Fråga oss här!
Vi erbjuder

Tomas 2012-04-12

Möjligtvis till 67-70 år, om de sista åren är på deltid. Det är ju lite väl tufft att helt plötsligt börja diskutera höjd pensionsålder till 75. Det är ett stort steg på en gång! Det är mycket bra om de som vill fortsätta arbeta till 70-75 år får det, men det orkar säkert inte de flesta med, tyvärr. Dessutom har vi ännu inte sett den kraftiga ökning av medellivslängden som man räknar med...