Fråga oss här!
Vi erbjuder

Staffan Berg 2012-04-12

Gärna och det bör belönas ekonomiskt . För arbetsgivaren bör det oxå vara attraktivt eftersom man behåller erfarenhet och kompetens till lägre kostnad. Avsättningar för pension och vissa sociala omkostnader minskar. Jag är ganska säker på att äldre arberskraft inte tar jobb från yngre. Tycker mig se (i andra länder) att de skapar förutsättningar för lönsam utveckling i företaget. Ökad konsumtion av "pensionsarbetare" ger arbete år andra. Antalet arbetspositioner är inte en konstant massa. Det förändras beroende på stimulans och "bestraffningar".