Fråga oss här!
Vi erbjuder

Månadens fråga: Vill du jobba längre än 65-årsdagen?

Vi måste jobba längre för att klara framtidens välfärd. Fredrik Reinfeldt har dragit saken till sin spets och vill att vi ska jobba till vi är 75 år, gärna med ett karriärbyte på vägen. Nu vill vi veta hur du ser på att förlänga din tid som yrkesverksam.
Publicerad: Uppdaterad:

Läs om hur vi kan uppmutras att jobba längre än 65-årsdagen

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Magnus Pettersson 2012-05-24

Hela påståendet i artikeln står oemotsagt. Jag tycker att det är tråkigt att Naturvetaren (och därmed Naturvetarförbundet) så platt kastar sig fram de som av olika politiska skäl vill öka livsarbetstiden. Senast i raden är Fredrik Reinfeldt, vars regering misslyckas med att få ut ungdomar i arbete, och därmed löser problemet med att föreslå pensionsålder vid 75 år! Vore det inte smartare om 20-åringarna sattes i arbete först? Då åttatimmarsdagen infördes, då semestrar införts och förlängts så har arbetsgivarsidan och borgerliga politiker hävdat att det inte går. Nu behöver de inte argumentera själva längre utan facket sjunger samma lovsång som statsministern. Påstående att vi måste arbeta mer är ett overifierat politiskt mål. Jag menar att vi måste sträva efter att arbeta rätt – inte mer. Det borde vara en av fackets huvuduppgifter att hävda detta. Det stämmer att medellivslängden ökat med flera år sedan 8-timmarsdagen infördes, men vi har också ökat samhällets effektivitet. Nu borde vi gå vidare i välfärdsbygget genom att satsa på bra lösningar för att på sikt minska arbetstiden ytterligare. Hur detta sker är en annan, spännande fråga, men det är skrämmande när facket ger upp den strävan! Jag missunnar ingen 66-åring glädjen att gå till jobbet, eller en 45-åring att satsa på en andra karriär. Men jag menar att samhället kan och borde sträva mot att det ska gå att jobba mindre på sikt. Naturvetarförbundet borde se som sin uppgift att värna medlemmarnas intresse av att utvecklingen går i den riktningen.

Elisabeth 2012-04-24

Aldrig i livet att jag vill jobba tills jag är max 65. Ser en klassskillnad i detta, dvs höga politiker samt chefer ska kunna gå vid 50/55 men arbetarna ska jobba på helst fram tills det är dags att grävas ner.

Magnus 2012-04-14

Jag jobbar så länge jag måste och vill. Jag måste ha en viss inkomst för att leva och räcker inte pensionen så är det bara att jobba vidare. Samtidigt kan jag tänka mig att jobba mindre nu till mindre betalt. Det är nu jag är ung och har kraften i behåll och jag vill inte slita ut mig alltför snart. Samtidigt ger det en ram för dagen att jobba liksom stimulans. Just därför kanske jag vill fortsätta jobba deltid efter 65 årr ålder.

Catarina 2012-04-14

Nej, definitivt inte. Snarare jobba deltid från 58-60 nånstans, och sen sluta vid 62 eller så. Det vi i första hand borde försäkra oss om är att ungdomarna får jobb! När alla ungdomar är i sysselsättning kan vi börja diskutera om fler behöver jobba längre. Och det finns ju de som faktiskt gärna vill och kan och orkar jobba längre än de 67 man har rätt till idag. Så en mer flexibel pensionsålder, med större möjligheter til deltidslösningar vore väl inte helt fel.

Fariba 2012-04-13

Nej absolut inte. Vi lever inte endast för att jobba och sedan dö omgående efter att vi slutat jobba, det kan inte vara meningen. Att man valde någongång 65 år som pensionålder är också diskutabelt. I många andra länder är det antalet arbetade år som är viktigt och inte åldern i sig. Medelivslängden för kvinnor i Sverige är 80 år, ska man leva endast 5 år efter pensonering? en horrible framtid för den stackars kvinnan ännu värre för män som lever lite kortare än kvinnor här i sverige.

