Fråga oss här!
Vi erbjuder

En satsad krona på friskvård ger fyra tillbaka

Friskvård på jobbet lönar sig. Folk blir mindre sjuka och presterar bättre. Idrottspedagog Lisbet Olofsson visar hur man som chef får dem med sämst kondition att resa sig ur soffan. Om det pratade hon på Naturvetarnas chefsseminarium Ledership Friday i mars.
Publicerad: Uppdaterad:

Glöm gymkort och massage på jobbet. Det lönar sig dåligt och är ett sätt för arbetsgivaren att köpa sig fri. Det menar idrottspedagog Lisbet Olofsson, som precis har släppt boken ”Ledningssystem för friskvård”.
Vad ska man som chef göra i stället, kan man undra.
– Om målet är att få frisk personal och att arbetsgivaren ska få valuta för pengarna så är det bättre med individuella lösningar. Visst är massage skönt och hjälper för stunden, men den har ingen bestående effekt på hälsan.

Resa sig ur soffan

Hon förklarar att någon kanske går i gång på bowling, medan andra gillar dans eller spinning. Det viktiga är att var och en hittar sin favoritaktivitet.
– Utmaningen är att få dem som mest behöver fysisk aktivitet att resa sig ur soffan. De redan frälsta är självgående, medan mellangruppen behöver uppmuntran. Att avsätta en timme för friskvård per vecka är en bra idé och lönar sig.
Flera studier visar att en satsad krona ger mellan tre och åtta kronor tillbaka genom minskad sjukskrivning och högre effektivitet.
Lisbet Olofsson förespråkar en friskvårdspeng som man kommer överens med sin närmaste chef om hur den ska användas. Även aktiviteter som inte medger skatteavdrag för arbetsgivaren bör ingå.

Coachande samtal

Frågan om friskvård menar hon ska finnas med i utvecklingssamtalen. Eftersom frågan kan vara känslig och innebära ett intrång i den personliga integriteten är ett coachande samtal att föredra.
– Ställ frågor och låt medarbetaren själv komma fram till vad som behövs för att få bättre hälsa, både mental och fysisk. I nästa steg sätter man upp mål för individen, medveten om att det kan vara en lång process, där det handlar om att hitta en fysisk aktivitet som är lustfylld.
En framkomlig väg är också att ta upp frågan om hälsa och nyttan med kondition när hela personalen är samlad.

Tre typer

Lisbet Olofsson kan ofta urskilja tre grupper av individer på en arbetsplats. Dessa är:
1. Helt otränade med dålig kondition. De utmärks av att de behöver vila mycket och klagar på att de inte hinner med jobbet. De är mer sjukskrivna, både när det gäller under kort och lång tid.
2. Intar en mellanposition och borde träna mer. Funkar bra på jobbet, men orkar inte med någon fritid, utan blir ofta sittande framför TV:n.
3. Hyfsat vältränade med god kondition. De presterar bra på jobbet och har en meningsfull fritid. Mår bättre och är sällan sjukskrivna.
Men behöver de som jobbar på kontor bra kondition?
– Hjärnan kräver syresättning för att fungera, därför är syreupptagningsförmågan viktig, som gör att man orkar mer. Träning har också andra positiva effekter som lägre stressnivå och välmående.

65 procent

Det finns siffror på den goda effekten. Med bättre kondition minskar man risken för att dö i förtid med 65 procent, vilket är den enskilt viktigaste åtgärden. Motsvarande siffra för viktminskning är 15 procent, som också gäller för sänkning av kolesterolvärdet.
Lisbet Olofsson inser att bättre kondition inte löser alla problem. Hon målar upp den klassiska bilden av fyra ben, där träning utgör ett. Lika viktigt är att äta sunt, ha en meningsfull fritid och må bra mentalt. Om det uppstår obalans ska den rättas till för att hela människan ska fungera.

Ledningen med på noterna

För att nå framgång med friskvård räcker det inte med några entusiastiska friskvårdsansvariga.
– Ledningen måste vara med på noterna, där man fattar beslut om en satsning och avsätter resurser för det. Det handlar bland annat om att lägga upp en plan, bilda friskvårdsteam, sätta upp mätbara mål och utbilda ledning och personal.
I planen bör även ingå vilka man ska satsa på. Att lyfta dem som befinner sig på lägsta nivå till att få en skaplig kondition ger bäst utdelning.
– Men även de som befinner sig på en högre nivå kan behöva uppmuntran, inte minst för att de kan inspirera kollegerna att börja träna.

5 tips till chefen

1. Styr friskvårdspengen i stället för att dela ut gymkort.
2. Baka in hälsa i utvecklingssamtalen.
3. Lägg upp en plan och avsätt resurser för friskvård.
4. Se till att hela ledningen är med på noterna.
5. Hitta lustfyllda aktiviteter.


3 frågor 

1. Vad fick du ut av seminariet?
2. Hur ska du agera på jobbet?
3. Hur håller du igång själv?  

 

Ingela Berggren, disputerad agronom och verksamhetschef på Medborgarskolan

1. Det gav en påminnelse om att chefen har ett stort ansvar för att personalen mår bra. Balans i lovet är viktigt, där god kondition är en pusselbit.
2. Vi ska ta upp frågan i ledningsgruppen och även väva in friskvård i utvecklingssamtalen. Jag vill ha möjlighet att styra friskvårdspengen och inte köpa sig fri. Tror också på idén att få in friskvård på arbetstid. Kom ihåg att vi har ett ansvar för de äldre på jobbet så att de inte är helt slut när de går i pension.
3. Jag har lagt om kosten och cyklar till jobbet. Springer en gång i veckan, vilket sänker stressnivån. Utmaningen är att öka träningsmängden för både mig och kollegorna. Förra året sprang vi Blodomloppet tillsammans.

Latifa Lindberg, dietist och chef för nordiska nutritionsavdelningen på Unilever

1. Positiva tankar om att man kan utveckla företag och människor samtidigt. Jag inspireras av situationer där båda vinner. Utmaningen är att hitta en fungerande struktur för en meningsfull diskussion. Friskvården kan komma att ingå som en del i hur medarbetarna ska uppnå sina mål.

2. Jag ska börja med att läsa boken. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen, vi är ju dietister som jobbar med mat och hälsa. Vi är också alla ganska fysiskt aktiva. Jag hoppas kunna bidra med att ytterligare stärka företagets arbetssätt.

3. Jag går på friskis och yoga på helgerna. Sedan blir det gym någon gång i veckan på lunchen. Däremellan springer jag med en kompis och busar med barnen. Jag uppskattar att man får disponera friskvårdspengen som man vill, till exempel till löparskor, i stället för att den är låst till ett dyrt gymkort. Maten är viktig för mig och jag ser till att äta hälsosamt.

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera