Fråga oss här!
Vi erbjuder

Duellen: Ska Sverige satsa på mer vindkraft?

Vindkraften växer nu snabbt, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Gärna vindkraft, men inte på min bakgård, säger många. Energimyndigheten tror att vindkraften står på egna ben inom tio år. Svenskt landskapsskydd har en annan uppfattning och vill stoppa utbyggnaden
Publicerad: Uppdaterad:

JA

Camilla Rosenberg, chef för vindenheten vid Energimyndigheten

 

1. Är vindkraft lösningen på framtidens energiförsörjning?

Ja, till viss del men det är inte hela lösningen. Vindkraft har en viktig roll och är en naturlig del i Sveriges energiförsörjning i och med att den bidrar till att uppnå Sveriges och EU:s mål för en växande andel förnybar energi.

2. Har vi för höga förväntningar på vindkraft?

Vårt uppdrag är att underlätta för genomförandet av det tredje benet i Sveriges energiförsörjning. Genom elcertifikat kan Sverige öka andelen förnybar el. Systemet låter marknaden avgöra vilket energislag som är mest lönsamt att investera i. Just nu är det vindkraften som byggs ut för att den bedöms vara lönsam. I Sverige finns det gott om utrymme och goda vindförhållanden.

3. När kan vindkraften komma att stå på egna ben, utan stöd från elcertifikat?

Det är svårt att säga. En gissning är cirka två generationsskiften inom tekniken, det vill säga cirka tio år. Men det kan gå avsevärt snabbare.

4. Var i Sverige bör vindkraftverken placeras?

De ska byggas där det blåser bra och där människor, djur och natur påverkas så lite som möjligt. Goda vindresurser finns på flera håll i landet. Inom den närmsta framtiden är det skogs- och fjällområden som bedöms vara centrala miljöer för utbyggnaden. Geografisk spridning är att föredra, eftersom behovet av reglerkraft då minskar. Det är aldrig vindstilla i hela Sverige samtidigt. Planering av vindkraft sker i kommunerna genom att lämpliga områden för vindkraft identifieras och fastläggs i de kommunala översiktsplanerna.

5. Gärna vindkraft, men inte på min bakgård, säger många. Hur lösa det problemet?

Vid en etablering av vindkraft i ett område är det viktigt för den lokala förankringen att närboende får tidig och saklig information. Under 2009 började branschen arbeta med att ta fram en uppförandekod för vindkraftprojektörer. Projektet, som delfinansieras av Energimyndigheten, syftar till att öka projektörers ansvarstagande. En annan viktig aspekt är hur en vindkraftpark påverkar den lokala arbetsmarknaden. Generellt ser vi att boende i avfolkningsbygder är mer positiva till vindkraft av den här anledningen.

 

NEJ

Jonny Fagerström, medieansvarig på Föreningen svenskt landskapsskydd
 
1. Är vindkraft lösningen på framtidens energiförsörjning?

Nej, vindkraftens effektivitet och energitäthet är alldeles för låg för att i högre grad kunna ersätta konventionella kraftkällor. Vindkraftens intermittens (oregelbundenhet) gör också att den ständigt behöver backupkraft/reglerkraft för att upprätthålla en adekvat leveranssäkerhet. Vindkraften är dessutom ett dyrt sätt att producera el. 

2. Har vi för höga förväntningar på vindkraft?

 Ja, men de som kan något om vindkraft har sällan höga förväntningar på den. Tyvärr förekommer mycket desinformation i media angående vindkraftens förträfflighet, vilket ofta förvirrar debatten och omöjliggör en seriös dialog.

3. När kan vindkraften komma att stå på egna ben, utan stöd från elcertifikat?

Inte inom överskådlig tid. Idag är vindkraften kraftigt underfinansierad. Vindindustrin medger själva att man behöver minst 60-65 öre per kWh i ersättning för vindelen. Med dagens elpriser på ca 30 öre/kWh och elcertifikaten (subventionen) på 15 öre/Kwh går det inte ihop. Vindindustrin förlorar idag cirka 20 öre för varje kWh man producerar. Ingen ljusning är i sikte heller. 

4. Var i Sverige bör vindkraftverken placeras?

Sverige behöver inte mer vindkraft. Snarare behöver man börja stoppa projekteringen. Enligt Energimyndigheten finns det elcertifikat för 11 TWh vindkraft. Planeringsramen är 30 TWh vindkraft till år 2020. Enligt vad Föreningen svenskt landskapsskydd erfar så finns det projekt ute i kommunerna på minst det tredubbla (90 TWh).  

5. Gärna vindkraft, men inte på min bakgård, säger många. Hur lösa det problemet?

Genom att sluta bygga vindkraft, alternativt införa ett lagstadgat säkerhetsavstånd till fastigheter som inte får underskridas, förslagsvis två kilometer.  