Pontus 2012-04-13

Sannolikt inte, men jag tycker absolut att det skulle vara tillåtet. Tycker generellt att alla borde ha större frihet att jobba den tid man vill, mer eller mindre än 40 tim/v och kunna byta semesterdagar mot lön och tvärtom. Möjlighet till mer deltidsarbete kanske skulle kunna få fler att orka och vilja jobba längre än till 65. För att klara kostnaderna för välfärden - skulle det vara något problem med att ta ut högre skatter under den tid folk jobbar än att man ska "tvingas" jobba fler år? Inkomstskatterna har ju sänkts en hel del de senaste åren och sedan plötsligt kommer förslaget att vi borde jobba längre för att bekosta välfärden - känns som om det har ett visst samband! Skattenivån tycks ju förresten ständigt vara på väg nedåt, är det verkligen hållbart? Själv skulle jag gärna betala mer skatt om jag visste att det gick till att t ex förbättra skolan, bevara biologisk mångfald och bygga ett långsiktigt miljömässigt uthålligt samhälle för mina barn och kommande generationer.

Anna 2012-04-13

Nej, det e inte rimligt att alla skulle ha ett sådant krav. Men det kan ju vara frivilligt. Jag tror också att fler unga ska få tillgång till arbete istället för att leva på soc, mamma och pappa, tar omotiverade studielån till studier de inte är intresserade av eller hur de nu sysselsätter sig. Att jobba och tjäna egna pengar och betala skatt är det bästa de kan göra för att även få livserfarenhet. Men då måste de också få tillträde. Det finns många medelålders som inte idag för utföra sånt de gjorde för 20-30 år sedan på arbetsplatsen, för att de idag inte anses ha kompetensen då det inte finns utbildn på papper. Hur kunde detta hända? Dessa personer gör idag jobb som en 20åring skulle klara galant, om det fanns plats över. Ibland kanske arbetsgivaren skulle se mer på individuell kompetens än utbildning på papper. Det skulle ge mer möjlligheter, både för äldre och yngre duktiga och kompetenta människor.

POP Johansson 2012-04-13

Instämmer med 1a inlägget. Har jobbatt sedan jag var 13, vid sidan av skola och full arbetstid sedan 19 års ålder utan uppehåll. Det gör att min tjänste tid är 50 år vid 69 års ålder. För full pension krävs 30 år... Borde man inte se till var och ens faktiska arbetstid?? Om det nu blir en realitet bör man se över möjligheten att omskola sig utan att behöva "börja om från början" dvs att kunna likställa arbete och kurser ur tidigare utbildning så att man kan komplettera med det som saknas för att få behörighet till nya arbetsuppgifter. Detta kräver även en kompetenshöjning av företagen så att dem inte låser sig vid specifika examina. Jag tror att det är denna okunskap som gör det svårt för dem att hitta kompetens redan idag. Man ställer så specifika krav att ingen eller väldigt få har just den inriktningen som efterfrågas.

Rikard 2012-04-13

Jag vill gärna kunna jobba även som pensionär om jag skulle vilja och orka. Men bara med sådant som jag tycker är roligt, och definitivt inte för pengarnas skull. I sammanfattning: Jag är helt emot tanken på höjd pensionsålder! 65 år är rimligt, redan 67 är för hög ålder för många som har ett stressigt och slitsamt jobb - och de blir tyvärr allt fler! Om man absolut vill höja pensionsåldern måste man först införa kortare och mänskligare arbetsdagar och större möjligheter till studie- och andra avbrott i åldrarna upp till 65.

