sedan tillsammans, och glöm inte ta hjälp av företagshälsovården om problemen inte går att lösa, säger Anette Andsten.

Om chefen inte tar ansvar och försöker göra något åt saken kan den drabbade agera själv.
– I första hand kontaktar man skyddsombudet på arbetsplatsen. I mötet med arbetsgivaren har man rätt att ta med sig någon man känner sig trygg med.

Många medlemmar kontaktar Naturvetarna direkt för att få hjälp.

– Det är viktigt att lyssna på medlemmen och ställa frågor som hjälper oss att få en uppfattning om konflikten och se hur man ska hantera situationen. Ibland räcker det med några samtal men ibland måste vi gå vidare och påkalla förhandling med arbetsgivaren, säger Elba Rubilar-Abreu, ombudsman på Naturvetarna.

Det kan leda till att arbetsgivaren gör en utredning, följt av att företagshälsovården blir inkopplad.

– För det mesta lyckas man hitta vägar ur konflikten, men ibland är enda lösningen att sära på personerna, där den ena flyttas till en annan avdelning om det är möjligt. I mindre företag finns ofta inte den möjligheten och då måste man hitta andra lösningar i dialog med inblandade parter.

Ännu svårare är det om chefen är den som mobbar.

– Som en sista utväg kan det bli aktuellt att den ena tvingas sluta. I ett sådant läge får man försöka hitta individuella lösningar, säger Elba Rubilar-Abreu. 
 
Läs och kommentera Månadens fråga: Har du blivit utsatt för trakasserier på jobbet?

Palle Liljebäck

chefredaktör