Vi erbjuder

Idé om ett forskningsinstitut för Life Science blir verklighet

Sedan Astra Zenecas besked om att forskningsavdelningen i Södertälje läggs ned har Naturvetarna drivit frågan om ett nationellt forskningsinstitut. Målet har varit att säkerställa att den kompetens och infrastruktur som finns inom Astra Zeneca tas tillvara. Nu meddelar regeringen att forskningsinstitutet blir verklighet.
Publicerad: Uppdaterad:

Vid en presskonferens på tisdagen tillkännagav utbildningsminister Jan Björklund att ett nytt forskningsinstitut – Sweden Science for Life Laboratory – inrättas 2013. Det nya institutet bygger vidare på SciLifeLab där man redan idag bedriver biomedicinsk forskning och bland annat arbetar för att kartlägga sjukdomsorsaker. 

SciLifeLab blir därmed ett nationellt center under nästa år och fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på att förstå och utveckla nya behandlingsmetoder för våra vanligaste folksjukdomar – från cancer och hjärt- och kärlsjukdomar till reumatism och infektionssjukdomar. Eller, som utbildningsminister Björklund beskrev det, institutet ska syssla med forskning för livet. Björklund sade sig därför vara oerhört glad över Knut och Alice Wallenbergs stiftelses och Astra Zenecas beslut om att gå in med betydande ekonomiska medel i projektet.

Enligt professor Harriet Wallberg Henriksson, rektor vid Karolinska Institutet och en av dem som sitter i förarsätet för det nya institutet är satsningen emellertid inte bara viktig ur ett folkhälsoperspektiv utan också för att den bidrar till att sätta svensk forskning på den internationella kartan. 

– Detta är en unik kraftsamling på Life Science-sektorn i Sverige. Vi från universitetens sida är glada över att ha fått förtroendet att bygga upp institutet och vi kommer att arbeta för att den här satsningen faktiskt blir en nationell stolthet, säger professor Harriet Wallberg Henriksson.

Räddar unik kompetens

Satsningen är välkommen. Sedan nedläggningsbeslutet från Astra Zeneca offentliggjordes har ovisshet rått ifråga om vad som kommer att hända med de unika kompetenser och miljöer som finns i Södertälje. Många, däribland Naturvetarna, har slagit vakt om att konsekvenserna av att låta forskningsinfrastrukturen  gå förlorad skulle bli mycket allvarliga. Dagens besked om att inrätta ett nationellt forskningsinstitut möts därför av positiva reaktioner. 

– Det är glädjande att regeringen insett att en nationell förstärkning behövs och tycker att det är jättebra att man väljer att satsa på institutsformen. Vi har drivit idén om ett forskningsinstitut sedan dag ett och ser dagens besked som en stor framgång, säger Frida Lawenius, chef för Kommunikation och Samhälle på Naturvetarna.

Men helt nöjd är inte Frida.

– Tyvärr saknar institutet många av de nyckelfunktioner som behövs för att fånga upp hela värdekedjan  från grundforskning till produktion. Och just värdekedjan i sin helhet är det de flesta aktörer identifierat som den saknade länken inom dagens life science-forskning. Vi vet ännu inte heller hur stor satsning regeringen är beredd att göra eftersom detta inte presenteras förrän i höstens budgetproposition.

 

Pressmeddelandet om den välkomna satsningen från regeringen

Sofie Andersson

utredare forskning- & utbildningspolitik
08-56 29 20 23, 0737-19 20 23

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies