Fråga oss här!
Vi erbjuder

Månadens fråga: Vad är viktigast för dig på jobbet?

Har du funderat på vad du måste ha i jobbet för att trivas och göra bra resultat? En del går igång på utmanande arbetsuppgifter, medan andra vill ha feedback och gillar att fika. Nu vill vi veta vad som är viktigast för dig och om jobbet ger dig det?
Publicerad: Uppdaterad:

Läs undersökningen om vad som ger lycka på jobbet och i livet som helhet.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Joel 2012-09-26

Nr 1 på trivselskalan är att arbetsuppgifterna känns meningsfulla. Nr 2 är roliga kollegor.

Ulrica 2012-09-25

Viktigt är bra arbetskamrater, att vi trivs, respekterar varandra och har ett bra klimat. Känslan att det jag gör är meningsfullt. Stöd från chefer. Lön. I den ordningen också.

Albert 2012-09-25

Stimulerande, meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter som får en att växa. En bra chef som visar förtroende och kan delegera arbetsuppgifter. Humor på jobbet är också underskattat. Förövrigt så kan jag tyvärr bara instämma med Johans slutreplik.

Anette 2012-09-24

Bra arbetsmiljö och goda relationer till mina arbetskamrater och kollegor. Till detta gärna utmanande arbetsuppgifter som stimulerar hjärnan inklusive utrymme för egna ideer och kreativitet!

Annelie 2012-09-22

Det viktigaste är en kombination av kreativa och utmanande arbetsuppgifter, bra arbetskamrater, stöttande chef och bra lön. Jag har de två första och kämpar vidare med de två sistnämnda. ;)

Sofie Nylander 2012-09-21

Viktigast på jobbet är för mig att ha bra arbetskamrater, ett meningsfyllt jobb som motsvarar min kompetens och som är omväxlande samt ger stort utrymme för egna initiativ.

Johan 2012-09-20

När jag går till jobbet skulle jag vilja att det kändes meningsfullt, eller åtminstone inte meningslöst. Även om jag har bra arbetskamrater, ett kvalificerat arbete och en bra arbetsmiljö, så känns jobbet tyvärr ganska meningslöst. Jag skulle önska att jag arbetade någon annanstans, men att byta arbete har visat sig mycket svårare än jag trodde.

Lars-Erik Liljebäck, chefredaktör 2012-09-20

Tack för kommentarer. Avsikten är att läsarna själva ska svara på frågan. Undersökningen visar vad femtusen svenskar tycker. Det behöver ju inte alls stämma överens med vad ni tycker.

Mårten Westberg 2012-09-20

Undersökningen som artikeln handlar om är utförd. Det skedde i våras. Drygt femtusen svenskar svarade på en enkät. Det är resultaten av den enkäten som refereras här. Vill ni se mer så kan ni hämta hem resultaten från http://www.wisegroup.se/wise-happiness/

Calle Bergil 2012-09-20

Intressant artikel men mycket missledande fråga! Tydligen inte alls meningen att man ska svara, bara luras att läsa

Bengt Cerne 2012-09-20

Tämligen otydligt; vill ni att jag svarar på frågan eller är undersökningen redan klar?
Kommentera