Regina 2012-04-13

Nej, visst är det många som lever länge idag, men långt i från alla. Min pappa hann inte ens bli 66 år. Han var sjukskriven när han gick i pension. Han hade sett fram emot sin pension, allt han skulle göra. Som tidigare talare sagt, eftersträva livskvalitet för individerna. Ska man arbeta hela livet tills man dör? Min pappa jobbade inom industrin och innan han blev sjukskriven tillbringade han sina helger med att vila upp sig för att orka arbeta en hel vecka. Snacka om livskvalitet... Som sagt han såg fram emot sin pension då han skulle orka göra allt det där han inte orkade göra på helgerna under sina 10 sista yrkesverksamma år. Men han hann inte göra något av det. Är det det vi ska eftersträva, att tömma de arbetande människorna på drömmar och livskvalitet? Borde man inte ta tag i ungdomsarbetslösheten istället? Hade alla Sveriges yrkesföra invånare ett arbete kanske inte så många skulle behöva leva på bidrag och då skulle det vara fler som drog in pengar till statskassan. Visst det skulle inte hjälpa med en sådan liten åtgärd för att komma till rätta med problemet, men jag tycker inte man ska ta ifrån människorna sin välförtjänta ledighet efter många år av hårt arbete. Vi kanske skulle ta och sänka politikernas löner en aning så har vi också mer kvar i statskassan... Det finns säkert en mängd olika alternativ för att klara av detta problem. Det är dock väldigt enkelt att besluta att man ska jobba till 75 år och sedan behöver man inte lägga mer energi i den frågan.

Jonas 2012-04-12

Det handlar ju om att skapa ett hållbart samhälle både ekonomiskt och socialt under de ekologiska begränsningar som vi lever under. Att arbeta längre så vi kan fortsätta tjäna pengar så vi kan förbruka mycket resurser är dumt. Att fotsätta arbeta och bidra till samhället efter förmåga vid hög ålder är bra. Det kan ske i den ideella sektorn som skapar livskvalitet utan att förbruka resurser.

Anna 40 2012-04-12

Himmel så bortskämda vi tycks vara idag!! Vi blir betydligt äldre idag och är friskare längre, och något sätt verkar det ha blivit en "rättighet" att man ska ha tid&pengar för resor, golf och allehanda nöjen som man inte hunnit med under livet. Självklart skulle jag också vilja detta, men rent samhällsekonomiskt verkar det ju absurt, att friska människor ska ha pension för att spela golf. Se till att ge samhällets pengar till dem som inte klarar att jobba istället, till dem som slitit ut sig. Pension är per definition något man tar till när man inte orkar göra rätt för sig längre! (Däremot tycker jag det är utmärkt om det finns ekonomiskt utrymme för att välja: pengar eller tid. Liksom att få välja redan tidigare i livet att jobba lite mindre än 40tim/vecka, kanske orkar man då jobba längre också?! :) )

Per Folkeson 2012-04-12

Vill ha rätt att jobba till 75 om jag är så lyckligt lottad att jag har hälsan och energin för det. Gillar flexibla lösningar. Bra att frågan väcks, för jag tror det är orealistiskt önsketänkande med 65 som bibehållen normal pensionsålder när allt fler lever 20-30 år längre än så.

annelie 2012-04-12

Absolut inte. Jag har jobbat sedan jag var 7 (trädgårdsmästarunge) och är nu 45. Jag ser istället fram emot en tidigare pension, vid sådär 55, så att jag kan få tid och möjlighet att ägna mig åt mina intressen och resor. Tycker istället att det skulle vara frivilligt att jobba om man vill och kan. Om alla pensionärer jobbar kvar vad ska då våra ungdommar jobba med?

Emma 2012-04-12

Nej! Vill inte vara tvungen att jobba längre än till 65 års ålder. Även om vi lever längre idag än vad vi gjorde förr och många som föds nu kan nå hundraårsstrecket, så är det fortfarande i åldern 65-75 som man kan vara en aktiv äldre, resa, hjälpa till med barnbarn, njuta - innan många kanske drabbas av sämre hälsa och tillbringar alltmer tid hemma i stillasittande. Det är givetvis bra om möjligheten finns att fortsätta jobba helt för de som vill, eller ta ut deltidspension, men jag blir väldigt avskräckt och nedstämd av tanken på ett eventuellt krav att jobba till 75... Jag är 26 år själv, har börjat räkna ner till 65-års dagen redan, och pensionssparar rejält sen ett drygt år tillbaka. Ta dig där bak Reinfeldt, jag går vid 65!

