Fråga oss här!
Vi erbjuder

Månadens fråga: Kan du tänka dig att bli chef?

Chefer är på väg att bli en bristvara på arbetsmarknaden. Ett generationsskifte är på gång. Många naturvetare är ledare i olika roller. Nu undrar vi om du kan tänka dig att satsa på en karriär som ledare. Du som är chef är välkommen att dela med dig av dina erfarenheter.
Publicerad: Uppdaterad:

Läs om det personliga ledarskapet och vilka egenskaper somär viktiga för chefer.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Christina Andersson 2012-09-06

Jag har fått förmånen att nu under ett år vara chef för 22 personer på ett sjukhuslaboratorium. Varje dag står jag inför utmaningar och jag ångrar inte en sekund att jag tagit denna chans. Att arbeta med människor och utveckla en verksamhet är väldigt stimulerande. Som naturvetare är man ofta van vid att det finns rutiner och instruktioner om hur man gör laborationer etc, men när man arbetar med människor så finns inga standardiserade rutiner som fungerar på alla individer. Det gäller att varje dag prova, öva och anpassa sitt ledarskap. Att vara chef ska man komma ihåg är bara en titel, däremot är ledare en egenskap som man aldrig kommer bli fullärd inom och det är just det som är tjusningen. Om ni får chansen - Ta den!

Elisabet Engdahl Linder 2012-09-04

Hej Jenny, om du har lust att vara med på seminarier för blivande chefer så händer det en hel del just nu. Redan den 6 september ( stockholm) kan du få prova på en ledarskapsutbildning Klart Ledarskap, gratis. Den 11 oktober Stockholm) 16 oktober (Malmö) anordnar SACO seminarier under temat ny som chef. Du är också välkommen att delta i de seminarier vi ordnar för chefer i mån av plats. Du hittar det mesta på www.naturvetarna.se/chef i kalendariet. Elisabet Engdahl Linder Ombudsman för chefer

Johanna Rösth 2012-09-03

Hej Jenny! Idag kan man delta i naturvetarnas aktiviteter för chefer även om man inte är chef. Anmäl dig till chefsnätverket så får du inbjudningar till chefsseminarier och utbildningar; http://www.naturvetarna.se/Medlem/Chef/Naturvetarna-Chef/ Mvh Johanan Rösth, kommunikatör

Jenny Karlsson 2012-09-02

Just nu jobbar jag som rådgivare/konsult men skulle absolut kunna tänka mig att bli chef i framtiden. Har fått prova på att arbeta i en ledande befattning under mitt år som kårordförande och det var något som jag tyckte var både roligt och utmanande. Jag skulle önska att det fanns möjlighet att delta i vissa av Naturvetarnas aktiviteter för chefer trots att man inte är chef. På så vis skulle man kunna utbyta erfarenheter med befintliga chefer samt få viss chefsutbildning och därmed vara bättre rustad den dag man kliver på ett sådant uppdrag. Vad säger Na om det? /Jenny

Pia 2012-08-16

Hej! Jag har varit avdelningschef under en period men pga önskemål om annan geografisk placering återgått till att vara uppdragsledare/handläggare. Arbetet som chef var mycket intressant och utmanande och jag kan absolut tänka mig att vara chef igen. Med rätt stöttning från olika håll är chefskapet till största del positivt. Som chef ställs man inför en del svåra ställningstagande som kan kännas negativa i stunden men som oftast är utvecklande i längden. /Pia
Kommentera