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

orolig 2013-02-25

Har varit sjuk periodvis efter hur mycket det blåst,kan säga vilken vind det är beroende hur man känner i kroppen,var aldrig sjuk före snurrorna kom upp, (varit på akuten trott att man haft hjärtfel ,tryck i bröst,darrningar i kroppen,yrsel,illamående,tinnitus,mm. Bor ca 1km från snurrorna.Tvingas att flytta finns väl ingen ersättning att få,men vem vill köpa, vågar man tala om det. Ska man försöka lura på annan huset,men det känns förjävligt. Tacksam för tips så hus kan rivas,och att man får råd att bo någon annanstans. Vart ska man vända sig att få hjälp ?

Per Johansson 2012-10-06

För de största vindkraftverken måste skyddsavståndet göras betydligt större. Om verkets totalhöjd, dvs inkl turbin, överstiger 150 m måte det förses med vitt intensivblinkande varningsljus. Detta fördärvar skymning, natthimmel och gryning på flera kilometers avstånd.

Erik Lager 2012-06-13

Har flera vindkraftverk inom två kilometer, har aldrig upplevt några besvär eller störande ljud. Hör dock både tåg och biltrafik trots att jag bor på landet. Sanslöst att det ska utredas så mycket kring etablering av vindkraft när vägar/järnvägar/kraftledningar och annat som bullrar byggs mycket lättare.

Sverre Dahlgren 2012-05-25

All form av energiframställning har sina nackdelar. Jag är ju dock hellre omgiven av vindsnurror än att bo intill ett kärnkraftverk eller urangruva. Det viktigaste frågan är väll om ni inte vill ha vindkraft, vad ska vi ha istället? Vi har pumpat in miljoner i svensk solenergiforskning som resulterar i massvis med arbetstillfällen i Tyskland! Vår regering saknar visioner och mod, vi behöver utveckla flera grenar inom förnyelsebar energi, vindkraft är en del av detta men definitivt inte den enda.

Maud Gardell 2012-05-25

Vi bor i ett nybyggt välisolerat enplanshus. Tidigare var vår byggd full (ca 80 st) med små vindkraftverk. De har nu bytts ut mot den nya generationens verk. Efter detta byte har vi ett dovt ljud i huset som kommer stötvis. Lågfrekventa ljud ska inte vara bra för oss månniskor men det är inget man pratar om. Och man har som boende ingen talan. Det är absolut det värsta, ingen talan.

Ljudexperten 2012-05-25

vindkraft placeras fel idag, för nära bostäder och i tysta områden - systemfel. Myndigheter trycker på, liknar läget med influensavaccinet, riskerna för befolkningen och ekosystemen underdrivs och marginaliseras till förmån för de politiska målen.

Cecilia 2012-05-25

Stora Vindkraftparker är ytterligare ett experiment med natur och människa. Hur kommer vi att påverkas vi som ofrivilligt fått ett stort antal 2-3 MW verk runt om oss? Med ca 1200 meter till närmaste snurra upplever vi nu vår boendemiljö som förstörd framförallt nattetid när vi drabbas av ett konstant tryckande o ibland vibrerande dovt motorljud, även när propellern står stilla. Det verkar vara motorer/hydralik/fläktkylning odyl som förstör vår nattro. En tragisk tillsynsmyndighet i form av Länsstyrelsen gör ingenting och det enda vindkraftbolaget ska göra är en ytterst tvivelaktig ljudmätning där dBA mäts vid tre valfria punkter intill de 22 verken i parken för att sedan omräkna teoretiskt till vad som kan tänkas vara ljudnivån vid vår husknut! Ingen ordentlig uppföljning alltså och ingen mätning av lågfrekventa ljud och vibrationer! SKANDAL! I sommar monteras ytterligare ett 30-tal verk upp på berget mittemot. Vad ska vi ta oss till, alla vi som drabbas såhär?

Nils-Evert Erlandsson 2012-05-24

Efter vattenkraften är vindkraften det efekivaste förnyelsebara enerislaget vi har att tillgå. Mer kommer. Kärnkraften är en parantes i brist på bättre vetande.

Evert Andersson 2012-05-23

Respektavstånden som de formuleras är det grymmaste verktyget i lådan då det gäller att köra över protesterande grannar. Tillståndsgivarna går alltid på 40 dB(A)-normen och litar på svindlande beräkningar, som de närboende sällan har chans att motbevisa. Sedan sitter man där med eländet. Jag håller absolut med om att inget under 2 km borde vara lagligt.

Evert Andersson 2012-05-23

Ja jag är en nimbyist. Numera. Kan man vara annat när ett panskt bolag projekterar en vindkraftpark som kommer att omringa vår fiskeklubbs sjö med två hundra meter höga snurror. Innan detta hot blev synligt har jag alltid varit motståndare på rent sakliga grunder, eftersom vi inte behöver vindkraft och desinformationen kring nyttan är dominerande.

dan bakkman 2012-05-22

2 kilometer är alldeles för lite det beror naturen kylan höjdrena minst 4 kilometer till stugor o boende
Kommentera