Fråga oss här!
Vi erbjuder

Marita Teräs 2012-03-16

Ja vi ska absolut se till att sprida budskapet till arbetsförmedlingar runt om i Sverige. Både arbetsmiljöingenjörer och landskapsingenjörer är med som grupper. Här kommer en fullständig lista på kompetenser och yrken: Biolog (med undergrupper) Miljövetare (ekoingenjörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer) Arbetsmiljöingenjör Biomedicinare Biomedicinska analytiker Cytodiagnostiker Dietist (kostvetare, kostekonom) Nutritionist Sjukhusfysiker Toxikolog Agronom Djursjukskötare Hippolog Hortonom Jägmästare Landskapsingenjör Lantmästare Skogsmästare Trädgårdsingenjör Fysiker Geovetare (geolog, naturgeograf) Kemist Meteorolog Datavetare Matematiker (statistiker, aktuarie)