Sofie Nylander 2012-04-12

Höjd pensionsålder är absolut inte nödvändigt för att rädda pensionssystemet. Inför istället ett tak för hur mycket man kan få i pension istället för att höja pensionsåldern! Förbjud avgångsvederlag, bonusar och inkomstgarantier till höginkomsttagare så kan alla pensinärer få en rimlig pension även de som inte orkar arbeta till 65! Inför istället en flexibel pensionsålder mellan 60 och 70 så att de som vill och orkar har möjlighet att arbeta till 70 och de som inte orkar arbeta mer än till 60 får en rimlig pension.

Hans Bertil Axelsson 2012-04-12

Jag är 55 osh hade gåt i pansion för 15 år sen om ekonomin tillåtit!

Anita Enflo 2012-04-12

Underbart att få gå i pension vid 65 och sedan vara fri att göra precis vad man vill: umgås med släkt och vänner - många av dem börjar bli gamla och behöver hjälp och sällskap - för att inte tala om att hjälpa till med barnbarnen, dagens unga föräldrar har ju fullt upp med sin yrkeskarriär. Man kan också arbeta ideellt eller börja som konsult. . Och låt den som inte längre orkar eller vill få ta det lugnt efter ett långt arbetsliv

Kerstin 2012-04-12

Vid 65 borde alla få ut sin pension oavsett om man vill jobba längre eller inte. Inget borde väl hindra att man får sin inarbetade pension samt jobbar lite extra som man har lust. I det vansinnaga förslaget om att tvingas jobba längre låg ju dessutom att arbetsgivaren inte skulle behöva följa LAS (sist in först ut) vilket ju i klartext betyder att man får sparken när man blir gammal och orkeslös och blir tvingad att ta ett okvalificerat jobb som t.ex städning. Jag tycker att man kan spara in pengar på att istället ha en pension som grundar sig på att man t.ex för att få 100 % av pensionen måste ha jobbat 100 % i 30 år eller så, och att sedan varje år mindre man jobbat genererar 1/30 mindre pension.

Malin 2012-04-12

Nej. Jag hoppas att få mer tid till min hobby efter 65. Frivillighet tycker jag bör vara nyckelordet ifall möjligheten att jobba skall sträcka sig till 75-årsåldern.

Lena 2012-04-12

Jag skulle gärna ta deltidspension redan nu (är 50 år). Vill gärna ha ett liv och inte bara ett jobb!

Helena J 2012-04-12

Jag tycker absolut att det ska vara TILLÅTET att jobba till 75, förutsatt att arbetet inte blir farligt för någon förstås. Tycker däremot alla ska ha rätt att ta ut ålderspension vid 65. Då borde skulden till samhället kunna vara betald.

Heléne 2012-04-12

Nej, jag har alltför många andra intressen. Jag kommer att jobba med dem och ha fullt upp! Livet ska väl njutas också, inte bara arbeta!

Håkan Lundström 2012-04-12

Hej! Alla, att jobba ett helt liv och få njuta av några års avkoppling utan samma press och stress. Detta kallas livskvalité, pengar är inte allt och rikast när man dör är ingen tävling som jag känner bör vinnas. 65 år är en rimlig ålder att gå i pension, då finns förhoppningsvis åren som vi saknar under den arbetsföra delen av livet. Medellivslängden har under de senaste århundraden ökat sakta men säkert, men dagens hets kortar mångas liv. Vad är det som säger att vi fortsätter att leva längre och längre? Mer trådlöst, ökad biltrafik trots miljötänk, industrier som säljer utsläppsrätter. Miljöpåverkan kommer att öka så länge människan verkar, hur ser det ut om 20 - 40 år? Ingen vet. Jag vill leva ett sunt och långt liv med familj, vänner och bekanta. //Håkan

