Fråga oss här!
Vi erbjuder

Alfred Baumgarten 2012-04-12

Nej! Samhällsmässigt blir det katastrofala konsekvenser med att "nolens volens" fortsätta en anställning efter 65 års ålder. Den dolda åldersdiskrimineringen finns redan på de flesta offentliga arbetsplatser, statliga eller kommunala. Efter 60 års ålder avtar löneökningen, kompetensen belönas inte, det är nästan en dödsynd i chefernas ögon att nämna arbetserfarenheten som något positivt. Under dessa förutsättningar skulle det bli ett straff att fortsätta jobba, att bli särbehandlad och kränkt. I stället ska man kräva högre lönehöjning än i dag för åldersgruppen 60-65 vilket skulle ge oerhört positiva sociala- och hälsoeffekter, etc etc etc Alfred