Vi erbjuder

Maria, PhD 2012-02-09

Jag kan inte göra annat än stämma in i Kims påstående här ovanför: Att diskutera kompetensutveckling är som är som att sätta plåster på något som håller på att förblöda ymnigt. Enligt tidningsrubrikerna är det 1200 som får gå från AstraZeneca. I denna siffra räknas endast den direktanställda personalen. Enligt vad jag förstår ser det ut där som i branschen i övrigt, en stor del av arbetskraften är inhyrd från bemanningsföretagen. Hur många är dessa? Vad gör facket för dem? Det framgår ingenstans i någon nyhetsrapportering. Den fast anställda personalen får antagligen hjälp och stöd, vilket de förstås är värda, men vad görs för bemanningspersonlen? Detta är verkligen ett B-lag, ingen behöver ta något ansvar. Det skulle inte förvåna mig ett dugg om folk på AZ fär tllbaka sina tjänster som inhyrda från bemanningsföretag ett par månader senare. Skenmanöver?