Alfred Baumgarten 2012-04-12

Nej! Samhällsmässigt blir det katastrofala konsekvenser med att "nolens volens" fortsätta en anställning efter 65 års ålder. Den dolda åldersdiskrimineringen finns redan på de flesta offentliga arbetsplatser, statliga eller kommunala. Efter 60 års ålder avtar löneökningen, kompetensen belönas inte, det är nästan en dödsynd i chefernas ögon att nämna arbetserfarenheten som något positivt. Under dessa förutsättningar skulle det bli ett straff att fortsätta jobba, att bli särbehandlad och kränkt. I stället ska man kräva högre lönehöjning än i dag för åldersgruppen 60-65 vilket skulle ge oerhört positiva sociala- och hälsoeffekter, etc etc etc Alfred

Nils-Evert Erlandsson 2012-04-12

Se istället på hu länge man har arbetat många som idag skall gå i pension började jobba när dom var 17 år.har alltså arbetat 47 år.Borde varit fullt tillräckligt för en bra pension.

paul 2012-04-12

Ja, men -inga kontrakt -inga krångliga budgetar -inga meningslösa möten -ingen inkompetent ledning

N. Hodzic 2012-04-12

Tycker personligen som Joel. Man vill att vi som har ett jobb ska jobba längre samtidigt som unga människor inte har något jobb att gå till. Ju senare de unga börjar jobba desto mindre chanser att de får en skälig pension. Det känns som ond cirkel. Har man inte något roligare att göra än att jobba efter 65 år. Att jobba efter 65 år eller vad det nu blir i framtiden ska vara en möjlighet och inte en rättighet tycker jag, så länge vi har ungdomsarbetsloshet.

Albert 2012-04-12

Jag vill helst redan sluta vid 62 som 40-talisterna gör nu på min arbetsplats. Men deadline är som Max sa 65 och inte dag längre. Jag samlar hellre burkar eller vad man nu pantar om 20 år. Förresten förstod jag aldrig riktigt varför man skulle jobba till 75. Det står bokstavligen ungdomar i kö här för att söka jobb men de får inte pga besparingar. Helt galet, då att de äldre ska jobba längre än de vill. Förresten gjorde jag ett karrärbyte från arbetare till tjänsteman men jag känner väl inte att de blev så mycket lättare för det? Tidigare slet det på kroppen men nu sliter det på knoppen.

Sarah 2012-04-12

Har aldrig förstått varför man ska jobba 100% hela livet och sedan plötsligt vid 65 inte alls. Det vore bättre med en flytande övergång från 100% vid 60 år till kanske 50% mellan 65 och 70 för att sedan trappas av som arbetsgivare och arbetstagare önskar.

Hans Christian 2012-04-12

Hoppas verkligen ja kan få jobba till jag är 75! Skulle vara tråkigt att sluta tidigare.

Joel 2012-04-12

De som vill arbeta längre än till 65 bör få göra det. Har man ett kul jobb och inte några övriga planer så är det väl dumt att inte få göra det. Däremot ska det vara så bra pensionsavtal att varje person ska kunna gå i pension vid 65 utan att behöva leva på existensminimum. Om pensionsavtalen blir så dåliga att man i praktiken måste jobba till 67 eller 70 års ålder för att ha råd att leva, så är det inte längre ett fritt val. Tycker personligen att det inte finns någon anledning att höja pensionsåldern då det finns så många unga som inte kommer in på arbetsmarknaden. Vi borde snarare gå åt andra hållet, om inte sänka pensionsåldern så inför en extra ledig dag varje vecka för alla arbetande. Studier har visat att 6 h arbetsdag ger ett rikare socialt liv och ökat välbefinnande. Det ger också mer jobbmöjligheter då fler personer behöver anställas.

Lena 2012-04-12

Gärna, men inte heltid! Utan så mycket så jag hinner njuta av livet - man vet inte när det tar slut eller hur länge det är möjligt fysiskt att göra allt som jag vill (vandra, åka skidor, tågluffa........)

