Vi erbjuder

Gör det inte för enkelt när myndigheter skrotas

Igår publicerade Socialdepartementet vård- och omsorgsutredningen ”Gör det enklare!”. Utredaren föreslår att tolv av dagens myndigheter inom vård och omsorg läggs ner och ersätts av fyra nya. Tanken är att renodla rollerna.
Publicerad: Uppdaterad:

Några av myndigheterna som utredaren föreslår ska läggas ner är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet. De nya myndigheterna ska vara inriktade på:

1. Utveckling och spridning av kunskap.
2. Inspektion.
3. Gemensamma IT- och kommunikationslösningar respektive övergripande strategisk utveckling inom hälsa, funktionshindersfrågor.
4. Vård och omsorg.

Naturvetarna är i grunden positivt inställda till att renodla myndigheters verksamheter. Det är bra att en myndighet föreslås få ett samordnat ansvar för tillsyn och inspektion. Naturvetarna förespråkar en sådan uppdelning när det gäller all tillsynsverksamhet i Sverige då kontrolluppdraget behöver renodlas. Det är dessutom mycket positivt att denna myndighet ska få större resurser för tillsyn än vad dagens myndigheter tilldelas.

Tydligare roll

Att staten ska få en tydligare roll och fungera bättre i förhållande till vård- och omsorg utifrån ett medborgarperspektiv är hedervärt. Däremot signalerar konsekvensanalyserna kring vad inrättandet av de nya myndigheterna innebär ekonomiskt och för de anställda på nuvarande myndigheter en viss naivitet. Utredningen talar om lägre kostnader på ca 20 procent och att dessa besparingar berör ca 550 årsarbetskrafter.

Överskattad besparing

Naturvetarnas egna erfarenheter av verksamheter som har bytt myndighetsstruktur är dock att man ofta överskattar besparingar på årsarbetskrafter. Det är inte så enkelt! Om utredningens förslag skulle bli verklighet så förutsätter Naturvetarna att organisationskommittéernas arbete kring bemanningsplaner kommer att vara mer djuplodande utifrån kompetensbehovet på de nya myndigheterna.

Naturvetarna bevakar

Görs ett sådant arbete mer förutsättningslöst med fackförbunden involverade är det inte alls säkert att det blir en sådan omfattande besparing på årsarbetskrafter. Skulle det ändå bli tal om övertalighet förutsätter Naturvetarna vidare att trygghetsstiftelsen kopplas in i ett tidigt skede för att förhindra arbetslöshet. Naturvetarna kommer tillsammans med de andra Saco-förbunden inom Saco-S att bevaka våra medlemmars intressen genom hela processen om regeringen genomför utredningens förslag.

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan
08-466 24 25

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies