Frågor & svar
Vi erbjuder

Johan Mannheimer 2012-01-12

Mitt mål för 2012 är att lansera mitt eget konsultföretag. Jag gick i pension i juni förra året, men tycker att det är för tidigt att helt sluta med det som jag ändå ägnat väldigt många år åt. Hellre än att jobba kvar ytterligare några år som "senior"-anställd vill jag alltså pröva och se om det inte går att få några uppdrag på mina helt egna villkor.