Anne-Marie 2012-04-12

Det är lätt att säga att alla ska jobba längre, när man själv inte har insikt i hur ett fysiskt tungt arbete sliter på en inte bara fysiskt utan även psykiskt, Jag valde att utbilda mig till miljövetare när jag var 35, jag arbetade som undersköterska och hade aldrig kunnat arbeta någon längre tid som detta då jag har en reumatisk sjukdom, idag fungerar det men till sjuttiofem, nej får nog vara glad om jag orkar till sextiofem, och att hitta något som är mindre ansträngande fysiskt, det går ej. Jag tycker att man ska försöka fasa in unga genom att ge möjlighet till att gå brevid samtidigt som man som äldre kan få trappa ner, sen om man vill och kan arbeta längre ok. men man får inte glömma att alla inte har dessa förutsättningar

Max 2012-04-12

Inte en chans att jag jobbar längre än 65. Hellre havregrynsgröt på fattighuset.

Tomas 2012-04-12

Möjligtvis till 67-70 år, om de sista åren är på deltid. Det är ju lite väl tufft att helt plötsligt börja diskutera höjd pensionsålder till 75. Det är ett stort steg på en gång! Det är mycket bra om de som vill fortsätta arbeta till 70-75 år får det, men det orkar säkert inte de flesta med, tyvärr. Dessutom har vi ännu inte sett den kraftiga ökning av medellivslängden som man räknar med...

Maud 2012-04-12

Nej inte stanna kvar som anställd på samma arbete. Men jobba visst. Det finns mycket frivillig arbete man kan göra och då på sina egna villkor. Seniorarbete också ett alternativ.

Tobias 2012-04-12

Jag vill hellre pensionera mig nu, och börja jobba igen när barnen är större.

Staffan Berg 2012-04-12

Gärna och det bör belönas ekonomiskt . För arbetsgivaren bör det oxå vara attraktivt eftersom man behåller erfarenhet och kompetens till lägre kostnad. Avsättningar för pension och vissa sociala omkostnader minskar. Jag är ganska säker på att äldre arberskraft inte tar jobb från yngre. Tycker mig se (i andra länder) att de skapar förutsättningar för lönsam utveckling i företaget. Ökad konsumtion av "pensionsarbetare" ger arbete år andra. Antalet arbetspositioner är inte en konstant massa. Det förändras beroende på stimulans och "bestraffningar".

Alma Lind 2012-04-12

Pension vid 65 som går att leva på! Så var det sagt när jag började jobba och betala skatt och det är inte förhandlingsbart!

Maria 2012-04-12

Visst ska man kunna jobba längre än till 65, men, det ska vara av egen vilja! Inte ett tvång! Borde man inte ha en snurr på arbetsmarknaden så att nyutexaminerade med dagsfärska kunskaper kan få en chans att komma ut i arbetslivet och de erfarna trappa ner och bistå som mentorer istället? Om jag ser till mig själv (35 år) och mitt nuvarande jobb så skulle jag aldrig orka, varken psykiskt eller fysiskt, att jobba tills jag är 75 år med tanke på den belastning och kraft jobbet kräver.

Åsa 2012-04-12

Eget val! Beror såklart på livssituation, typ av arbetet och hälsa. Dock ska de vara rättvist dvs de som jobbar ska såklart ha mer pengar än de som sitter hemma.

Bo Olsson 2012-04-12

Eftersom jag är född efter 1954 och tog min examen före 1995, så är jag så illa tvungen att jobba till minst 67 års ålder. Att jag dessutom är kommunanställd, gör ju inte saken bättre. Den grupp jag tillhör är ju den "underbara nattens" pensionsuppgörelses strykklass.

Åsa 2012-04-12

Eget val! Beror såklart på livssituation, typ av arbetet och hälsa. Dock ska de vara rättvist dvs de som jobbar ska såklart ha mer pengar än de som sitter hemma.

