Fråga oss här!
Vi erbjuder

Amanda Eriksson 2012-04-12

Nej, absolut inte! Folk jobbar går redan ner i tid och förtidspensionerar sig för att de känner sig utbrända och trötta av stress och ständiga krav. Att då förlänga tiden innan pension med tio år är rent vansinne och en mycket tivelaktig samhällsekonomisk vinst, eftersom dessa äldre människor ju troligtvis kommer ha en högre sjukfrånvaro än andra och dessutom förhindra nyblivna unga naturvetare att komma in på arbetsmarknaden och betala skatt. Dessutom skulle ju denna generation inte då få möjligheten att hjälpa till med sina barnbarn på samma sätt som sker idag, vilket skulle ställa ett högre krav på barnpassning och deltid = trolig kvinnofälla. Möjligtvis kan man ge den som känner sig pigg långt upp i åldrarna rätten att fortsätta arbeta till 75, men det ska definitivt inte vara en skyldighet! Provocerande att detta förslag kommer från en människa som har råd att pensionera sig och leva gott redan idag, om han så skulle vilja!