Fråga oss här!
Vi erbjuder

glad doktorand 2012-03-15

Jag har erfarenheter av både bra och dåliga handledare. På ett tidigare jobb hade jag en handledare som jag inte var så nöjd med. Hon styrde upp allting själv och jag kände, att när jag jobbade i hennes team kunde jag inte utveckla mitt arbete självständigt utan bara utföra de arbetsuppgifter som hon gav mig. Nu är jag doktorand och har två handledare som jag är mycket nöjd med. De ger mig handledning när det behövs men låter mig också arbeta självständigt och komma med egna idéer. Så jag kan bara hålla med om budskapet att det är mycket viktigt att ha bra handledare.