Amanda Eriksson 2012-04-12

Nej, absolut inte! Folk jobbar går redan ner i tid och förtidspensionerar sig för att de känner sig utbrända och trötta av stress och ständiga krav. Att då förlänga tiden innan pension med tio år är rent vansinne och en mycket tivelaktig samhällsekonomisk vinst, eftersom dessa äldre människor ju troligtvis kommer ha en högre sjukfrånvaro än andra och dessutom förhindra nyblivna unga naturvetare att komma in på arbetsmarknaden och betala skatt. Dessutom skulle ju denna generation inte då få möjligheten att hjälpa till med sina barnbarn på samma sätt som sker idag, vilket skulle ställa ett högre krav på barnpassning och deltid = trolig kvinnofälla. Möjligtvis kan man ge den som känner sig pigg långt upp i åldrarna rätten att fortsätta arbeta till 75, men det ska definitivt inte vara en skyldighet! Provocerande att detta förslag kommer från en människa som har råd att pensionera sig och leva gott redan idag, om han så skulle vilja!

Johanna 2012-04-12

Gärna! Men! Det ska vara efter eget val och inte tvunget. Jag skulle kunna tänka mig bra lite mer kräsen och hoppa på sånt jag verkligen tycker är skoj!

Leffe 2012-04-12

Jag vill hellre vända på frågan: Är vi beredda att sätta av mer pengar på pensionssparande under vårt yrkesverksamma liv än vi gör nu eller kan vi tänka oss att jobba längre än till 65? Det är i grund och botten vårt eget sparande som vi tar ut när vi går i pension. Det borde vara/är vi själva som bestämmer när vi slutar jobba.

Markus Kvist 2012-04-12

Helt galet. Människor förtjänar att få njuta av livet på sin ålders höst efter ett långt yrkesliv. Varför ska pensionsspara om vi inte hinner vara pensionärer? Min far dog vid 65 års ålder och min farbror vid 63 år. Dessutom har vi en hög ungdomsarbetslöshet och en högre pensionsålder lär inte minska denna. Vad kostar inte arbetslösheten samhället?

Torbjörn Lindborg 2012-04-12

Jag har själv utnyttnyttjat dagens möjlighet att arbeta till 67 års ålder och skulle kunna tänka mig att arbeta längre om hälsan består och familjeförhållandena ger denna möjlighet. Man håller ju "Hjärnkontoret" alert och träffar kollegor etc. Men till 75 år verkar långt, kanske till 70. Dock får detta inte inverka på pensionen för de som av hälsoskäl, ointressanta jobb etc. önskar gå i pension vid 65. Däremot skall det som idag löna sig att arbeta längre Ungdomars inträde på arbetsmarknaden får ej heller påverkas för mycket, här kan man lägga in "paragrafer" i lagen som tillser detta. /Torbjörn Lindborg

Annika Luttropp 2012-04-12

Hej! Hörde på Nyheterna att det inte LÖNAR SIG för vissa årskullar att jobba längre än 65 år de födda 1938-1953 pga. att man får pension från båda systemen. Hur är det egentligen med detta. I det oranga kuvertet står ju att man får mer i pension om man jobbar längre än 65 år. mvh Annika Luttropp ( 60 år )

Jan 2012-04-12

Nej, inte med samma jobb. Verkar slitigt. Livet måste va mer än att knega. Om vi jobbar till 75 och medellivslängden idag är runt 80 så har vi knappa 5 år för pension. Så bra för samhället men inte för indivden. Tycker att politiker skall ha mer visioner om livskvalite. Alla verkar "springa" men varför och till vad? Varför denna globala hets och tävlan att pressa männskior att producera prylar som ingen egentligen behöver. MVh Jan

Sabine 2012-04-12

Staten borde gå före med gott exempel, men min statliga arbetsgivare hotar äldre personal med omedelbar uppsägning om de inte själva säger upp sig till 67-årsdagen. Ingen chans att jobba längre. Trygghetssystemen måste gälla efter 65 också. Idag får man ingen a-kassa och uppsägningstiden sänks till en månad efter 65.

Biborka Bereczky-Veress 2012-04-12

Om hälsan håller vill man förstås ha ett meningsfullt liv och jobba så länge som man själv kan vara till nytta. Att vara behövd gynnar den psykiska och den fysiska hälsan.
Kommentera