Fråga oss här!
Vi erbjuder

Höj bensinpriset för klimatet

Det bästa du kan göra som privatperson är att påverka politikerna och bilda opinion för att få fart på klimatförhandlingarna. På vägen dit vill klimatforskaren Michael Tjernström till exempel se ett bensinpris på 20 kronor eller mer.
Publicerad: Uppdaterad:

Att det går så trögt i klimatförhandlingarna i möte efter möte oroar Michael Tjernström.
– Mycket snart måste man komma överens om ett hållbart avtal, annars urholkas förtroendet för klimatförhandlingarna helt. Vi kan inte vänta. Varje dag som inget görs är en förlorad dag. Tänk på att de utsläpp vi har i dag var ”the worst case-scenario” för tio år sedan.

Liten framgång

Han beskriver ändå Doha-mötet som en liten framgång eftersom förhandlingarna fortsätter. Kom ihåg att bara 15 procent av världens utsläpp omfattas av Kyotoprotokollet.
– Frågan är hur många katastrofer som behövs innan världens ledare kommer överens om radikala utsläppsminskningar? På något sätt har man kapitulerat och accepterar nu temperaturhöjningar på tre fyra grader, i stället för två som tidigare var målet.

Lång omloppstid

Han påminner om att koldioxid har en lång omloppstid innan det binds upp i haven och biosfären. Runt hälften av den koldioxid som släpps ut i dag finns kvar om flera hundra år. Koldioxid bryts inte ned kemiskt i atmosfären, utan det som inte binds i biomassa eller löses i haven, måste bindas i kalciumkarbonat innan det är borta och det är en mycket långsam process.
Vad behöver göras?
– Vi måste ställa om energisystemet, vilket är politiskt svårt eftersom det moderna samhället bygger på fossil energi. Men om vi verkligen satsar på nollutsläpp kommer vi att lyckas. För att få med länder som Kina och Indien, måste I-länderna göra mer.

Ekonomin och klimatet som en helthet

Han ser den ekonomiska krisen som ett gyllene tillfälle att agera.
– Se problemen med ekonomin och klimatet som en helhet. Att utveckla ny miljöteknik skapar sysselsättning och får snurr på ekonomin. För att komma dit krävs mer ekonomisk styrning, som till exempel koldioxidavgifter på alla transporter och ett betydligt högre pris på bränsle. Till exempel kan vi höja bensinpriset till 20 kronor eller mer.
Det menar han skulle snabba på övergången till elbilar i Sverige, som har gott om bra elproduktion. Med elbilar som drivs med kolproducerad el har man inte vunnit något.

Solen är lösningen

På sikt tror Michael Tjernström att solen är lösningen vid sidan av vind och vatten. I väntan på solens tekniksprång, där problemet är att transportera el över långa avstånd , menar han att kärnkraften har en roll att spela.
Vad kan man göra som privatperson?
– Det bästa du kan göra är att påverka politikerna och bilda opinion för att få fart på förhandlingarna. Dina handlingar i vardagen är också viktiga, som att åka kollektivt, sänka värmen inne, äta närproducerat och mindre kött.

Positiv i grunden

I grunden är Michael Tjernström positiv och är övertygad om att klimatproblemet går att lösa.
– Det handlar om ett paradigmskifte, där miljöteknik är en del av lösningen på det ekonomiska problemet. Mänskligheten har lyckats lösa problem tidigare med ny teknik.  Vi kan inte skjuta klimatproblemen framför oss.
Han förklarar att vi måste ta chansen nu. Väntar vi för länge kan vi tvingas till drastiska förändringar.  
 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

sara 2013-02-11

Jag läste den här artikeln och slås av idiotin och intelligensen på samma gång... Att höja bensinpriset till 20 kr/l skulle innebära att jag inte har råd att köra till jobbet, jag skulle få sluta. Och tro mig, jag hade mer än gärna tagit bussen, för jag ogillar att köra bil. Det är dyrt, tråkigt och inte miljövänligt. Jag hade också väldigt gärna köpt en el-bil, men eftersom jag knappt har råd att köra till jobbet som det är nu, så har jag knappast råd att lägga undan pengar för att köpa en sådan... Jag börjar jobba kl 06 ute på landsbygden eftersom jag jobbar med att producera livsmedel till vårt svenska folk. Det skulle inte gå att ta sig till mitt jobb med buss, inte ens om jag jobbade 7-4 eller 10-18. Det är många som har det precis som jag. Ska vi avfolka Sveriges landsbygd, importera all mat och låta våra landskap växa igen för miljöns skull? Ta tag i problemet från grunden istället, kämpa för att få bort importen och låt folk ha råd att bo kvar på landet! Med vänliga hälsningar Sara Fors

Börje Österdahl 2013-02-11

Inte något särskilt smart förslag ! Det borde kunna gå att komma med lite mer intelligentare förslag än att höja bensinpriset. Dessutom undrar jag hur det ska kunna gå att motivera svenska folket att just vi ska betala så mycket mer för bensinen än i andra länder, speciellt som vår del av koldioxutsläppen är minimal. De som måste gå först och göra något åt detta är de stora utsläpps-länderna annars spelar det ingen roll vad vi gör. Varför ska vi offra oss i Sverige till ingen nytta !

Kommentera